Webinar (tirsdag 9/2 kl. 19-21) med en av verdens mest innflytelsesrike leger og forskere Dariush Mozzaffarian

Webinar med Dariush Mozaffarian, lege og professor i medisin og ernæring

Tirsdag den 9. februar 2022  

Dette er stort! Nå kan du melde deg gratis på webinar “Nutrition in health care systems and health policy” med Dariush Mozaffarian – lege, hjertespesialist, professor i medisin og ernæring, forfatter av over 400 vitenskapelige artikler. Thomson Reuters har kåret ham til en av the World’s Most Influential Scientific Minds. Webinret er i regi av 
The Physicians Association for Nutrition (PAN) International, noe vi er en nasjonal gren av. 

Dr. Mozaffarian har skrevet mer enn 400 vitenskapelige publikasjoner om kostholdsprioriteringer for fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer, og om vitenskapsbaserte politiske tilnærminger og innovasjoner for å redusere disse sykdomsbyrdene i USA og globalt.  Han har tjent i en rekke rådgivende roller, blant annet for de amerikanske og kanadiske regjeringene, American Heart Association, Verdens helseorganisasjon og FN. Hans arbeid har blitt omtalt i et bredt spekter av medier; og Thomson Reuters har kåret ham til en av the World’s Most Influential Scientific Minds. Mer om Dariush Mozaffarian kan du lese her 

Mer om webinaret:

Speakers: Dr. Renu Singh & Dr. Dariush Mozaffarian

Dr. Renu Singh is a Postdoctoral Fellow at the O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown Law and a 2017-18 Fulbright scholar at the Hertie School of Governance in Berlin. Starting in January 2021, she will be a Research Assistant Professor at the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Her research interests include the relationship between political institutions, public opinion, and policy change in the context of public health and health policy.

Dr. Dariush Mozaffarian is Dean, and Jean Mayer Professor at the Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy, and Professor of Medicine at Tufts Medical School.  His research fields include dietary priorities for obesity, diabetes, and cardiovascular diseases, and evidence-based policy approaches and innovations to reduce these burdens in the US and globally.  He has served in numerous advisory roles including for the US and Canadian governments, American Heart Association, World Health Organization, and United Nations.

Event

Health is not only a question of individual decisions but much more a matter of political measures creating the optimal nutrition environment.  These measures on the population level are subject to the field of Public Health Nutrition (PHN). This webinar introduces the audience to PHN, discusses the effectiveness and evidence as well as barriers that potentially hinder the success of such activities. Finally, this webinar will show possibilities for health professionals to engage with PHN aims.

Les også: Usunt kosthold – konsekvensene og Folkehelse