Norturas debattmøte "Er rødt kjøtt farlig" 2023

Nortura – møte om kjøtt 5. juni 2023

Nortura sitt debattmøte “Er rødt kjøtt farlig, eller har kjøttet en plass i et sunt og bærekraftig kosthold?” Litteraturhuset, kl.9 – 11.00 5.juni. Kjøtt er ikke farlig hvis man spiser litt. Men norsk kjøttinntak er for høyt. Dagens anbefaling fra fagmiljøer er derfor å halvere kjøttinntak.

Nortura spør: “Er rødt kjøtt farlig, eller har kjøttet en plass i et sunt og bærekraftig kosthold?“

Svaret på Nortura sitt spørsmål er faktisk ja på begge delene. Rødt kjøtt kan selvsagt ha plass i kosten, men mengden bør halveres ift dagens inntak.

Problemet er følgende:

  1. At norsk inntak av rødt kjøtt totalt er for høyt. De nyeste kostrådene (Danmark og NNR 2023) anbefaler å redusere det til maksimalt 350 gram per uke. I 2021 spiste nordmenn 572 – 650 gram tilberedt rødt kjøtt per uke (41,8 kilo rått utbenet kjøtt per år ifølge kjøttindustrien selv).
  1. Bearbeidet kjøtt er anerkjent som sikkert kreftfremkallende (overbevisende årsakssammenheng) og frarådes av samtlige fagpanel inkludert norske Kreftforeningen. Norske kostråd 2011 basert på Norkost3 anslår at halvparten av det totale kjøttinntaket i Norge, altså på ca 1 kilo per uke, er i form av bearbeidet kjøtt.

I 2023 er samtlige fagpanel, fra WCRF 2007, til WHO 2015, Kreftforeninegn 2020 og nå endelig NNR 2023, enige: Kjøttinntaket i Vesten, inkludert Norge, er helseskadelig høyt og bør reduseres. Kjøtt gir kreft, diabetes type to, åreforkalkning og hjerteinfarkt, samt overvekt og fedme. Kjøtt bidrar i tillegg med 30 % av saltinntaket i Norge, samt med miljøgiftene dioksiner og PCB, og mettet fett.

Les også: Kjøttforbruk i Norge: klima, folkehelse og jordbruk – innspill

Selvsagt kan rødt kjøtt være en del av kostholdet. Problemet er at dagens kjøttinntak er helseskadelig høyt, og gir/øker risiko for sykdommer som tar flest liv for tidlig, og som påfører mye lidelse, sykdom og uføre.

Dette spørsmålet fra Nortura er useriøst

Hva vet vi egentlig om kjøttets påvirkning på helsa vår? Og hva vet ikke?

I juni 2023 har vi enormt mye vitenskap om at dagens kjøttinntak i Vesten, inkludert Norge, er altfor høyt og bør reduseres. Svaret på Nortura sitt spørsmål er klart. Dette både på grunn av økt risiko for kreft (det er såkalt overbevisende årsakssammenheng om at bearbeidet kjøtt gir kreft i tykktarm), samt en god del evidens for at både for mye rødt kjøtt (mer enn 350 gram per uke) og bearbeidet kjøtt (til og med små mengder) øker risiko for hjerteinfarkt, åreforkalkning, diabetes type to, overvekt og fedme, samt andre typer kreft enn tykktarmskreft.

Nortura “inviterer til dialogmøte 5. juni: Er rødt kjøtt farlig? Hva vet vi egentlig om kjøttets påvirkning på helsa vår? Og hva vet ikke? Er rødt kjøtt farlig, eller har kjøttet en plass i et sunt og bærekraftig kosthold? Og hvordan kan Nortura bidra til å bedre folkehelsa?” Dette er useriøst! Er dette, igjen, et forsøk på utvanne budskapet vi har fra verdens største fagmiljøer? Hvordan kan norsk kjøttindustri vite bedre enn ovennevnte?

Skal du på debatt-møtet? Bidra med denne info! Les også: Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt WHO, WCRF og andre fagpanel om kjøtt og Hvorfor spise mindre kjøtt, meieri og egg

Du kan melde deg på debattmøtet her – dette er gratis: Nortura inviterer til dialogmøte 5. juni: Er rødt kjøtt farlig?

Verdens største fagmiljøer, som WCRF, WHOs kreftforskerpanel, Harvard Universitet, USAs kreftforening, samt norsk kreftforening er alle enige: Dagens kjøttinntak er for høyt og bør reduseres. Når det gjelder bearbeidet kjøtt, som i praksis er nesten alle ferdigprodukter av kjøtt i norske butikker, så fraråder ovennevnte etater å helst unngå disse eller spise så lite som mulig. I år har også NNR 2023 sagt det samme.

I Norge kommer omtrent halvparten av kjøttinntaket i form av bearbeidet kjøtt, ihht norske kostråd 2011 og Norkost 3.
Inntaket av rødt kjøtt, spiseferdig vekt, 700 – 7500 gram per uke, ifølge Matprat (eller på 819 gram per uke rått kjøtt). Dette er minst dobbelt så mye som NNR2023 anbefaler ut fra hensynet til helsen.
NNR 2023 skriver dette på side 61 i det endelige utkastet https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nordic-nutrition-recommendations-2022-nnr2022/ :

“Red meat Intake above 350-500 gram/week increases the risk of CRC, CVD and T2D.”

“For health reasons, consumption of red meats should be low and not exceed 350 gram/week (ready-to-eat weight). Processed red meat should be as low as possible.

For environmental reasons, the consumption of red meat should be considerably lower than 350 grams/week (ready-to eat). The reduction of red meat consumption should not result in an increase in white meat consumption.

To minimize environmental impact, meat consumption should be replaced with increased consumption of plant foods such as legumes.“

“To minimize environmental impact, consumption of white meat should not be increased from current levels, and preferentially be lower.

Processed whit emeat should be as low as possible.”

Kreftforeningen skriver: https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold-og-kreft/

Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Her kan du lese mer om hvorfor rødt kjøtt øker kreftrisiko.
Disse rådene om ernæring samsvarer med de helsemyndighetene anbefaler for å ha god helse, og tar utgangspunkt i kunnskap som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.”

“Du har sikkert sett medieoppslag denne uken om at bearbeidet kjøtt kan føre til kreft. Helt fersk nyhet er likevel ikke dette. Det har vært forsket mye på om rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risikoen for kreft. Allerede i 2007 viste en stor rapport fra World Cancer Research Fund en sannsynlig kreftsammenheng.”

Videre, anbefaler Kreftforeningen også å begrense inntaket av grillet kjøtt.
Og “Kreftfremkallende stoffer kan dannes når kjøtt stekes eller grilles. Det er særlig to grupper av skadelige stoffer, stekemutagener, som dannes ved grilling: polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og heterosykliske aromatiske aminer (HA). Flere av forbindelsene i disse gruppene er kreftfremkallende.

Når temperaturen er for høy: Heterosykliske aromatiske aminer (HA) dannes når kjøttet varmes opp til 150 grader eller mer. Det dannes mer av stoffet HA jo høyere steketemperatur og jo lenger maten stekes eller grilles. Dette skjer uansett om kjøtt og fisk grilles, stekes i stekepanne eller ovn, røykes eller friteres.
Når fett drypper ned på grillen: Røyken som dannes når fett drypper ned i en grill med høy varme inneholder stoffet PAH, som så kan feste seg på grillmaten. Det som først og fremst påvirker dannelse av PAH er steketemperatur, lufttilførsel og avstanden fra varmekilden til kjøttet.”

Både WHO-s kreftpanel (IARC), Verdens største stiftelse for kreftforskning (WCRF, World Cancer Research Fund), Harvard School of Public Health og American Institute for Cancer Research (AICR) fraråder å spise bearbeidet kjøtt på daglig basis.
Bearbeidet kjøtt er i praksis alle ferdigprodukter, både av hvitt og rødt. Ferdigprodukter av kjøtt inneholder i tillegg ofte for mye salt, og hele 30 % saltinntaket i norsk kosthold kommer med kjøttprodukter.

Kreftforeningen USA, 2020
«The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling.

It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

WHO fraråder å spise bearbeidet kjøtt
“Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt.”

Kilde: EU´s 12 råd for kreftforebygging, råd 5, februar 2023 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/

American Institute for Cancer Research (AICR) om tykktarmskreft og hjertesykdom
“Bacon, ham, cold cuts—we get a lot of questions about processed meats, almost more than any other type of food. AICR sets the record straight on processed meats and their link to cancer.

Processed meat is meat preserved by smoking, curing or salting, or the addition of chemical preservatives. Processed meats include ham, salami, bacon and sausages such as frankfurters and chorizo.

AICR’s Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective, our Third Expert Report, found that eating even small amounts of cold cuts or other processed meats on a regular basis increases the risk of colorectal cancer. For processed meat, every 50 grams (about one hot dog or two slices of ham) eaten daily raises the risk of colorectal cancer by 16 percent. Therefore, AICR recommends that you eat little, if any, processed meat.”

Kilde: American Institute for Cancer Research, FAQ: Processed Meat and Cancer. Lenke er her, februar 2023 https://www.aicr.org/resources/blog/processed-meat-and-cancer/

Nortura sier at kjøtt er viktig – men er kjøtt nødvendig for å få nok protein?

Nordmenn spiser minst 50 % mer protein enn det som er behovet. Proteinbehovet er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt for folk flest, som øker opptil 1,2 – 1,6 gram protein per kroppsvekt for gravide, ammende, eldre og toppidrettsutøvere. Nordmenn spiser minst 50 % mer protein enn det de behøver (dette viser norsk befolkningsundersøkelse Norkost3, se tabell 22 og vedlegg 7.7 side 66, og Matprat er enig i dette ). les også: Mat med mye protein og For mye protein?

Kun 27 % av protein kommer fra kjøtt
Kjøtt bidrar kun med 27% av det totale proteininntaket for nordmenn, ifølge samme rapporten Norkost 3.

Dermed kan minst halvparten av kjøttinntaket kuttes ut uten at proteinet må erstattes med noe som helst. Mens kaloriene kan eventuelt erstattes med gulrøtter, kål og andre grønnsaker, noe 80% nordmenn spiser for lite av og noe som kan dyrkes nesten overalt i Norge, i omtrent ubegrenset mengde.

Norske forskere (en lege/professor, en klinisk ernæringsfysiolog og en master i samfunnsernæring) skriver dette https://tidsskriftet.no/2020/06/kronikk/bor-vi-spise-mindre-rodt-kjott

“Tar vi utgangspunkt i et gjennomsnittlig norsk inntak av bearbeidet kjøtt sammenlignet med et kosthold uten bearbeidet kjøtt, er dette forbundet med en økning i relativ risiko for tidlig dødsfall på rundt 35 %”
“Gjennomsnittlig inntak i Norge ligger altså mer enn tre ganger så høyt som sammenligningsgrunnlaget i de nye metaanalysene.”

Det er bare å håpe at fagpersonene under ikke lar kjøttindustrien å forvirre nordmenn!

Sitert Norturas program for dialogmøtet: “Om kjøttets historie og utvikling i Norge. Annechen Bugge (Forsker og forfatter på temaet mat- og spisevaner)”

Panelsamtale
Marit Kolby (Ernæringsbiolog og høyskolelektor )
Anette Hjartåker (Professor ernæringsepidemiologi)
Tine Sundfør (Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d )
Arne Astrup (Senior Vice President, Professor, MD, DMSc Obesity and Nutritional Sciences, Novo Nordisk Fonden)
Karianne Spetaas Henriksen (Fagsjef ernæring, Animalia)

10.30-11-00: Spørsmål fra salen.”