Partier politikere om kostrådene 2023

Politisk møte sommer 2023: Hva betyr kostholdsrådene for klima og helse?

Den 1. august 2023 arrangerte Ringsaker MDG et politisk møte Hva betyr kostholdsrådene for klima og helse? Hva mener de ulike partiene om de nye kostholdsrådene, bærekraft og helse. Lege- og ernæringsforeningens leder, samt lektor i landbruk og klima ved Høyskole Innlandet Thomas Cottis holdte foredrag om kostrådene og helse og bærekraftig matproduksjon.

Hva politikerne mente om matproduksjon og kostrådene var noe skuffende. Det var et svært bra oppmøte, full sal og mange ekstrastoler, gode plantebaserte kaker, tydelige apell og hyggelige folk. Over halvparten av de lokale partiene glemte viktige fakta, nemlig at:

  1. norsk kjøttinntak er helseskadelig høyt
  2. kjøttproduksjonen i Norge krever 1 million tonn importerte råvarer (til å lage kraftfôr), og legger beslag på 90 % av norsk dyrket jord, inkludert 2/3 av de beste norske matkornarealene.

Hvorfor behøver vi kostråd? Hva har de med bærekraftig matproduksjon og helsen å gjøre?

Her kan du laste ned foredraget om kostrådene 2023, ved lege og leder i Mat for helsen Tanja Kalchenko foredrag på Ringsaker MDG sitt møte

Dette handlet foredraget om:

  1. Hva er de nye nordiske kostrådene?
  2. Hvordan oppsummere kunnskap om mat og helse?
  3. Sunn mat er klimavennlig og bærekraftig
  1. Verdens sunneste råvarer dyrkes i Norge og Norden.
  2. Hva baseres norsk kjøttproduksjon på?

Mat og kosthold er viktig for forebygging av sykdom. NCD – non-communicable diseases – ikke-smittsomme sykdommer er den gruppen sykdom som tar mange liv for tidlig.

Ingvild Kjerkol sa under lanseringen av Folkehelsemeldingen 2023: «Tobakksbruk og usunt kosthald er blant dei viktigaste årsakane til sjukdom og tidleg død, og er ein viktig årsak til sosiale helseforskjellar i Noreg. På kosthaldsområdet vil regjeringa sette i gang eit eksternt utgreiingsarbeid for å finne treffsikre tiltak.» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ei-folkehelsemelding-som-utjamnar-sosiale-helseforskjellar/id2968850/

De nye kostrådene oppfordrer til å spise mindre kjøtt, og spise mer plantebasert. Hva betyr dette? Hva må vi spise mer av? Dette er helt vanlige norske matvarer:

1.Grønnsaker – all slags 2.Fullkorn 3.Frukt og bær 4.Belgvekster 5.Nøtter og kjerner, flytende oljer. I lite bearbeidet form – hel mat, ikke-raffinert, ikke-ultraprosessert. Eventuelt plantemelk (meieri-erstatninger) – hvis man også kutter ut eller kutter mye ned på ku-melk.

Hvordan kan nye kostråd fikse matsystemet vårt?

Dette handlet foredrag ved lektor i landbruk og klima ved Høyskolen Innlandet Thomas Cottis, den 1. august 2023 MDG Ringsaker. Hele foredraget kan du laste ned her, som pdf

Noen slides ved lektor i landbruk og klima ved Høyskole Innlandet Thomas Cottis:

Det norske matsystemet nå, foredrag ved Thomas Cottis.
Det norske matsystemet nå, foredrag ved Thomas Cottis. Hva betyr kostholdsrådene for klima og helse
Foredrag ved Thomas Cottis om kostrådene og selvforsyning
Foredrag ved Thomas Cottis om kostrådene og selvforsyning

Møtet var omtalt i Hamar Arbeiderblad her (bak betalingsmur) som intervjuet begge foredragsholdere. Hva Miljøpartiet de grønne mener om temaet, kan du lese på deres nettsider og på Ringsaker Blad her