søvn

Forskning 2023 (Tang m.fl.): kosthold og søvnkvalitet

Hva viser forskning om søvn og kosthold? De som spiser sunt, mer av ubearbeidet plantemat – som frukt, grønnsaker, fullkorn, belgfrukter, nøtter, frø og bær – har lavere risiko for å sove dårlig. Dette er ifølge en studie publisert i tidsskriftet Sleep Health.

Forskerne analyserte matinntaket og søvnkvaliteten til 2424 deltakere som var 45 år eller eldre. Beregningene ble statistisk justert med hensyn til sosioøkonomisk status, livsstil og risikofaktorer for sykdom. Les også hva tidligere forskning viser: Mat for bedre søvn: mer plantekost som sovemedisin og Hva er plantebasert kosthold?

Den fant at de som spiste mest av ubearbeidet plantekost, hadde halvert risiko for dårligere søvnkvalitet. De som spiste mest av bearbeidet plantebasert mat viste økt risiko for dårlig søvnkvalitet. Sitert studien:

Results: After controlling for sociodemographic, lifestyle, and multiple disease-related factors, participants in the highest quartile of the healthful plant-based diet index had 0.55 higher odds of better sleep quality (95% CI: 0.42, 0.72; Ptrend< .001). In contrast, participants in the highest quartile of the unhealthful plant-based diet index had 2.03 higher odds of poor sleep quality (95% CI: 1.51, 2.72; Ptrend< .001).

In addition, plant-based diet index and healthful plant-based diet index were inversely associated with Pittsburgh Sleep Quality Index scores, while unhealthful plant-based diet index and Pittsburgh Sleep Quality Index scores were positively associated.

Conclusions: We found unhealthy plant-based diets are significantly associated with poor sleep quality. Adherence to overall plant-based diets, especially healthy plant-based diets, was positively associated with optimal sleep quality.”

Hvorfor forsker man på søvn og søvnkvaliteten?

Søvnkvalitet er avgjørende for å opprettholde fysisk og mental helse ved å støtte proteinsyntese og gjenopprette tilstrekkelig energi, skriver forfatterne i introduksjonen til sin studie (les hele studien på Elsevier Sleep Health her)

Epidemiologiske bevis tyder på at middelaldrende og eldre voksne er mer utsatt enn yngre voksne til å oppleve dårlig søvnkvalitet og problemer med å starte og opprettholde sunne søvnmønstre.

Søvnforstyrrelser har vært assosiert med økt risiko for flere sykdommer – demens og koronar hjertesykdom, og kreft. Søvnkvalitet påvirkes av miljømessige og genetiske faktorer, inkludert alder, kjønn, fysisk aktivitet og antall komorbiditeter (andre sykdommer). I tillegg kan kosthold, som en viktig modifiserbar faktor, også påvirke søvnkvaliteten.

Studier har vist at middelhavskosthold og Dietary Approaches to Stop Hypertension – DASH, med fokus på mer plantekost, er positivt assosiert med søvnkvalitet.

Plantebaserte kostholdsmønstre inneholder mer plantebasert mat og færre animalske matvarer. De har fått betydelig oppmerksomhet for deres fordeler for menneskehelsen. For eksempel tyder bevis fra en populasjonsbasert studie på at plantebaserte kosthold er assosiert med forbedret kognitiv funksjon, redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, og forebygging og behandling av diabetes type.

Link til studien finner du her.

Tang S, Zhou J, Liu C, et al. Association of plant-based diet index with sleep quality in middle-aged and older adults: The Healthy Dance Study [published online ahead of print, 2023 Jun 4]. Sleep Health. 2023;S2352-7218(23)00081-5. doi:10.1016/j.sleh.2023.04.003