The Canadian Diabetes Association om kosthold og DM2, Rinaldi 2016

Plantebasert kosthold er gunstig og bør brukes både som forebygging og ved behandling av diabetes type to, ifølge Canadian Diabetes Association ifølge en litteraturgjennomgang utført av The Canadian Diabetes Association publisert online i tidsskriftet Canadian Journal of Diabetes bør plantebasert …

Forskning Harvard 2016 om risiko for HKS og DM2 med plantebasert kosthold

Forskning fra Harvard (Satija, Ambika, 2016) om risiko for HKS og DM2De som spiser mer plantebaserte ser ut til å ha redusert risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Dette ifølge en doktoravhandling fra Harvard University. Forskerne har…

Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Helsepersonell for plantebasert kosthold har gitt følgende innspill til Helsedirektoratet: Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes Det bør oppfordres til å (delvis eller fullstendig) erstatte rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt med belgvekster. Innspill til p.4.2.1 - Kosthold ved…

Konferanse VegMed2016

22. – 24. april deltok HePla, ved leder Tanja Kalchenko, på en stor internasjonal konferanse i vegetarisk ernæring og medisin. På konferansen var det presentert forskningsfunn innen hvilken rolle plantebasert kosthold spiller i forebygging og behandling av sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, overvekt, diabetes…

Innspill til Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021, Helsedirektoratet

Innspillmøte, Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021. På bildet (fra høyre til venstre): avdelingsdirektør Henriette Øien og seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen, Avdeling forebygging i helsetjenesten, og Mona Bjelland (siden august 2016 - ansatt i meieriindustriens pr-organ melk.no), prosjektleder, Helse-…

Bladgrønnsaker reduserer risiko for grønt stær (glaukom)

Bladgrønnsaker kan redusere risikoen for grønt stær (glaukom). Nitrogenforbindelser som finnes i grønne grønnsaker kan redusere risikoen for glaukom (grønt stær). Dette ifølge en studie publisert online i JAMA Ophthalmology. Forskere ved Harvard fulgte deltakerne i Nurse’s Study och Health…

Nye retningslinjer for mat i skolen fremhever plantekost

Nye retningslinjer for skolemåltider omtaler plantebasert kosthold, plantemelk og vegetarretter. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, et dokument som utgis av Helsedirektoratet med skolevesenet som målgruppe, er nå oppdatert. HePla og flere andre sendte våren 2015 inn sine…

Nye retningslinjer for skolemåltider

Innspill til nasjonale anbefalinger for mat i barne- og videregående skole

Helsedirektoratet har nå på høring "BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning." og "BRA MAT I VIDEREGAENDE SKOLEVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i videregående skole". Foreningen HePla…