tallerkenmodell

2 nye studier 2023: sunn mat reverserer DM2

To nylig publiserte studier har bekreftet tidligere forskning om at vidt-rekkende kostholdsendringer får type 2-diabetes til å reversere fullstendig. I studiene blir deltakerne bedt om å maksimere mengden ubearbeidet mat fra planteriket (frukt, grønnsaker, belgfrukter, fullkorn, nøtter, frø og bær) og ekskludere eller minimere annen mat.

I en studie av indiske forskere deltok 2500 pasienter i et program i ett år. I tillegg til omfattende kostholdsendringer ble de også oppfordret til å trene lett og redusere stress. 30 prosent viste remisjon med normale blodprøver til tross for at de sluttet med diabetesmedisinen. Link til denne studien finner du her.

Les også: Behandling av diabetes type 2 med kosthold i 2023

I den andre studien fulgte forskerne 59 pasienter med type 2-diabetes som bare endret kostholdet til et plantebasert. 22 (37 prosent) deltakere viste remisjon. Link til studien er her.

Studier av pasienter som oppholder seg i helsehjem (der overholdelse av kostholdet er høyere) og spiser plantebasert kosthold viser at over 70 prosent av pasientene med tablettbehandlet type 2 diabetes går i remisjon. (se her)

Studier som veksler mellom vidtrekkende, plantebaserte kostholdsråd og mer beskjedne kostholdsråd viser konsekvente gevinster med plantebaserte kostholdsregimer (se her og her)

Disse dataene har ført til at ekspertpaneler i dag fremhever såkalt hel, ikke-prosessert plantekost som det mest effektive for å forebygge og reversere type 2-diabetes. Dette gjelder blant annet europeiske retningslinjer for kosthold ved diabetes – Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), se her og Dietary Interventions to Treat Type 2 Diabetes in Adults with a Goal of Remission: An Expert Consensus Statement from the American College of Lifestyle Medicine – lenke er her).

Kilder:

Tripathi P, Kadam N, Sharma B, et al. Effectiveness of an intensive lifestyle modification program on type 2 diabetes remission in Indian population. Diabetes. 2023;72(Supplement_1):1790–PUB.

Barnard R J et al, Diet and exercise in the treatment of NIDDM. The need for early emphasis, Diabetes Care. 1994 Dec;17(12):1469-72.

Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, et al. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1588S-1596S.

Hanick C, Peterson CM, Sabaté J, et al. 551-P: Effects of a plant-based intensive lifestyle intervention in adults with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes. 2022;71(1):551–P.

Reynolds A; The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. Diabetologia. Published online April 17, 2023.

Rosenfeld RM, Kelly JH, Agarwal M, et al. Dietary interventions to treat type 2 diabetes in adults with a goal of remission: an expert consensus statement from the American College of Lifestyle Medicine. Am J Lifestyle Med. Published online May 18, 2022.