Årsberetning og regnskap for året 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I FORENINGEN HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Kjære fagmedlem,

velkommen til årsmøte 2019 i foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold. Dato: 23. april (tirsdag) kl. 15.00. Sted: Skådalsveien 36K, Oslo.

Viser til møtevarsel fra 8.mars 2019.

Årsregnskap og årsmelding for 2018 er under.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:
1.Godkjenning av innkalling
2.Valg av funksjonærer (dvs. ordstyrer(e), referent(er), protokollunderskriver(e))
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Arbeidsprogram
6.Valg av:
Styre med leder, styremedlemmer og varamedlemmer.


Med vennlig hilsen

Tanja Kalchenko, leder i Helsepersonell for plantebasert kosthold
Skådalsveien 36K
0781 Oslo
Tel.: 9888 60 75
 

Vedtektene i sin helhet kan du lese her

ÅRSREGNSKAP 2018 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. www.hepla.no

Utgifter: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 6537. 

Inntekter: Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto. Fra 1. mars 2018 til 9. april 2019 er det registrert 7637 kroner inn på konto.

Status: Per 09.04.2019 er det 5257 kroner på kontoen.  Siste 12 måneder (fra 1. mars 2018 til 9. april 2019) er det registrert 7637 kroner inn på konto (gaver fra privatpersoner) og 7141 ut av konto (medlemskap i Frivillighet Norge og stand på Oslo Vegetarfestival). 02.03.2018 hadde vi 4761 kroner på konto i Cultura bank.

Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp. Alle aktiviteter skjer uten betaling, på frivillig basis.

Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________ 

Nina Johansen,  nestleder ______________________    

                     

ÅRSMELDING 2018 HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Foreningen er stiftet 27. desember 2013. HePla er registrert i Brønnøysundregistrene. HePla arbeider for å øke kunnskapen rundt platebasert kosthold. Formålet er å spre informasjon om helsefordeler ved et plantebasert kosthold, samt å informere om hvordan sette sammen et fullverdig plantebasert kosthold. Dette jobbes gjennom opplysning i medier, fagtidsskrifter, sosialmedier, informasjonsforedrag, stand og annet.

Antall medlemmer har økt fra 178 til noe over 200 siden i fjor.

HePla har styre som består per i dag av tre personer. Vi har i tillegg noen frivillige og flere rådgivende fagpersoner. Styret har vært: Leder Tetyana Kalchenko, nestleder Nina C. Johansen og medlem Mani Sadredini.

Detaljert informasjon om vårt arbeid er her https://hepla.no/om-helsepersonell-for-plantebasert-kosthold/hva-har-vi-gjort-hittil/

I 2018 har vi gjørt følgende:

 • Vi oppdaterer vår nettside jevnlig, er aktive på Facebook og kommenterer på nettet.
 • Driver facebook-side HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, som har nå har nesten 5000 følgere/likes, http://www.facebook.com/heplanorge der vi bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig, svarer på spørsmål og kommer i kontakt med andre som har interesse i plantebasert kosthold og helse
 • Svarer på mail på spørsmål fra publikum, medier og fagpersoner om plantebasert kosthold
 • Levert innspill til Helsedirektoratet ifm Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, samt noen andre innspill gjennom møter og mail
 • Levert innspill til Utdanningsdirektoratet ifm faget Mat og helse
 • Levert innspill til Folkehelsemeldingen 2019 både skriftlig og på to møter
 • Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratet, blant annet om vegetarisk og vegansk kosthold, og om viktighet av kosttilskudd ved vegansk kosthold spesielt for barn, i medier og sosiale medier, både info for publikum samt retningslinjer utarbeidet for helsepersonell
 • Holdt flere foredrag om plantebasert kosthold og helse
 • Har vært med i dokumentarfilm NorVeggian som bl.a. kan ses på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MxO8YpxO02M&t=1283s&
 • Levert flere innspill om vegetarisk og vegansk kosthold, og om jodinntak for gravide til nhi.no, nettsider som blir mye brukt av norske fastleger og annet helsepersonell
 • Har holdt styremøter og kommunikasjon internt
 • Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
 • Deltatt på Oslo Vegetarfestival 2018 og Gullroten 2018
 • Etablert samarbeid og bidrar som eksperter på helse og ernæring i Veganerutfordringen
 • Sender ut nyhetsbrev for fagmedlemmer og for publikum som abonnerer på nyhetsbrev på våre nettsider
 • Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a., og har bidratt til både flere oppslag og intervjuer i blant annet sentrale, riksdekende medier, blant annet i NRK Debatt om vegansk kosthold, samt noe i fagpressen
 • Levert informasjon til stortingspolitikere med oppfordring om at redusert kjøttforbruk bør være et eget politisk formål, og med oppfordring om å trekke staten ut av kjøttreklame, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
 • Levert informasjon til politiske partier og noen ideelle organisasjoner om at norsk landbruk kan produsere mye mer plantekost, samt at det er kritikkverdig at norsk matjord brukes til å dyrke husdyrfôr, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
 • Vi har vært med på internasjonalt samarbeid, ved å bidra til opprettelse av PAN (Physician Association for Nutrition).
 • Levert innspill til pensum for utdanningslinjer innen ernæring og sykepleie.

Planer fremover: I tillegg til samme aktiviteter som tidligere (oppdaterer vår nettside, delta i vegetariske festivaler, holde flere foredrag, mediearbeid) vil vi jobbe mer mot utdannelsesinstitusjoner og levere innspill til pensum innen ernæring, forebygging og kosthold, og helse, blant annet for legestudier.

Regnskap/budsjett: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge, og deltok i Oslo vegetarfestival – en utgift på NOK 6537.  Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.

Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Per 09.04.2019 er det 5257 kroner på kontoen.  Siste 12 måneder (fra 1. mars 2018 til 9. april 2019) er det registrert 7637 kroner inn på konto (gaver fra privatpersoner) og 7141 ut av konto (medlemskap i Frivillighet Norge og stand på Oslo Vegetarfestival). 02.03.2018 hadde vi 4761 kroner på konto i Cultura bank.

Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp. Alle aktiviteter skjer uten betaling, på frivillig basis.

Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________ 

Nina Johansen, nestleder ____________________________