Opplysningskontoret for egg og kjøtt, eller Matprat, bak Matopedia og Matstart – kjøttreklame

Opplysningskontoret for egg og kjøtt, eller Matprat, er kjøttindustriens markedsføringsorgan som fremmer kjøttforbruk., med hjemmel i omsetningsloven.
Store organisasjoner og verdens ledende kreftforskere forskere er bekymret over sammenhengen mellom dagens høye kjøttforbruk og sykdom og for tidlig død. Det er flere andre problemer ved dagens høye kjøttforbruk.

Samtidig undergraver kjøttindustri-eide organisasjoner, som for eksempel Matprat, eller opplysningskontoret for egg og kjøtt, den enorme mengden vitenskapelig dokumentasjon som støtter ovennevnte. Det er flere eksempler på hvordan Matprat og Animalia, for å nevne noen, bagatelliserer skadene kjøttforbruket vårt påfører samfunnet, folkehelsen og miljøet.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt, eller Matprat.no, eier også nettstedene Matopedia og Matstart. Disse driver med generisk kjøttreklame hjemlet i omsetningsloven.

Det er staten som i dag pålegger norske bønder til å betale omsetningsavgift. Noe som i praksis blir omtrent 80 millioner kroner per år, de siste par årene. Og til å drive generisk egg- og kjøttreklame gjennom det såkalte opplysningskontoret. Les også: Mer feilinformasjon fra kjøttbransjen!

OEK – opplysningskontoret for egg og kjøtt eies av egg- og kjøtt-produsentene i Nortura og KLF

Slik det står på deres nettsider (januar 2021), sitert:

«MatPrat er finansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Finansieringen skjer via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg. Deler av omsetningsavgiften tildeles merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med Landbruksdirektoratet som sekretariat. For Opplysningskontoret for brød og korn skjer finansieringen gjennom omsetningsavgiftsmidler på korn i kombinasjon med direkte tilskudd fra møller, bakere og leverandører til bakerbransjen.

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). MatPrat er et frittstående opplysningskontor, men er regnskapsmessig underlagt Nortura.«

Matprat strategi

I 2021-strategien for Opplysningskontoret for egg og kjøtt, noe Filter Nyheter har fått innsyn i, skriver OEK blant annet følgende:

«Vi ser igjen grunn til å advare om at det vil bli redusert kjøttforbruk, spesielt for rødt kjøtt.»

«det er avgjørende for norsk produksjon av egg og kjøtt å opprettholde forbruket og verdiskapingen på minimum dagens nivå».

Og videre skrev Opplysingskontoret for egg og kjøtt følgende i sin strategi for 2019:

«Barn er et satsningsområde for mange som jobber med mat og matformidling siden matvaner dannes i tidlig alder»

Generisk reklame av kjøtt er effektiv

Dag Henning Reksnes, direktør ved matprat.no /OEK, har uttalt dette i Nationen:

«Det finnes solid dokumentasjon på at:

1. Generisk markedsføring virker, og at en kroner investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake innsatsen. (Kilde: The National Economic Contribution of Agricultural Advertising And Promotion, Report to CRMC Group, LLC (FABA), April 2017). 2. At det er bøndene som styrkes gjennom generisk markedsføring, og ikke dagligvarekjedene. (kilde: SNF- prosjekt nr.: 0153/0154 i 2015

Kjøttbransjens pr-byrå matprat.no og meieriindustriens melk.no overdøver kostråd fra leger og staten, skader folkehelsen og bør legges ned

Reklamekontoret melk.no skader folkehelsen – bør legges ned

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen i november 2019 som en del av debatten mellom Annette Staubø og meieriindustriens pr-organ melk.no

Ida Berg Hauge, som er direktør for meieriindustriens pr- og reklameorgan melk.no, beskylder i Dagsavisen 8. november meg for å «demonisere matvregrupper» etter at jeg påpekte at 80 prosent nordmenn inkludert barn spiser, ifølge Helsedirektoratet, helseskadelig mye mettet fett. Hovedkildene til mettet fett i Norge er meieriprodukter etterfulgt av rødt kjøtt, og staten har bedt oss om å begrense inntaket av disse matvarene.

Jeg mener også at det er feil av staten å samtidig både subsidiere produksjon av kjøtt og meieriprodukter med mange milliarder skattekroner årlig, og pålegge bønder til å bruke over 100 000 kroner årlig på generisk kjøtt- og meierireklame. Reklamen drives gjennom de såkalte opplysningskontorene, melk.no og matprat.no, med hjemmel i omsetningsloven fra 1936.

Det er altså melk.no, med Ida Berg Hauge i spissen, som har gjennom sin framsnakking bidratt til at nordmenn får helseskader av for mye fjøsfett. Som eksempel vil jeg nevne at i sitt siste «nyhetsbrev» skriver melk.no at vi «bør» spise gulost, og fremstiller den nærmest som medisin. I henhold til statens kostråd bør derimot inntaket av ost og andre fete meieriprodukter være større enn en porsjon per dag, og ingen nordmenn «bør» spise ost.

Jeg håper da virkelig at våre politikere snart blir enige om at, ut fra hensynet til folkehelsen, så bør både Matprat og Berg Hauges arbeidsgiver melk.no legges ned. Når allerede 80 % nordmenn spiser for mye fjøsfett, så har ikke denne helseskadelige framsnakkingen gjennom melk.no livets rett.

Kjøttpropaganda og milliardsubsidier overdøver kostråd fra leger

Annette Staubø mener (Dagsavisen 25. oktober) at «legestanden» i større grad enn i dag burde påvirke til et grønnere kosthold, med lavere kjøttforbruk, som både et sunt og miljøvennlig valg. Ja, helsefordelene ved et mer plantebasert kosthold er godt dokumentert. Men i dagens system blir legene dessverre overkjørt og overdøvd av den massive, statsstyrte kjøttpropagandaen.

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen i oktober 2019 som en del av debatten

Helsedirektoratet lager kostholdsråd som en del av primærforebygging. Leger gir kostholdsråd som en del av sekundærforebygging, i samarbeid med pasientforeningene og i tråd med relevante retningslinjer fra Helsedirektoratet. Statens kostråd gir ingen oppfordring til å spise kjøtt, egg, smør eller ost – kun til å begrense disse. Kjøttfritt kosthold omtales også som helsefremmende på Helsedirektoratets nettsider.

Dessverre blir både statens og legenes kostråd overdøvd av at den statspålagte, med hjemmel i omsetningsloven, generiske reklamen for kjøtt, egg og meieri, som skjer gjennom de såkalte opplysningskontorene, eller matprat.no og melk.no 

Over hundre millioner kroner per år kreves inn fra norske bønder til dette formålet. Derimot brukes det ingen midler til å opplyse at verken kjøtt, egg, ost eller smør er nødvendig næringsmessig og fint kan erstattes med belgvekster, nøtter og plantemelk.

I tillegg er kjøtt, egg og meieri subsidiert med mange milliarder av våre skattekroner årlig, noe som gjør dem mye billigere og bidrar til økt forbruk. Over 90 prosent av subsidiene går i dag til produksjon av kjøtt, egg om meieriprodukter, og mindre enn ti prosent – til både korn, frukt og grønt.

Det er ikke lett for oss leger å overstyre denne kjøttpolitikken.