Valg 2023: Hvilke partier bryr seg mest om sunt kosthold, bærekraft og selvforsyning?

Er sunnere mat, klima, bærekraft, rettferdig matfordeling i verden, framtid og helse viktig for deg? Dette er et lokalt valg, sjekk derfor hva politikerne i Norges største byer sier om dette. Se gjerne hva de ulike partiene stemte for, på Stortinget i juni i år.

Lokalt valg 2023

Hvilke partier jobber for en mer bærekraftig og sunnere mat-system som en del av grønnere framtid? Lokalvalget i Norge står for døra, og du lurer kanskje på hvem som bryr seg om det samme du gjør? Grønn Framtid har bedt partiene i Tromsø, Bergen og Oslo om å fremme sitt standpunkt rundt et sunnere og mer rettferdig matsystem for mennesker, dyr og planeten. Grønn Framtid ville vite hvem som tar ansvar for klimakrisa, folkehelsen og dyrene i industrielt dyrehold. Og ikke minst hva partiene faktisk planlegger å gjøre og har gjort med disse viktige spørsmålene. Les mer her:

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Bergen? Les på nettsidene til Grønn framtid her

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Oslo? Finn ut på nettsidene til Grønn framtid her

Lokalvalg 2023: Hvilke partier jobber for en grønnere framtid i Tromsø kommune? Finn ut hos Grønn Framtid her

Husk også navnene og stem eller ikke stem på de ulike lokale kandidatene (liste-kandidatene).

Dette er de konkrete spørsmålene fra Grønn Framtid til politikerne, Bergen som eksempel:

Spørsmål 1
Miljødirektoratet trakk nylig igjen fram at å følge kostholdsrådene hvor plantebasert mat står sentralt er tiltaket med størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i årene som kommer, og at helseeffekten av å følge kostholdsrådene ligger mellom 28 – 62 milliarder kroner. Hvordan vil ditt parti satse på mer plantebasert mat i Bergen kommune? Har dere programfestede tiltak?

Spørsmål 2
Storkjøkken i form av offentlige kantiner har et stort potensial til å påvirke både klimagassutslipp og folkehelse. Planlegger partiet ditt å jobbe for forandringer i offentlige kantiner eller har det gjort dette i siste valgperiode? Hvis ja, hvilke?

Spørsmål 3
Tilskudd til vegetarfestivaler og prosjekter som øker andelen frukt og grønt i kostholdet: Planlegger ditt parti å gi (økt) støtte i form av tilskudd og/eller gratis leie av kommunale lokaler til initiativer slik som Bergen VegFest – Vestlandets Vegetariske Festival?

AP, SP og SV stemte 16/6-2023 NEI til følgende:

Det er ofte noen forskjeller mellom lokal og landsdekkende politikk. Om du ønsker å vite noen fakta om hvordan partiene stemmer under stortingsvoteringer (noe som avdekker deres integritet eller mangel på den), les mer under. SV visste her den største MANGEL på integritet. AP “måtte” nok stemme slik for å “bevare freden” i regjeringen. Men hvorfor SV sa nei til det å følge kostrådene og dyrke mer grønnsaker i Norge, er uvisst.

  • “å øke norsk produksjon av korn, frukt og grønt betydelig“,
  • “styrke satsingen på produksjon av plantevekster til mat for å øke selvforsyningen”, samt
  • “å bidra til å endre matforbruket i den norske befolkningen slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de norske kostholdsrådene.”

Kun en stemme (en stortingsrepresentant) i SP sa ja til disse forslagene. Alle de andre partiene på Stortinget stemte ja til dette. Les også kronikken ved Ivar Gaasland i Aftenposten, om dagens landbrukspolitikk, som skriver dette:

“De totale jordbrukssubsidiene ligger for tiden på 25 milliarder kroner. Om lag 95 prosent av dem brukes til å skrive ned prisene på animalske produkter, mens lite gis til vegetabilske produkter.Kjøtt fra drøvtyggere, som biff og lam, står alene for 45 prosent av klimagassutslippene fra norsk jordbruk. De belønnes med 47 prosent av subsidiene. Forurensning og subsidier går hånd i hånd.”

Les også: leder i Aftenposten (les mot betaling eller lytt gratis): Hvorfor er Bondelaget så kjøttsultne? Sjekk hvem som sitter i styret.

valg 2023
Valg 2023: SV, AP og SP stemte nei til kostrådene, bedre helse og mer frukt og grønt i Norge. Takk til Hanne Lene Dahlgren for screen-shots!

Dette forslaget var fremmet av Høyre, MDG og Venstre:

“Forslag nr. 10 fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne: Stortinget ber regjeringen følge opp sine forpliktelser i henhold til jordbrukets klimaavtale om å bidra til å endre matforbruket i den norske befolkningen slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de norske kostholdsrådene.”

Videre fremmet Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne følgende forslag:

“Forslag nr. 1 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne: Stortinget ber regjeringen fremover styrke satsingen på produksjon av plantevekster til mat for å øke selvforsyningen.

Forslag nr. 2 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne: Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med jordbruksoppgjøret for 2024, gjennomføre nødvendige grep for å øke norsk produksjon av korn, frukt og grønt betydelig.“

Dessverre ble også disse forslagene nedstemt – takket være SV, AP og SP. Lenke til forslagene og voteringen over forslagene 1, 2 og 3 er her https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/votering-detaljer/?p=94457&dnid=1&vt=21434

Dette til tross for at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa følgende under lanseringen av Folkehelsemeldingen 2023 den 31. mars:

«Tobakksbruk og usunt kosthald er blant dei viktigaste årsakane til sjukdom og tidleg død».

Følg oss på Facebook og Instagram for opptateringene!