Changing behaviour for net zero 2050. BMJ. 2021 – omlegging til plantekost

Utbredt global omlegging til plantebaserte kosthold og andre endringer er nødvendig for å nå netto null klimagassutslipp innen 2050, ifølge en rapport publisert i British Medical Journal.

Forskere bemerker at kostholdsvaner står for 26% av klimagassutslippene. Dermed ville redusert forbruk av animalske produkter gi lavere forbruk av vann og jordbruksareal, i tillegg til redusert inntak av mettet fett. Kjøttforbruket i Amerika og Europa må ned med henholdsvis 79% og 68% for å nå internasjonale utslippsmål. Les også: Klimakur 2030: fra kjøtt til planter

Forfatterne anbefaler retningslinjer som reduserer attraktivitet av usunne matvarer som kjøtt ved for eksempel å fjerne subsidier til husdyrhold. Samtidig ønsker forfatterne av rapporten lavere priser på sunn mat – som plantekost.

Dette har Helsedirektoratet gransket for lenge siden. Rapporten “Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv” har konkludert med at et mer plantebasert kosthold, med mindre kjøtt og mer plantekost, både er sunt og bærekraftig.

Les også: Slik legger du om til et mer plantebasert kosthold

Kilde: Marteau TM, Chater N, Garnett EE. Changing behaviour for net zero 2050. BMJ. 2021;375:n2293. doi: 10.1136/bmj.n2293t
Lenke til rapporten er her Changing behaviour for net zero 2050 (nih.gov) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8493657/

Sitater fra Changing behaviour for net zero 2050

“Diet and land travel contribute an estimated 26%4 and 12% of greenhouse gas emissions, respectively.1 Cutting these emissions would also benefit health by reducing air pollution—now the greatest external threat to human health5—increasing physical activity, and healthier diets, thereby tackling major risk factors for non-communicable disease globally.6 7 8”

“Changing behaviour of the public at scale
Adopting the largely plant based planetary health diet12 and taking most journeys using a combination of walking, cycling, and public transport would substantially reduce greenhouse gas emissions and improve our health.

Animal sourced foods (meat, dairy, fish) generally use much more land and water and create more greenhouse gases than plant sourced food.4 Sustainable and healthy diets consist largely of diverse plant foods with low amounts of animal source foods, unsaturated rather than saturated fats, and limited amounts of refined grains, highly processed foods, and added sugars.12

The nature and scale of change required depends on existing dietary patterns and nutritional status of local populations.13 For example, to meet the planetary health diet recommendations, average meat consumption in Africa can slightly increase (2%), whereas in North America and Europe it needs to fall by 79% and 68%, respectively.12 14″