sunt kosthold

WHO og Collaborating Center for Nutrition 2022: Å kutte ned på kjøtt for helse og miljøet

WHOs nyeste oppsummering,2022: Å kutte ned på kjøtt og spise mer planter (plantebasert kosthold) kan redde svært mange liv i hele verden. Hva er de fire største dødsårsakene i Europa? Dette er hjertesykdom, kreft og diabetes, samt kronisk lungesykdom – såkalte ikke-smittsomme sykdomer, eller NCD. De tre første er konsekvensene av usunt kosthold og kan til en stor grad forebygges med riktig kosthold.

I forrige måned lanserte WHO (europeiske kontor for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer), ut et opplysende faktaark om plantebaserte kosthold og deres innvirkning på helse, bærekraft og miljø. Artikkelen oppsummerer kortfattet plantebaserte kostholds forebyggingspotensial.

Faktaarket nevner også ytterligere fordeler ved plantebasert spising både i miljøhensyn og når det gjelder å redusere behandlingskostnadene for disse sykdommene. Faktaarket konkluderer at

«considerable evidence supports shifting populations towards healthful plant-based diets that reduce or eliminate intake of animal products and maximize favourable “One Health” impacts on human, animal and environmental health.»

Forfatterne noterer seg også ulempene med ultrabearbeidet plantemat og understreker at disse matvarene ikke er en del av det anbefalte kostholdet.

(red.komm: disse er ment å erstatte bearbeidet kjøtt, noe som frarådes av blant annet WHO og mange pasientforeninger)

Les hele papiret/faktaarket fra WHO her https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349086/WHO-EURO-2021-4007-43766-61591-eng.pdf

Les også: Hvordan spise næringsrikt?

Et meget stort potensial for å redusere dårlig helse og for tidlig død. Gunstig for miljø og klima.

Dette viser en litteraturgjennomgang gjort av forskere ved WHO Collaborating Center for Nutrition.

Etter gjennomgang av relevant litteratur er det fastslått at plantebasert kosthold har potensial til å redusere

  • global bruk av landbruksarealer med 76 %,
  • klimagassutslipp med 49 %,
  • tap av biologisk mangfold med 49 % og
  • vannbruk med 14 %.

Samtidig vil denne kostholdsendringen bety store helsegevinster. I dag er usunt kosthold den viktigste årsaken til sykdom og for tidlig død, større enn ubeskyttet sex, alkohol, narkotikabruk og tobakk til sammen, skriver forfatterne og viser til den berømte EAT-Lancet-rapporten:.

“Unhealthy diets now represent the largest burden of disease globally, presenting a greater risk to morbidity, disability, and mortality than unsafe sex, alcohol, drug, and tobacco use combined [5].”

Et kosthold basert på matvarer planteriket har potensial til å redusere forekomsten av kroniske sykdommer og gi lengre liv. Et skifte til et plantebasert kosthold hindres av tilgjengelighet, kostnader, det faktum at mange synes kjøtt er bra og at mange feilaktig tror at kjøttfrie kosthold fører til underernæring.

Forskere foreslår politisk handling for å overvinne disse hindringene.

“An extensive body of data from prospective cohort studies and controlled trials supports the implementation of PBDs for obesity and chronic disease prevention. The consumption of diets high in fruits, vegetables, legumes, whole grains, nuts, fish, and unsaturated vegetable oils, and low in animal products, refined grains, and added sugars are associated with a lower risk of all-cause mortality.

Meat appreciation, health concerns, convenience, and expense are prominent barriers to PBDs. Strategic policy action is required to overcome these barriers and promote the implementation of healthy and sustainable PBDs.”

Link til artikkelen finner du her

Gibbs et al, Plant-Based Dietary Patterns for Human and Planetary Health, Nutrients, 2022,14,1614. https://doi.org/10.3390/nu14081614