vegetar og vegan kost for kolesterol

Metaanalyse av 30 rct, 2023: Vegetarkost, LDL og apolipoprotein B

De som spiser plantebasert får reduksjon i kolesterolnivåer. Dette viser en metaanalyse (Koch m.fl., 2023) publisert i European Heart Journal.

På grunn av økende miljøfokus øker plantebaserte kosthold stadig i popularitet. Å forstå deres effekt på veletablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, den ledende dødsårsaken på verdensbasis, er derfor høyst relevant. Derfor ble det utført en systematisk gjennomgang og metaanalyse for å vurdere effekten av vegetariske og veganske kosthold på blodnivåer av totalkolesterol, lavdensitetslipoproteinkolesterol, triglyserider og apolipoprotein B. Les også: Kolesterol og kosthold

Forskerne gikk gjennom studier der folk ble tilfeldig fordelt (såkalt randomisering) på 1) en gruppe som fikk råd om å spise plantebasert og 2) en kontrollgruppe. Kontrollgruppene fikk kostholdsråd som inkluderte kjøtt, eller de fikk fortsette å spise som før studien. Totalt 30 studier publisert de siste 40 årene ble inkludert.

Det ble funnet at de som fikk råd om å spise plantebasert hadde lavere

  • totalkolesterol,
  • LDL-kolesterol og
  • apolipoprotein B.

Sammenlignet med den altetende gruppen reduserte plantebaserte kosthold totalkolesterol, lavdensitetslipoproteinkolesterol (LDL) og apolipoprotein B-nivåer med gjennomsnittlige forskjeller på -0,34 mmol/L (95 % konfidensintervall, -0,44, -0,23; P = 1 × 10−9), −0,30 mmol/L (−0,40, −0,19; P = 4 × 10−8), henholdsvis −12,92 mg/dL (−22,63, −3,20; P = 0,01).

Effektstørrelsene var like på tvers av alder, kontinent, studiens varighet, helsestatus, intervensjonskost, intervensjonsprogram og studiedesign. Ingen signifikant forskjell ble observert for triglyseridnivåer.

Les også: Forskning (Zhuang 2021) på 521120 deltakere: kolesterolrik mat forkorter livet og Hvorfor spise mindre egg og Hvor mange egg per uke sunt å spise?

Forskernes konklusjon er at vegetariske og veganske kosthold kan redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer på grunn av redusert kolesterol i blodet:

“Conclusion

Vegetarian and vegan diets were associated with reduced concentrations of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B—effects that were consistent across various study and participant characteristics. Plant-based diets have the potential to lessen the atherosclerotic burden from atherogenic lipoproteins and thereby reduce the risk of cardiovascular disease.”

Link til studien finner du her.

Koch et al, Vegetarian or vegan diets and blood lipids: a meta-analysis of randomized trials, European Heart Journal (2023) 00, 1–16.

Les også: Plantespisere har sjeldnere høyt kolesterol, viser en systematisk oversikt over 49 studier