Oppstartsseminar for Senter for bærekraftig kosthold

Folkehelseinstituttet, Senter for bærekraftig kosthold er åpent!

Senteret og skal være et ledende kunnskaps- og forskningssenter på vei mot et mer bærekraftig kosthold, gjennom overvåking og tverrfaglig forskning. Senter for bærekraftig kosthold ved Folkehelseinstituttet ble etablert i januar 2023.

I innledningen på åpningsseminaret opplyste Camilla Stoltenberg, Direktør FHI om følgende: At myndighetene anerkjenner at kosthold er viktig. At Norge må spise mer bærekraftig. At bærekraftig fôr er viktig.

På våre (foreningens) nettsider kan du lese om Bærekraft og matpolitikk og Bærekraftig matproduksjon i Norge

Programmet:

  • Bærekraftig kosthold, hva er det og hva betyr det nasjonalt og globalt? Helle Margrete Meltzer, Tidligere forskningssjef Avd. Mattrygghet, FHI
  • Presentasjon av Senter for bærekraftig kosthold Line Småstuen Haug, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI og Liv Elin Torheim, Avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, FHI
  • Mat og miljøgifter Helle Katrine Knutsen, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI
  • Et FHI-ledet prosjekt med 28 partnere som skal utvikle skårer for matvarers ernæringsmessige kvalitet og miljømessige- og sosiale bærekraft. Marianne Hope Abel, Forsker Avd. Fysisk helse og aldring, FHI
  • NOR-Eden-prosjektet: Sunt og bærekraftig kosthold i Norge Lene Frost Andersen, Professor Universitetet i Oslo
  • Hvordan kan Senter for bærekraftig kosthold være til nytte for Helsedirektoratet? Ole Berg, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Hvordan kan Senter for bærekraftig kosthold være til nytte for Miljødirektoratet? Erlend Spikkerud, Fagdirektør miljøgiftavdelingen, Miljødirektoratet

Oppstartsseminar for Senter for bærekraftig kosthold ved Folkehelseinstituttet er avholdt den 21. mars 2023. Cathrine Thomsen, Avdelingsleder Avd. Mattrygghet, FHI og Camilla Stoltenberg, Direktør FHI , åpnet seminaret.

Helle Margrete Meltzer, Tidligere forskningssjef Avd. Mattrygghet, FHI, holdte et foredrag om dette.

Bærekraftig kosthold, hva er det og hva betyr det nasjonalt og globalt?

Helle Margrete Meltzer, Tidligere forskningssjef Avd. Mattrygghet, FHI, holdte et foredrag om dette. Det er mye glede over at kosthold har nå fått mye større betydning enn det var tidligere. Folkehelseutfordringene, pandemier, klimakrisen. Krig, flyktninger er utfordringer. Matsikkerhet og beredskap er kommet på dagsorden. Vi ser skremmende bilder og overskrifter. Matproduksjon er en del av denne vanskelige historien. 25 % av klimagassutslippene er fra matproduksjonen. 14 % – av husdyrhold. Les om bærekraftig kosthold på våre nettsider her

Skjermdump fra HM Meltzer sin presentasjon

Presentasjon av Senter for bærekraftig kosthold

Line Småstuen Haug, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI og Liv Elin Torheim, Avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, FHI Mat og miljøgifter, presenterte senteret. Her er noen skjermdump fra foredraget

Line Småstuen Haug, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI og Liv Elin Torheim, Avdelingsdirektør Fysisk helse og aldring, FHI
Presentasjon om Mat og miljøgifter – ved Helle Katrine Knutsen, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI
Presentasjon om Mat og miljøgifter – ved Helle Katrine Knutsen, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI

New Tools prosjekt – samarbeid, interessekonflikter og politiske føringer

NewTools-prosjektet er et såkalt eksternt forskningsprosjekt ledet av FHI, og er presentert av Marianne Hope Abel, Forsker Avd. Fysisk helse og aldring, FHI. NewTools er et “FHI-ledet prosjekt med 28 partnere som skal utvikle skårer for matvarers ernæringsmessige kvalitet og miljømessige- og sosiale bærekraft.” Nortura, Animalia og Tine er finansielle partnere i prosjektet, og FHI anerkjenner interessekonflikter og politikk i New Tools.

Noen av partnerne er matindustrien, bl.a. Nortura og Tine, og kjøttindustriens interesse-organisasjon Animalia. Partnerskap og samarbeid er i seg selv bra. Under forutsetning at man kan unngå påvirkning av prosjektets formål.
Hva er regler for samarbeid? Hvordan forhindrer man inhabilitet og påvirkning? På FHIs nettsider står det at “I arbeidet med skåringssystemene vil vurderinger kunne påvirkes av verdier og politikk i tillegg til det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget.”

Matindustrien er en del av løsningen og samarbeidet er derfor helt nødvendig. Nortura har flere veganske produkter, og Tine og Synnøve Finden har havremelk og andre meierierstatninger. Mange av disse partnere kan anses å være i matbransje, ikke bare i kjøttbransje. Likevel, når vi vet hvordan Animalia uttalte seg tidligere om kjøttkonsum, og hva slags bakgrunn noen av deltagerne har, er det vanskelig å være sikker på at prosjektet velger

Skjermdump fra FHI – les mer her https://www.fhi.no/contentassets/bdccdb933265414e989e03fd764caa6d/newtools-rammeverk-for-samhandling_november-22.pdf

På FHIs nettsider står det følgende:

“Partnere er tilknyttet NewTools enten som finansielle partnere eller som dialogpartnere. Finansielle partnere bidrar med finansiering i
form av in-kind, eller arbeidstimer, inn i prosjektet. Finansielle partnere fra matbransjen mottar ikke midler fra Forskningsrådets tildeling.
Dialogpartnere har ikke den samme forpliktelsen til å bidra med in-kind.
Finansielle partnere har stemmerett på generalforsamlingen, mens dialogpartnere har møte- og talerett, men ikke stemmerett i eventuelle saker hvor det gjennomføres avstemninger.”

“I arbeidet med skåringssystemene vil vurderinger kunne påvirkes av verdier og politikk i tillegg til det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget.
Også ikke-kommersielle interesser kan derfor bidra til interessekonflikt. Interessekonflikter kan være negativt for konsortiets omdømme, uavhengighet og kredibilitet, men kan også være utviklende fordi de belyser reelle problemstillinger innen ernæring og bærekraft.”

Skjermdump fra FHI

NOR-Eden, Lene Frost Andersen, Professor Universitetet i Oslo

NOR-Eden-prosjektet: Sunt og bærekraftig kosthold i Norge. Lene Frost Andersen, Professor Universitetet i Oslo

LCA er målet på det totalet miljøpåvirkningen. Valgt fra vuge til tallerken – ikke helsen
Bygger databaser som avspeiler de norske forholdene. Har sett på import.
Det som er publisert etter 2009, de nyeste. Hvilken land-kontekst (hvor produsert, noe vi importerer mye av)

Har vurdert kvaliteten på litteraturet

Database på 2500 matvarer som har disse 6 miljøindikatorer.

Miljøvennlig å amme! Noen men her – mors kosthold spiller en rolle
“Vi mener at de offentlige måltider er interessante, komunenes innkjøpsordning kan anvendes til å redusere klimaavtrykk”

Helsedirektoratet, Ole Berg, divisjonsdirektør (vikar for Linda Granlund)

Helsedir ser på alle disse ved utarbeidelsen
“De har store ambisjoner”

Miljødirektoratet, Erlend Spikkerud, Fagdirektør miljøgiftavdelingen, Miljødirektoratet

Hvordan kan Senter for bærekraftig kosthold være til nytte for Miljødirektoratet?

Presentasjon om Mat og miljøgifter – ved Helle Katrine Knutsen, Seniorforsker Avd. Mattrygghet, FHI

Det er mange uønskede stoffer i mat – mange grupper

Tålegrenser skal ikke blandes med grenseverdier.

Tålegrenser: Det betyr ikke at vi får helseskader – men risikoen er økt.

Grenseverdier . ML, ikke helsebaserte – en måte å håndtere risikoen for. Mat holder forusenset mat mest mulig borte fra markedet. Maten er tillatt å selge, men ikke nødvendigvis trygg. Grenseverdiene settes av EU-kommisjonen.

Dioksiner.

kaffe er en vesentlig kilde

Hva skjer om vi endrer kostholdet? Vi spiser mer av noe og mindre av noe annet. Vi må spise – vi inngår ikke giftene.

Hva med andre proteinkilder? Insekter?

Nyt kaffen i kaffepausen, og ikke tenk på hva slags gifter som er i den, sier H Knutsen