sunt kosthold

WHO Collaborating Center for Nutrition, om plantebasert kosthold for helse og miljøet

Plantebaserte kostholdstyper har et meget stort potensial for å redusere dårlig helse og for tidlig død. De er også gunstige for miljø og klima. Dette viser en litteraturgjennomgang gjort av forskere ved WHO Collaborating Center for Nutrition.

Etter gjennomgang av relevant litteratur er det fastslått at plantebasert kosthold har potensial til å redusere

  • global bruk av landbruksarealer med 76 %,
  • klimagassutslipp med 49 %,
  • tap av biologisk mangfold med 49 % og
  • vannbruk med 14 %.

Samtidig vil denne kostholdsendringen bety store helsegevinster. I dag er usunt kosthold den viktigste årsaken til sykdom og for tidlig død, større enn ubeskyttet sex, alkohol, narkotikabruk og tobakk til sammen, skriver forfatterne og viser til den berømte EAT-Lancet-rapporten:.

«Unhealthy diets now represent the largest burden of disease globally, presenting a greater risk to morbidity, disability, and mortality than unsafe sex, alcohol, drug, and tobacco use combined [5].»

Et kosthold basert på matvarer planteriket har potensial til å redusere forekomsten av kroniske sykdommer og gi lengre liv. Et skifte til et plantebasert kosthold hindres av tilgjengelighet, kostnader, det faktum at mange synes kjøtt er bra og at mange feilaktig tror at kjøttfrie kosthold fører til underernæring.

Forskere foreslår politisk handling for å overvinne disse hindringene.

«An extensive body of data from prospective cohort studies and controlled trials supports the implementation of PBDs for obesity and chronic disease prevention. The consumption of diets high in fruits, vegetables, legumes, whole grains, nuts, fish, and unsaturated vegetable oils, and low in animal products, refined grains, and added sugars are associated with a lower risk of all-cause mortality.

Meat appreciation, health concerns, convenience, and expense are prominent barriers to PBDs. Strategic policy action is required to overcome these barriers and promote the implementation of healthy and sustainable PBDs.»

Link til artikkelen finner du her

Gibbs et al, Plant-Based Dietary Patterns for Human and Planetary Health, Nutrients, 2022,14,1614. https://doi.org/10.3390/nu14081614