Vedtekter 2020, årsberetning og regnskap for 2020

Extraordinært årsmøte 2020

Det er november 2020 vedtatt sammenslåing/å bli en del av PAN International. Det er også gjort endringer i vedtektene. Les mer her HePla blir PAN Norge – nasjonal gren av Physicians Association for Nutrition – PAN!

Våre nye vedtekter kan du lese her

Ordinært årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I FORENINGEN HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Kjære fagmedlem,

velkommen til årsmøte 2020 i foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold. Dato: 31. mars kl. 10.00. Sted: Skådalsveien 36K, Oslo.

Viser til møtevarsel fra 15. februar 2020.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:
1.Godkjenning av innkalling
2.Valg av funksjonærer (dvs. ordstyrer(e), referent(er), protokollunderskriver(e))
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Arbeidsprogram
6.Valg av:
Styre med leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
7. Vurdere å søke skatteetaten om at gaver til HePla gir fradrag (https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/fradrag/gaver/)

Med vennlig hilsen

Tanja Kalchenko, leder i Helsepersonell for plantebasert kosthold

Vedtektenefra 2016 i sin helhet kan du lese her
Her kommer årsmelding og regnskap til HePla for 2019. Klikk her og følg lenken

ÅRSMELDING 2020 (FOR 2019) HELSEPERSONELL FOR PLANTEBASERT KOSTHOLD

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Foreningen er stiftet 27. desember 2013. HePla er registrert i Brønnøysundregistrene. HePla arbeider for å øke kunnskapen rundt platebasert kosthold. Formålet er å spre informasjon om helsefordeler ved et plantebasert kosthold, samt å informere om hvordan sette sammen et fullverdig plantebasert kosthold. Dette jobbes gjennom opplysning i medier, fagtidsskrifter, sosialmedier, informasjonsforedrag, stand og annet.

Antall fagmedlemmer har økt fra over 200 til over 300 per primo 2020.

HePla har styre som består per i dag av tre personer. Vi har i tillegg noen frivillige og flere rådgivende fagpersoner. Styret har vært: Leder Tetyana Kalchenko, nestleder Nina C. Johansen og medlem Mani Sadredini.

Detaljert informasjon om vårt arbeid er her https://hepla.no/om-helsepersonell-for-plantebasert-kosthold/hva-har-vi-gjort-hittil/

I 2019 har vi gjort følgende:

 • Vi oppdaterer vår nettside hepla.no jevnlig, er aktive på Facebook og kommenterer på nettet.
 • Driver facebook-side HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, som har nå har over 5000 følgere/likes, http://www.facebook.com/heplanorge der vi bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig, svarer på spørsmål og kommer i kontakt med andre som har interesse i plantebasert kosthold og helse
 • Svarer på e-post på spørsmål fra publikum, medier og fagpersoner om plantebasert kosthold
 • Levert spørsmål til Helsedirektoratet ved Nasjonalt råd for ernæring, til tema «10 vanligste spørsmål om vegetarisk og vegansk kosthold»
 • Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratet, blant annet om vegetarisk og vegansk kosthold, og om viktighet av kosttilskudd ved vegansk kosthold spesielt for barn, i medier og sosiale medier, både info for publikum samt retningslinjer utarbeidet for helsepersonell
 • Deltatt aktivt i debatten i medier om vegansk kosthold for de minste barna, og det er enighet om at vegansk kosthold er velegnet for spedbarn, hos Helsedirektoratet
 • Holdt noen foredrag om plantebasert kosthold og helse
 • Leverer stadig innspill om vegetarisk og vegansk kosthold, og om jodinntak for gravide til relevante nettsteder
 • Levert informasjon om plantebasert kosthold etter behov til ulike aktører
 • Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
 • Deltatt på Vegansk julefestival 2019 – holdt foredrag
 • Har vært i mailkontakt med Harvard Universitet ved lege og professor Walter C. Willett, og imøtegått forvirring gjennom tvilsomme rapporter og medieutspill fra kjøttbransjen
 • Har levert informasjon til politikere og deltatt i debattene ifm valget
 • Etablert samarbeid og bidrar som eksperter på helse og ernæring i Veganerutfordringen og Vegan Norge.
 • Har hatt samarbeid med Grønn Framtid (arbeid for et mer plantebasert kosthold i norske videregående skoler) og med Annette Staubo (om sunnere matservering og utsalg på Oslo Universitetssykehus)
 • Sender ut nyhetsbrev for fagmedlemmer og for publikum som abonnerer på nyhetsbrev på våre nettsider
 • Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a., og har bidratt til både flere oppslag og intervjuer i blant annet sentrale, riksdekkende medier, blant annet i NRK Debatt om vegansk kosthold, samt noe i fagpressen
 • Hatt fokus på følgende i våre mediebidrag: oppfordring om at redusert kjøttforbruk bør være et eget politisk formål, og med oppfordring om å trekke staten ut av kjøttreklame og kutte ned på kjøttsubsidier
 • Deltatt i debatt om at norsk landbruk kan produsere mye mer plantekost, samt at det er kritikkverdig at norsk matjord brukes til å dyrke husdyrfôr, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
 • Vi har vært med på internasjonalt samarbeid, bl.a. med PAN (Physician Association for Nutrition).
 • Har vært med på å skrive en fagbok Plantebasert kosthold

Planer fremover: I tillegg til samme aktiviteter som tidligere (oppdaterer vår nettside, delta i vegetariske festivaler, holde flere foredrag, mediearbeid) vil vi jobbe mer mot utdannelsesinstitusjoner og levere innspill til pensum innen ernæring, forebygging og kosthold, og helse, blant annet for legestudier.

Regnskap/budsjett: Vi har betalt 600 kroner som årsmedlemskap i Frivillighet Norge. Foreningen har null kroner i drift, alt drives på frivillig innsats og med små private pengebeløp som ikke alltid går gjennom vår bankkonto.

Inntekter kom i form av medlemskap og private overføringer. Per 17.03.2020 er det 4 755,00 kroner på kontoen i Cultura bank, mens 09.04.2019 var det 5257 kroner på kontoen.  

Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp. Alle aktiviteter skjer uten betaling, på frivillig basis.


Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________ 

Nina Johansen, nestleder ____________________________                                                                              

Årsregnskap for 2019 (mars 2019 – mars 2020) foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold

Foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold, organisasjonsnummer: 913008057. Registrert i Skådalsveien 36K 0781 Oslo. http://www.hepla.no

Per 17.03.2020 er det 4 755,00 kroner på kontoen i Cultura bank, mens 09.04.2019 var det 5257 kroner på kontoen. 

I løpet av det siste året har det vært slike bevegelser på kontoen: Det er innbetalt 100 kroner – gave fra en privatperson, og vi har betalt 600 kroner for medlemskap i Frivillighet Norge.

Vi fortsetter drift via private ressurser/spleisinger og gaver. Vi har i praksis ikke hatt andre utgifter enn å opprettholde domenenavn og wordpress-kontoen. Dette går ikke alltid gjennom vår bankkonto.

Videre drift: Vi fortsetter drift på frivillig basis, med små private pengebeløp. Alle aktiviteter skjer uten betaling, på frivillig basis.

Tetyana Kalchenko, styreleder ________________________ 

Nina Johansen, nestleder ___________________________                                                                             

Møtevarsel 2020

Kjære fagmedlem,

Velkommen til årsmøte 2020 i foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold. Dato: 31. mars 2020 kl. 10.00 Sted: Oslo, adresse kommer senere.

Vi sender sakslisten og sakspapirene senest 2 uker i forveien, altså senest 17. mars.
Frist for å innlevere saker du vil få behandlet på årsmøtet er senest 4 uker i forveien, altså 3. mars.
Meld deg på så raskt som mulig, og innen 15.mars  (obligatorisk påmelding).

Ellers blir det behandlet følgende saker:
1.Godkjenning av innkalling
2.Valg av funksjonærer (dvs. ordstyrer(e), tellekorps, referent(er), protokollunderskriver(e))
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Vedtekter
6.Arbeidsprogram
7.Budsjett
8.Andre innmeldte saker
9.Valg av:
Sentralstyre med:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlemmer (2 – 5 stk)
Varamedlemmer (2 stk)


Med vennlig hilsen

Tanja Kalchenko, leder i Helsepersonell for plantebasert kosthold
Skådalsveien 36K
0781 Oslo
Tel.: 9888 60 75
  PS: Her er paragrafen om årsmøte fra våre vedtekter. “§ 6 Årsmøte Helsepersonell for plantebasert kostholds øverste myndighet er Årsmøtet.
Årsmøtet samles hvert år innen mai måned.
Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut med minst 6 ukers varsel. Denne første innkallingen skal angi alle gjeldende frister, samt tid og sted for Årsmøtet.

For å bli tatt med i ordinær behandling, må endringsforslag til styringsdokumenter, og andre innmeldte saker være sentralstyret i hende senest 4 uker i forveien.

Endelig saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre sakspapirer skal sendes ut til medlemmer minst 2 uker i forveien.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.”

Vedtektene i sin helhet kan du lese her

Les om Helsepersonell for plantebasert kosthold her