Insulin og kosthold

Insulin og kosthold

En ny studie har funnet ut at et sunt, råvarebasert plantebasert kosthold reduserer behovet for insulin og forbedrer flere helsemarkører hos personer med type 2-diabetes.

Vi har begrenset med forskning når det gjelder endringer i insulindosering ved plantebaserte kosthold. En ny studie, en såkalt ikke-randomisert crossover-studie med to plantebaserte kostholdstyper:

  • den kjente DASH, eller dietary Approaches to Stop Hypertension, og
  • en såkalt Whole Food, Plant-Based kosthold, eller råvarebasert plantebasert kosthold, eller WFPB).

Dette for å vurdere akutte endringer i insulinbehov og assosierte markører blant pasienter med insulinbehandlet type 2 diabetes.

PBWF er det motsatte til ultraprosessert

Les også: Behandling av diabetes type 2 med kosthold i 2023

15 deltakere ble registrert i en 4-ukers prøveperiode med påfølgende, én ukes faser med følgende kostholdstyper. Baseline, DASH 1, WFPB og DASH 2. De fikk spise så mye man ønsket, men måltidene ble servert.

Sammenlignet med baseline skjedde det følgende endringer:

  • daglig insulinbruk 24 %, 39 % og 30 % lavere etter henholdsvis DASH 1, WFPB og DASH 2 uker (alle p<0,01).
  • Insulin-resistens (HOMA-IR) var 49 % lavere (p < 0,01) og
  • insulin-sensitivitets-indeksen var 38 % høyere (p < 01) ved slutten av WFPB-uken før den gikk tilbake mot baseline under DASH 2.
  • Total, LDL og HDL-kolesterol, leptin, uringlukose og hsCRP sank til et nadir på slutten av WFPB-uken før de økte under DASH 2.

Les også: Tallerkenmodellen – sett sammen et sunt kosthold og Vegetar og vegansk mat, Kolesterol og kosthold

Konklusjon: forbedring i insulin-behov og -følsomhet

Å bruke en DASH- eller WFPB-kosthold kan gi betydelige, raske endringer i følgende:

  • insulinbehov,
  • insulinfølsomhet og
  • relaterte markører (kolesterol, leptin, uringlukose) blant pasienter med insulinbehandlet type 2-diabetes, med større kostholdsendringer som gir større fordeler.

Conclusions

Adopting a DASH or WFPB diet can result in significant, rapid changes in insulin requirements, insulin sensitivity, and related markers among individuals with insulin-treated type 2 diabetes, with larger dietary changes producing larger benefits.

Kilde: Campbell T, Campbell E, Attia J, et al. The acute effects of a DASH diet and whole food, plant-based diet on insulin requirements and related cardiometabolic markers in individuals with insulin-treated type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2023. Lenke til studien er her

Flere helsegevinster

Det er mange helsegevinster ved å spise mer planter og mindre kjøtt. Både lavere risiko for diabetes type 2, hjerteinfarkt, åreforkalkning, hjerneslag, overvekt og fedme, flere typer kreft, divertikkelsykdom (utposninger på tykktarmen) og leddgikt, samt lengre liv. 

Det er godt dokumentert at å spise mer planter og mindre kjøtt, meieri og egg kan beskytte mot hjerneslag, åreforkalkning, hjerteinfarkt, fedme, diabetes type to og noen typer kreft. I tillegg er det bra for miljøet å spise grønnere. De nye nordiske kostråd fra 2023 anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold.