Hvor mye melk og meieriprodukter – 3 om dagen?

Tre om dagen er for mye, mener Harvard.
Tre om dagen (porsjoner meieriprodukter) er for mye, mener Harvard. En til to porsjoner er nok.

Melk og meieriprodukter – bør vi innta disse på daglig basis? Og bør vi i det hele tatt drikke melk eller spise andre meieriprodukter? Norsk meieriindustri har i regi av Melk.no, eller Oplysningskontoret for meieriprodukter, hatt en kampanje «3 om dagen», der meieriindustrien anbefaler tre porsjoner meieriprodukter per dag. Dette blant annet for å sikre tilstrekkelig inntak av kalsium.

Harvard University har et annet synspunkt om hvor mye man bør drikke hver dag, om man i det hele tatt bør inkludere meieri i kosten. Tre om dagen er altfor mye. En til to porsjoner er nok, ifølge Harvard University. Heller ikke Helsedirektoratet anbefaler et bestemt antall porsjoner meieriprodukter om dagen. Les  mer om melk og benbrudd her.

I 2020 publiserte Harvard en oversikt over 121 studier, og konklusjonen er det samme: 3 om dagen er meieriindustriens reklame som baseres på sviktende grunnlag.

Mesteparten mennesker i verden tåler ikke laktose (sukker fra meieriprodukter)

Kumelk er ikke nødvendig i kosten. Mesteparten av verdens befolkning drikker ikke kumelk. Alle næringsstoffer som finnes i melk, også jod og kalsium, kan lett fås med andre matvarer. Et inntak av mer enn en til to glass melk kan ha negative helseeffekter, ifølge bl.a. Harvard University.

Melk og meieriprodukter, samt enkelte stoffer som finnes i disse, har vært satt inn i sammenheng med ulike sykdommer. Meieriprodukter kan øke risiko for kreft i prostata. Kalsium reduserer opptak av jern i tarmen. Les mer om dette her

Harvard om mengden melk per dag mennesker bør drikke

Les uttalelsen til Harvard University om melk, meieriprodukter, kalsium og god beinbygning her:

Her er noen sitater fra Harvard:

«Calcium is important. But milk isn’t the only, or even best, source.

It’s not a news flash that calcium is key for healthy bones. Getting enough calcium from childhood through adulthood helps build bones up and then helps slow the loss of bone as we age. It’s not clear, though, that we need as much calcium as is generally recommended, and it’s also not clear that dairy products are really the best source of calcium for most people.»

«There’s no need to drink more than a glass or two of milk a day. Drink milk in moderation and get your calcium from other Sources.»

«Those advertisements pushing milk as the answer to strong bones are almost inescapable. But does “got milk?” really translate into “got strong bones?”

The pro-milk faction believes that increased calcium intake—particularly in the form of the currently recommended three glasses of milk per day—will help prevent osteoporosis, the weakening of bones. Each year, osteoporosis leads to more than 1.5 million fractures, including 300,000 broken hips.

On the other side are those who believe that consuming a lot of milk and other dairy products will have little effect on the rate of fractures but may contribute to problems such as heart disease or prostate cancer.»

Meieriprodukter på daglig basis kan skade helsen på sikt

Dette fordi meieriprodukter kan ha negative helseeffekter. Les en artikkel fra Sprek:

Meieriprodukter kan blant annet øke risiko for kreft i prostata, samt forverre utsikter hvis man allerede har fått kreft i prostata. Videre viser oppsummert forskning at det å øke inntaket av meieriprodukter ikke forebygger beinbrudd hos mennesker over 50

Kalsium fra plantekost og havremelk

Videre mener Harvard University at belgvekster og grønnsaker er gode kilder til kalsium:

«Good, non-dairy sources of calcium include collards, bok choy, fortified soy milk, baked beans, and supplements that contain both calcium and vitamin D (a better choice than taking calcium alone).»

Les også: God beinhelse hos veganere og vegetarianere

Nasjonalt råd for ernæring, 2011: Ikke grunnlag for tre porsjoner meieri daglig

Nasjonalt råd for ernæring skriver i metodologiboken «Kostråd for å fremme helse og forebyge kroniske sykdommer» (forarbeid til norske offentlige kostråd) på side 308 følgende om hvorfor magre meieriprodukter bør inngå i kosten:

«En del land gir kvantitative anbefalinger for inntak av meieriprodukter. Disse er hovedsakelig begrunnet for å sikre befolkningen et tilstrekkelig inntak av næringsstoffer som kalsium og jod. Siden systematiske kunnskapsoppsummeringer finner både sannsynlig gunstige og ugunstige effekter av kalsium, samt mulige gunstige og ugunstige effekter av meieriprodukter på kroniske sykdommer (se kapittel 8), gis det ikke kvantitative anbefalinger i de norske kostrådene.»

Les også:

Les mer om melk og helse

Nevrologiske sykdommer – Alzheimer, demens og Parkinson

Prostatakreft 

Kan meieriforebygge benskjørhet og benbrudd?
Erstatt med havremelk
Dødelighet, kviser og overvekt:
Er det viktig/sunt å drikke melk?
Sunt for barn og idrettsutøvere?
Politikk, reklame via melk.no og folkehelse