leger og medisinstudenter - ernæring og kosthold

Leger lærer lite om kosthold og helse, og myndighetene bør jobbe for sunne vaner og bedre kosthold

Dårlige vaner er en svært dårlig unnskyldning til å pådra seg sykdommer ved å spise usunt, noe mange nordmenn gjør. Her må myndighetsorganer og politikere ta tak i problemet! Inntil videre er det viktig at leger og medisinstudenter både lærer mer om kostholdets betydning for å forebygge såkalte ikke-smittsomme sykdommer, samt om hvordan sette sammen et sunt kosthold. Ernæring er viktig for leger for å kunne veilede pasienter.

Skrevet av Martine Setsaas, som er intern i HePla og miljøstudent ved NMBU, og av Tanja Kalchenko, lege

Lege Caldwell B. Esselstyn har flere publikasjoner om behandling med plantebasert kosthold

En av kjernesakene til HePla er å informere helsepersonell om viktigheten av plantebasert kosthold og bidra til positiv utvikling av ernærings utdanning for medisinstudenter. Lege Caldwell B. Esselstyn var en av pionerene for den plantebaserte bevegelsen i USA og er spesielt kjent for sitt arbeid innenfor behandling og reversering av hjerte og karsykdommer. Han har, siden han selv byttet til et plantebasert kosthold, fremmet viktigheten av å få leger til å inkludere kostholdet som en del av behandling/forebygging av kroniske sykdommer.

Esselstyn kom frem til begrepet ”paper tiger” på hjertesykdommer, som referer til at sykdommen er oppfattet som ekstremt truende, men er egentlig overkommelig når sykdommen først rammer ved livsstilsendring, og er lett å forebygge ved å ha sunne vaner fra tidlig av.⠀Oversikt over ⁠Esselstyn sine artiklet er her

Oversikt over 66 studier om manglende læreplaner hos medisinstudenter

En systematisk oversikt av 66 studier som så på ernæringslæreplanen for medisinstudenter ble publisert i det verdens ledende medisinske tidsskiftet The Lancet i 2019. Studien viste at medisinstudenter verden over opplever at ernæring ikke er tilstrekkelig nok inkludert i læreplanen. Til tross for at forskning på ernæring og sykdom stadig kommer med sterkere bevis på viktigheten av en sunn livsstil for god helse er ikke nyutdannede medisinstudenter godt nok utrustet til å gi ernæringsråd av høy kvalitet til sine pasienter.

Studien viste at studentene ikke følte seg forberedt på å håndtere situasjoner hvor ernæringsterapi er den beste løsningen for pasientene. ⁠ Studentene ønsket å tilegne seg mer kunnskap og egenskaper i ernæring, for å bedre kunne hjelpe mennesker. ⁠Forskerne konkluderte med:

“Interpretation. Despite the centrality of nutrition to healthy lifestyle, medical students are not supported to provide high-quality, effective nutrition care. Medical education can be enhanced by institutional commitment to make nutrition education compulsory in medical training, establishment of nutrition competencies to provide a benchmark for nutrition knowledge and skills to be included in curricula, and supported by funding for innovative curriculum initiatives. These initiatives will improve nutrition in medical training to support future doctors for the 21st century.”

⁠Kilde: ⁠Crowley J, Ball L, Hiddink GJ. Nutrition in medical education: a systematic review. Lancet Planet Health. 2019 Sep;3(9):e379-e389. doi: 10.1016/S2542-5196(19)30171-8. PMID: 31538623. Lenke til studien er her

Også norske leger og medisinstudenter glemmer viktigheten av sunt kosthold i forebygging

Dette gjelder også Norge, og her finnes det leger og forskere som, istedenfor å fokusere på mulighetene, altså på de godt dokumenterte helsefordelene ved sunne plantebaserte kostholdstyper, fokuserer på eventuelle mangler ved å spise plantebasert. I en artikkel skrevet av forskere Ingebjørg Sanne (medisinstudent) og Anne-Lise Bjørke-Monsen (lege og forsker) ved Universitetet i Bergen fokuseres det dessverre kun på eventuelle næringsmangler hos dem som velger vegetarisk kosthold (les intervju med forfatteren i Dagens Medisin her). Vegetarisk og vegansk kosthold burde fremheves som en viktig løsning på vår tids viktigste folkehelseutfordringer – nemlig ikke-smittsomme sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, åreforkalkning, høyt blodtrykk,. diabetes type to, fedme og overvekt, og flere typer kreft.