Jodberiking - risikovurdering -det er for lite jod i norsk mat

Jod-berikning av mat og salt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø lanserte i 2020 en viktig rapport – en egen risikovurdering om jodberiking av brød og salt. Bakgrunnen er at over halvparten norske gravide, samt stor andel andre kvinner i fruktbar alder og 13-åringer, får for lite jod i kosten. Og dette kan ut over fosteret. Jordsmonnet er fattig på jod mange steder i verden, inkludert Norge. Derfor har WHO har i flere tiår anbefalt kunstig tilsetting av jod i mat og salt. Norge har ikke lyttet til WHO. Heller ikke anbefaling til Nasjonalt råd for ernæring, som i 2017 sterkt anbefalte det samme, fått gjennomslag.  Bakgrunnsinfo om jod og jod-mangel i Norge er samlet her. Les også: Jod og gravide: 80 % gravide i Norge får lite jod med kosten.

Den norske jodsituasjonen er uholdbar – kvinner må ta kosttilskudd, mens de minste barna risikerer for mye jod. Svensker og dansker får i seg jod med jodberiket salt, på en enkel, trygg og gratis måte. Noe myndighetene har sørget for. Nordmenn har kun veldig få naturlige kilder til jod i kosten – torsk og sei, og noen få andre magre sjøprodukter. En stor studie publisert i 2013 viser at halvparten norske gravide har et urovekkende, faretruende lavt jodinntak. Les også: Kostråd for gravide veganere og vegetarianere

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler fortsatt jodberiking

Fersk rapport fra Ernæringsrådet om jod, jodmangel i Norge og jodberiking, mars 2021, sitert:

«Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt ). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet. I tillegg beskrives det hvordan man kan man at sårbare grupper ikke får i seg for mye jod, samt hvordan jodstatus i befolkningen bør overvåkes.»

VKMs risikovurdering var i 2020 ikke helt sikker på at WHOs og norske ernæringsrådet sin anbefaling om jodberiking gjaldt i Norge. Hvorfor? Fordi i Norge er det slik at 8 % av toåringer og 18 % av ettåringer får i seg for mye jod. Blant annet via meieriprodukter. Beriking av salt eller brød med jod kan, ifølge VKM, føre til at enda flere 1-2-åringer får i seg for mye jod. «Basert på vitenskapelige studier og data, kan vi ikke konkludere med at kvinner i fruktbar alder og ungdom vil ha nytte av et bestemt nivå av jodtilsetning, uten at det samtidig vil utsette 1- og 2-åringene for risiko» – skriver VKM på sine nettsider. Les også Jod er viktig – slik unngår du mangel

Samtidig har vi gode grunner til å tro at andelen toåringer med for høye inntak av jod ville vært betydelig lavere dersom det var benyttet en mer presis metode for kostholdsundersøkelsen (eller om det var justert for såkalt «overestimering ved frekvensskjemaet». For ordens skyld, kunne arbeidsgruppen bak denne rapporten ha opplyst om sine bindinger til matvareindustrien. Blant annet hvem som finansierte deres forskning, og dermed karriere-muligheter. Les også: Småbarnskost og Spedkost 3 (Folkehelseinstituttet): barna får altfor mye mettet fett (mest fra meieri) og vitamin A (leverpostei er hovedkilden)

De minste barna får i seg helseskadelig mye jod, og 44% jodinntaket kommer fra meieriprodukter

Undersøkelse fra Folkehelseinstituttet melder at de minste barna får i seg helseskadelig (risikabelt) mye mettet fett, jod og vitamin A. 44% av jodinntaket kommer nemlig fra meieriprodukter. Meieriprodukter er også vesentlig bidragsyter til mettet fett i norsk kosthold. Sitert Folkehelseinstituttet: «De aller yngste blant oss får i seg litt mer mettet fett enn hva som er anbefalt – inntaket ligger like i overkant av den anbefalte grensen på ti prosent av daglig energiinntak. Hovedkildene til mettet fett er morsmelkerstatning, grøt, kjøttprodukter, smør og ost.» Fellesnevneren her er meieriprodukter. Les også: Kan barn ha vegansk kosthold? Fordeler og ulemper – forskning 2021

Kosttilskudd er trygt og sunt – sunnere enn meieri, inntil jodberiking

Hva er løsningen for gravide og kvinner som kan bli gravide? Dette sier ikke VKM noenting om – de viser til helsemyndighetene, det er myndighetene som skal ta ansvar, VKM har kun gjort risikovurdering. Norske kvinner i fruktbar alder må altså ta ansvaret selv: ta kosttilskudd med jod. Dette er anbefaling fra WHO. Å dekke jodbehovet med kosten er ikke enkelt – noe både norske erfaringer viser og noe både WHO og Nasjonalt råd for ernæring advarer om. Mer enn det, så store mengder melk, som er nødvendig for å dekke jodbehovet, kan være helseskadelig. Dette viser en fersk gjennomgang ved Harvard University

Forbudt for matindustrien å tilsette jod i matprodukter – kun Tine SA fikk unntak

Det tredje problemet er at i Norge er det i utgangspunktet forbudt for matindustrien å bruke jodberiket salt i fremstilling av matprodukter, mens hele 80% saltinntaket i norsk kosthold kommer nettopp fra ferdigmat som brød, andre bakevarer, kjøttprodukter o.a. Men ulike matprodusenter kan få dispensasjon etter søknad. Så langt er det bare Tine SA, altså meierigiganten, og Oatly som har tilsatt jod i havremelken sin. Les mer her Gryr havredrikk/-melk, like mye jod som i ku-melk, er med i skolelyst og Plantebasert melk (plantemelk, plantedrikk) er likestilt med ku-melk i Norge og internasjonalt. Anbefalinger for små barn. Les om melk og bærekraft her Er havremelk sunt og mer bærekraftig enn ku-melk?

Ta kosttilskudd med jod – enkelt og trygt

Vår anbefaling for unge kvinner er derfor som WHO sin: ta kosttilskudd! Dette enklere og tryggere enn å helle i seg nesten en nesten liter ku-melk om dagen. Og det som er beroligende her er at VKMs oppsummering viser at det er egentlig ikke er så farlig – å ha et moderat lavt inntak av jod med kosten. Så, glemmer du å ta jodtilskudd en eller annen dag, går det helt fint.

Her er link til VKMs rapport https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/jodberikningtilsetningavjodtilsalt.4.fc28d8f161931feec52c71f.html