Forskningsprosjekt om vegetarianeres kjennskap til planteprodukter

Det gikk et forskningsprosjekt om vegetarianeres kjennskap til og oppfatning av ultraprosessert mat ved OsloMet – Oslo Metropolitan University. Deltagere:

  • definerer deg selv som vegetarianer
  • er over 18 år
  • er hovedansvarlig for innkjøp og matlaging i hjemmet ditt
  • ikke har studert eller er student i ernæringOsloMet – Oslo Metropolitan University søker personer til å delta i et intervju med masterstudent i Samfunnsernæring ved OsloMet, Johanne Haneberg. Du kan velge når og hvor du vil intervjues, og om du vil at intervjuet skal skje fysisk eller digitalt.

Forskningsprosjektet er et samarbeide mellom OsloMet og Mills AS.

Ta kontakt ang forskningsprosjekt om vegetarianeres kjennskap!

Navn på prosjektet: Vegetarianeres kjennskap til og oppfatning av ultraprosessert mat.