Miljøgifter kommer fra ost, meieri og kjøtt – nordmenn får mer enn tålegrensen, viser ny risiko-rapport fra VKM

Miljøgifter hoper seg opp i fettvevet – både hos mennesker og dyr. Denne risiko-rapporten er enda en påminnelse til foreldre og unge damer. Dropp/vær forsiktig med fete dyreprodukter, inntil du er ferdig med å føde barn! 

«Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov.» Sier ny risiko-rapport, om miljøgifter i mat. Og, sitert VKMs rapport videre:

«Den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen.»

Les hele rapporten her:

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/dioksinerimatentildennorskebefolkningen.4.413ea92416707dc4375a0a18.html