Årsmelding 2016

ÅRSMELDING 2016 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Foreningen er stiftet 27. desember 2013. HePla er registrert i Brønnøysundregistrene. HePla arbeider for å øke kunnskapen rundt platebasert kosthold. Formålet er å spre informasjon om helsefordeler ved et plantebasert kosthold. Her under faller det å informere om nødvendig sammensetning av næringsstoffer for å sikre et fullverdig kosthold. Dette jobbes gjennom opplysning i medier, fagtidsskrifter, sosialmedier, informasjonsforedrag, stand og annet.

Antall medlemmer har økt fra 23 til 81 siden i fjor.

HePla har styret som består per i dag av to personer (et styremedlem meldte seg ut i fjor). Vi har i tillegg noen få frivillige.

Styret har vært: Leder Tetyana Kalchenko og nestleder Nina C. Johansen. Ronja Desiree Klausen trakk seg fra styret i februar 2016 ifm bl.a studie- og familiesituasjon.

I 2016 har vi gjørt følgende:

 • Oppdaterer nettsiden vår www.hepla.no jevnlig
 • Nettsiden fikk nytt mal/design og logo
 • Driver facebook-side HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, som har nå 3333 likes, http://www.facebook.com/heplanorge der vi bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig, svarer på spørsmål og kommer i kontakt med andre som har interesse i plantebasert kosthold og helse
 • Svarer på spørsmål fra publikum om plantebasert kosthold
 • Har vært i dialog med Kreftforeningen ang. råd om bearbeidet kjøtt, og nå er Kreftforeningens nettsider oppdatert «Begrens mengden rødt kjøtt og unngå så langt det er mulig bearbeidede kjøttprodukter, som for eksempel bacon, kjøttdeig og pølser.»
 • Levert innspill til Handlingsplan for et sunnere kosthold og til Nasjonal faglig retnignslinje for diabetes
 • Har jevnlige styremøter, en gang i to måneder, og kommunikasjon internt
 • Har oppdatert og trykket 8000 eksemplarer 16-siders informasjonsbrosjyre «Plantebasert kosthold», siden alle de «gamle» er delt ut
 • Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratets nettsider om vegetarisk kosthold i medier
 • Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
 • Hadde noen redaksjonelle omtaler i aviser og deltok i TV2 frokost-tv om vegansk kosthold for barn
 • Deltatt på Oslo Vegetarfestival, Vegan Weekend i Sandnes og Vegansk julefestival i Oslo, på de to siste holdte vi foredrag.
 • Hadde to fagdager/åpne møter for medlemmer og alle interesserte
 • Hadde flere eksterne foredrag, bl.a Naturvernforbundets Naturlig onsdag i Bergen og Polyteknisk forum, samt foredrag på Tine SA sitt ernæringsseminar.
 • Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a.
 • Vi oppdaterer vår nettside jevnlig, er aktive på Facebook og kommenterer på nettet. Her er en litt mer detaljert oversikt over vårt arbeid: http://hepla.no/om-helsepersonell-for-plantebasert-kosthold/hva-har-vi-gjort-hittil/
 • Vi deltok på den internasjonale konferansen VegMed i Berlin 22. – 24. april 2016.

Planer fremover: I år fortsetter vi med samme aktiviteter som tidliegre: oppdaterer vår nettside, delta i vegetariske festivaler, holde flere foredrag – både egne fagdager og på andres arrangementer og mediearbeid. Vi undersøker muligheter for internasjonalt samarbeid.

Regnskap/budsjett: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 2.375 og Vegansk julefestival – en utgift på NOK 4.225, samt Sandnes Vegan Weekend (utgiftene dekket privat).  Det er trykket brosjyrer for 8800 kroner, private utgifter. Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.

Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Per 26.02.2017 er det 5715 kroner på kontoen.  12525 kroner inn på konto og 11600 ut av konto. 28.mars 2016 hadde vi 5.848,00 kroner på konto i Cultura bank.

Videre drift: HePla søkte Prospera-stiftelsen om pro bono støtte til etableringshjelp og fundraisingshjelp. Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp.

ÅRSREGNSKAP 2016 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Inntekter: Alle midler kommer i form av medlemskontingenter og private overføringer.

Utgifter: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 2.375 og Vegansk julefestival – en utgift på NOK 4.225, samt Sandnes Vegan Weekend (utgiftene dekket privat).  Det er trykket brosjyrer for 8800 kroner, private utgifter. Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.

Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Det er 12525 kroner inn på konto og 11600 ut av konto i løpet av regnskapsåret 2016. Per 26.02.2017 er det 5715 kroner på kontoen.  28.mars 2016 hadde vi 5.848,00 kroner på konto i Cultura bank.