Årsmelding og regnskap 2017

ÅRSMELDING 2017 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no
Foreningen er stiftet 27. desember 2013. HePla er registrert i Brønnøysundregistrene. HePla arbeider for å øke kunnskapen rundt platebasert kosthold. Formålet er å spre informasjon om helsefordeler ved et plantebasert kosthold. Her under faller det å informere om nødvendig sammensetning av næringsstoffer for å sikre et fullverdig kosthold. Dette jobbes gjennom opplysning i medier, fagtidsskrifter, sosialmedier, informasjonsforedrag, stand og annet.
Antall medlemmer har økt fra 81 til 178 siden i fjor.
HePla har styre som består per i dag av tre personer. Vi har i tillegg noen frivillige og flere rådgivende fagpersoner.
Styret har vært: Leder Tetyana Kalchenko, nestleder Nina C. Johansen og medlem Mani Sadredini.
I 2017 har vi gjørt følgende:
• Oppdaterer nettsiden vår http://www.hepla.no jevnlig
• Driver facebook-side HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, som har nå 4290 likes, http://www.facebook.com/heplanorge der vi bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig, svarer på spørsmål og kommer i kontakt med andre som har interesse i plantebasert kosthold og helse
• Svarer på spørsmål fra publikum, medier og fagpersoner om plantebasert kosthold
• Levert innspill til Helsedirektoratet ifm Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer, samt Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
• Har hatt møte og mailkorrespondanse med Helsedirektoratet, og levert innspill til kostråd om vegetarisk og vegansk kosthold
• Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratet om vegetarisk og vegansk kosthold, og om viktighet av kosttilskudd ved vegansk kosthold spesielt for barn, i medier og sosiale medier, bl.a. på fb-gruppene Veggispreik og Veganpreik som til sammen har over 36K medlemmer
• Blant annet blir hepla.no linket til fra Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn og fra Helsenorge.no sine sider om amming
• Jobbet med å lage kurs om plantebasert kosthold og helse ved Folkeuniversitetet
• Levert flere innspill om vegetarisk og vegansk kosthold, og om jodinntak for gravide til nhi.no, nettsider som blir mye brukt av norske fastleger og annet helsepersonell
• Har jevnlige styremøter, annenhver måned, og kommunikasjon internt
• Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
• Deltatt på Oslo Vegetarfestival, Gullroten 2017 der vi holdte foredrag
• Etablert samarbeid og bidrar som eksperter på helse og ernæring i Veganerutfordringen
• Hadde fagdager for medlemmer og sender ut nyhetsbrev for fagmedlemmer og for publikum som abonnerer på nyhetsbrev på våre nettsider
• Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a., og har bidratt til både flere oppslag og intervjuer i blant annet sentrale, riksdekende medier, samt noe i fagpressen
• Bidrar med aktuelle innlegg på Dagens Medisin, med fokus på helsefordeler ved vegetarisk kosthold, statens kjøttreklame og lavt jodinntak i Norge versus helserisiko ved meieriprodukter, helsefordeler ved plantebasert kosthold ved diabetes
• Levert informasjon til de fleste norske pasientforeninger om at det er kritikkverdig at staten pålegger norske bønder til å drive generisk reklame via matprat.no, ihht omsetningsloven
• Levert informasjon til stortingspolitikere med problematisering av det faktumet at staten er tungt engasjert i generisk kjøttreklame gjennom opplysningskontoret for egg og kjøtt (matprat.no), og med oppfordring om å trekke staten ut av kjøttreklame, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
• Levert informasjon til politiske partier og noen ideelle organisasjoner om at norsk landbruk kan produsere mye mer plantekost, samt at det er kritikkverdig at norsk matjord brukes til å dyrke husdyrfôr, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
• HePla søkte Prospera-stiftelsen om pro bono støtte til etableringshjelp og fundraisingshjelp, men fikk det ikke. Vi jobber med etablering av internasjonalt samarbeid.
• Vi oppdaterer vår nettside jevnlig, er aktive på Facebook og kommenterer på nettet. Her er en litt mer detaljert oversikt over vårt arbeid: http://hepla.no/om-helsepersonell-for-plantebasert-kosthold/hva-har-vi-gjort-hittil/

Planer fremover: I år fortsetter vi med samme aktiviteter som tidliegre: oppdaterer vår nettside, delta i vegetariske festivaler, holde flere foredrag og kurs – både egne fagdager og på andres arrangementer og mediearbeid. Vi jobber med etablering av internasjonalt samarbeid. Mer detaljert arbeidsprogram og strategi vil bli drøftet på årsmøtet.
Regnskap/budsjett: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 4250. Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.
Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Per 02.03.2018 er det 4761 kroner på kontoen. 3900 kroner inn på konto og 4850 ut av konto. 28.februar 2017 hadde vi 5715 kroner på konto i Cultura bank.
Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp.

Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________
Nina Johansen, nestleder ____________________________

ÅRSREGNSKAP 2017 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Regnskap/budsjett: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 4250.  Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.

Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Per 02.03.2018 er det 4761 kroner på kontoen.  3900 kroner inn på konto og 4850 ut av konto. 28.februar 2017 hadde vi 5715 kroner på konto i Cultura bank.

Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp.

Inntekter: Alle midler kommer i form av medlemskontingenter og private overføringer.

Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________

Nina Johansen, nestleder ____________________________