Forskning viser at fullkorn og kostfiber beskytter mot kreft og åreforkalkning, samt diabetes, lungesykdom og infeksjoner.

Forskning: fullkorn og kostfiber beskytter mot kreft, diabetes, åreforkalkning (Huang, Harvard, 2015)

Forskning viser fullkorn og kostfiber beskytter mot kreft, diabetes, åreforkalkning (Huang, Harvard, 2015). Forskere ved Harvard fulgte 367442 mennesker som deltok i NIH-AARP studie i 14 år. Deltakernes kostholdsmønstre ble registrert under oppfølging og man samlet data om dødsårsaken. Det er tidligere vist at inntak av fullkorn og kornfiber har blitt omvendt assosiert med risiko for kroniske sykdommer; men deres forhold til total og sykdomsspesifikk dødelighet var fortsatt uklare – derfor ble den aktuelle studien gjennomført.

Forskning om at fullkorn og kostfiber beskytter mot kreft, diabetes, åreforkalkning sammenfaller med annen forskning som viser at fullkorn gir bedre helse. Les her om Forskning som viser at kostfiber og korn beskytter mot overvekt, diabetes type to, åreforkalkning

Fullkorn beskytter mot kreft, diabetes, lungesykdom og infeksjon

Studieresultatene viser at de som spiste mest fullkorn hadde 17% mindre risiko for for tidlig død. Risikoen for tidlig død i løpet av oppfølgingstiden var enda lavere når man ser på spesifikke sykdommer som årsak til død:

  • 15% lavere risiko for kreft
  • 48% lavere for diabetes
  • 11% lavere for lungesykdommer
  • 23% lavere risiko for infeksjoner

Kostfiber fra fullkorn beskytter mot diabetes, åreforkalkning, lungesykdom, infeksjon og kreft

Når man analyserte mengde fiber fra korn og kornprodukter fant man 19% lavere risiko for for tidlig død av alle årsaker og av lavere risiko for å dø av spesifikke sykdommer:

  • 34% lavere risiko for diabetes
  • 20% ​​lavere risiko for koronar hjertesykdom
  • 21% lavere risiko for lungesykdommer
  • 17% lavere risiko for infeksjoner
  • 15% lavere risiko for kreft

Etter justering for konfunderende/forvirrende faktorer (andre livsstilsfaktorer som kan ha innvirkning for sykelighet og dødelighet) ble sammenheng mellom fullkorn og dødelighet fra hjerte- og karsykdom, luftveissykdommer og infeksjoner ikke-signifikant.

Les også: Forskning: kostfiber og korn beskytter mot overvekt, diabetes type to, åreforkalkning

Konkslusjonen er: Spis mer fullkorn!

Forskerne konkluderer med at resultatene tyder på en sterk helsefremmende effekt av inntak av fullkorn og fiber fra korn og kornprodukter:

Conclusions: Consumption of whole grains and cereal fiber was inversely associated with reduced total and cause-specific mortality. Our data suggest cereal fiber is one potentially protective component.

Kilde: Tao Huang, Min Xu, Albert Lee, Susan Cho and Lu Qi. Consumption of whole grains and cereal fiber and total and cause-specific mortality: prospective analysis of 367,442 individuals. BMC Medicine (2015) 13:59 DOI 10.1186/s12916-015-0294-7

Link til studien er her http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12916-015-0294-7.pdf

Mer forskning om kostfiber og helse

Det er flere studier som viser at fiberrikt kosthold gir bedre helse: redusert risiko for kreft, lengre liv, beskytter mot overvekt, hjerte- og karsykdom og diabetes type to: