WHO2022 kjøttkutt redder liv

WHOs nye oppsummering, 2022: Å kutte ned på kjøtt kan redde mange liv

WHOs nyeste oppsummering,2022: Å kutte ned på kjøtt og spise mer planter (plantebasert kosthold) kan redde svært mange liv i hele verden. Hva er de fire største dødsårsakene i Europa? Dette er hjertesykdom, kreft og diabetes, samt kronisk lungesykdom – såkalte ikke-smittsomme sykdomer, eller NCD. De tre første kan til en stor grad forebygges med riktig kosthold.

I forrige måned lanserte WHO (europeiske kontor for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer), ut et opplysende faktaark om plantebaserte kosthold og deres innvirkning på helse, bærekraft og miljø. Artikkelen oppsummerer kortfattet plantebaserte kostholds forebyggingspotensial.

Faktaarket nevner også ytterligere fordeler ved plantebasert spising både i miljøhensyn og når det gjelder å redusere behandlingskostnadene for disse sykdommene. Faktaarket konkluderer at

«considerable evidence supports shifting populations towards healthful plant-based diets that reduce or eliminate intake of animal products and maximize favourable “One Health” impacts on human, animal and environmental health.»

Forfatterne noterer seg også ulempene med ultrabearbeidet plantemat og understreker at disse matvarene ikke er en del av det anbefalte kostholdet.

(red.komm: disse er ment å erstatte bearbeidet kjøtt, noe som frarådes av blant annet WHO og mange pasientforeninger)

Les hele papiret/faktaarket fra WHO her https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349086/WHO-EURO-2021-4007-43766-61591-eng.pdf

Les også: Hvordan spise bærekraftig – og næringsrikt og sunt samtidig?