Vegansk kosthold passer ved amming - husk de riktige næringsstoffene (vit D, vit B12, jod og marine omega-3).

Amming og vegansk kosthold: Kosttilskudd til mor og barn

Vegansk eller et hovedsakelig plantebasert kosthold er godt egnet når du er gravid og når du ammer, og et par kosttilskudd er nødvendig. Det er viktig at du og barnet spiser riktig og tar de relevante kosttilskuddene, slik at dere får de relevante næringsstoffene. Det å passe på tilstrekkelig inntak av næringsstoffer er noe som gjelder alle ammende og spedbarn uavhengig av kosthold.

I 2021 har vi et kosttilskudd fra Oveg som passer spesielt for spedbarn som får vegankost. Det er nå ikke nødvendig å kombinere ulike tilskudd som finnes på markedet.

Når du har vegansk kosthold og ammer gjelder det følgende kosttilskudd: VEG1 smeltetabletter (kan kjøpes på norsk nettbutikk Veganmitamin.no), Vitashine D3 spray (eller annet tilskudd va vitamin D) og marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA fra algeoljer (Opti3 eller fra kapsler fra Nycoplus). Både ammende mor og barn bør ta tilskudd av vitamin D, jod og vitamin B12. Mor bør i tillegg ta tilskudd av marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA så lenge mor ammer. Når man slutter med fullamming, bør barnet i tillegg til morsmelk få tilskudd av marine omega-3 fettsyrer (algeolje).

Vegansk kosthold, amming og kosttilskudd: Anbefalt daglig inntak for vitaminene B12 og D, og for jod og marine omega-3 fettsyrer DHA

Vitamin B12 og jod

Hos gravide og ammende som lever på vegankost, er vitamin B12 og jod særlig viktig. Mangel på disse næringsstoffene kan gi svært alvorlig forstyrrelse av barnets utvikling, og gravide og ammende bør derfor ta tilskudd av følgende stoffer: Jod, vitaminene B12 og D, og marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA. Anbefalt daglig inntak av disse er følgende:

 • Vitamin B12 er 2 μg (mikrogram) for gravide og 2,6 μg (mikrogram) for ammende. Anbefalt inntak for spedbarn er 0,5 mikrogram (mkg, µg) per dag. Høyere doser anbefales hvis en får vitamin B12 fra tilskudd.
 • Jod er 175 μg (mikrogram) for gravide og 200 μg (mikrogram) for ammende, og 50 mikrogram for spedbarn. Det er viktig å passe på at tilskuddet ikke gir for mye jod.
 • Vitamin D er 10 mikrogram – både for gravide, ammende og spedbarn fra de er 4 uker gamle.
 • Behovet for omega-3-fettsyrer er økt ved svangerskap og amming, og det anbefales at inntaket av omega-3-fettsyren DHA bør være minst 200 mg per dag. Barn mellom 0 og 24 måneder behøver 100 mg DHA per dag totalt (med morsmelk/morsmelkerstatning og kosthold). Tilskudd av fettsyrene EPA og DHA kan tas i form av algeolje eller algetilskudd. Dette blir tilsvarende å ta fiskeolje, som tran.

VEG 1 og OVEG er vegansk kosttilskudd som spesielt er tilpasset veganere, i form av smeltetabletter, og inneholder både jod, vitamin B12, vitamin D og selen.

I praksis er det følgende kosttilskudd som gjelder.

Før barnet er 6 måneder gammel, eller så lenge barnet fullammes (altså når barnet kun får morsmelk og ikke annen mat)

Til barnet:
 • 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.
 • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).
 • OVEG – passer bra ved amming, vegansk kosttilskudd.

Til mor under amming, vegansk kosttilskudd:

 • VEG 1 : 1+ 1/3  tablett daglig, eller 10 tabletter VEG1 per uke.
 • Algeolje for marint omega 3 mens du ammer: 1 kapsel Opti3 (inneholder Inneholder 300 mg EPA og 500 mg DHA per 2 kapsler) eller 2 kapsler Nycomed algeolje (Vegetabilsk omega-3) (inneholder 167 mg DHA per 1 kapsel).
 • OVEG

Vitashine spray  kan kjøpes direkte hos produsenten eller på veganvitamin.no (norsk nettbutikk) . 1 sprut Vitashine spray inneholder 5 mikrogram (200IU) vitamin D3. Dagsbehovet for vitamin D for spedbarn er 10 mikrogram per dag. 1 tablett VEG1 inneholder 20 mikrogram vitamin D3. 1/3 tablett VEG1 gir nesten 7 mikrogram vitamin D. Ukesbehovet for vitamin D er 70 mikrogram. VEG1, 1/3 tablett per dag, gir 48 mikrogram vitamin D per uke. 4 sprut Vitashine gir 20 mikrogram vitamin D.

VEG1 kan kjøpes direkte hos produsenten  eller på norsk nettbutikk plantemat.com

Algeolje kan fås fra Nycoplus og Opti3. Opti3 kan du kjøpe hos produsenten eller på norsk nettbutikk Plantemat.com

Fra barnet er 6 måneder (eller fra når du slutter å fullamme, altså når barnet får annen mat i tillegg til morsmelk)

Vegansk og hovedsakelig plantebasert kosthold er omtrent fri for de viktige marine omega-3 fettsyrene. Derfor bør barnet til mor som har vegansk/hovedsakelig plantebasert kosthold, i tillegg til tilskudd av vitaminene B12 og D, og jod, få tilskudd av DHA (marine, eller langkjedede, omega-3 fettsyrer, tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd) i form av algeoje (for eksempel fra Nycoplus, noe som kan kjøpes på norske apoteker, eller fra Vegetology eller fra norsk nettbutikk Veganvitamin.no). Barn 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). Barn som har begynt med fast føde, men som fortsatt ammes, trenger mindre enn 100 mg fra algeolje, fordi de får en del fra morsmelken. I praksis er dette følgende tilskudd.

Til barnet, når mor har vegansk kosthold:
 • 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.
 • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).
 • ½ kapsel Nycoplus sitt algeoljetilskudd, dvs. litt over 80 mg DHA per dag.

Til mor som ammer og spiser plantebasert: Fortsett som før.

Om overgang av næringsstoffene i morsmelk hos veganere

Barn i alderen 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). Når mor (uavhengig av kosthold, vegansk kosthold eller annet) ammer går omega-3 (DHA) rikelig over i morsmelk, derfor behøver ikke barnet tilskudd av omega-3 mens mor fullammer. Når barnet begynner med en annen mat i tillegg til morsmelk, behøver barnet tilskudd av algeolje (marine omega-3 fettsyrer, DHA, eller langkjedet omega-3, tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd).

Vitamin D går dårlig over i morsmelk. Derfor får alle norske barn tilskudd av vitamin D. Dette er noe som administreres på helsestasjon.

Jod og vitamin B12 går over i morsmelk. Det finnes begrenset med forskning på veganere og disse næringsstoffene. For å være på den trygge siden, bør både mor og spedbarn få tilskudd av vitamin B12 og jod, i hvert fall inntil vi vet mer.

Den øvre trygge grense for de ovennevnte næringsstoffene er noe høyere enn denne doseringen. Alle de fire næringsstoffene kan lagres i kroppen. Overskudd av vitamin B12 skilles ut med urinen, og den øvre trygge grensen er derfor ganske høy. Overskudd av jod skilles noe dårlige ut med urin, og for mye jod kan være ugunstig for skjoldbruskkjertelen. Vitamin D er et fettløselig vitamin, og skilles ikke ut med urinen. Overskudd av vitamin D kan medføre helseskader, spesielt for små barn.

Veganske morsmelkerstatninger – basert på soya og andre

Om morsmelkerstatning basert på soya er tilsatt DHA er mulig/trolig, men dette bør sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Generelt inneholder morsmelkerstatninger ikke nok DHA til at barnet kommer opp i 100 mg per dag, så barn som får morsmelkerstatning bør få ½ kapsel algeolje de også – selv om morsmelkerstatningen inneholder DHA (med forbehold om at jeg ikke kjenner til innholdet i soya-morsmelkerstatning).

Kilder om amming og næringsstoffer:
 • EFSA Nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children 2013, side 19.
 • Helsedirektoratet.