Plantebasert kosthold forebygging og ved behandling av diabetes type to,

CARDIA-studien: Kjøtt dobler risiko for diabetes 2 og overvekt, mens plantebasert kosthold beskytter

En fersk analyse av data fra CARDIA-studien (med 2500 deltakere), publisert i Diabetes Care, viste at dersom du spiser et mer plantebasert kosthold i mer enn 20 år, så kan du redusere risikoen for diabetes type to med hele 50 % de neste 9 årene av ditt liv! Et høyt og økende inntak av kjøtt derimot, var assosiert med 2.3 ganger høyere risiko for diabetes type to.

Deltakerne i CARDIA-studien ble fulgt fra 1985-86 til 2015-16, og sammenhengen mellom kostendringer og -kvalitet og et plantedominert kosthold og diabetes, BMI og kroppsvekt (i en tidsperiode på 20 år) ble undersøkt. Forskerne fant at de som hadde et kosthold som var mer plantebasert ved baseline (ved starten av studien) hadde 70% reduksjon i risiko for diabetes type to.

Et høyere inntak av sunn plantemat (frukt, grønnsaker, belgvekster, fullkorn og nøtter, frø og planteoljer) ved baseline var assosiert med 55% lavere diabetesrisiko, mens et høyt inntak av kjøtt ved baseline og et økende inntak over tid var assosiert med 2.3 ganger økt risiko for å utvikle diabetes type to. De som spiste mer plantemat hadde også lavere BMI og vekt.

Så nok engang: For å redusere risikoen for å få diabetes, økt inntak av plantekost er veien å gå! Kjøtt og diabetes henger sammen.

CARDIA-studien viser at det å gå over til plantekost og kjøttkutt beskytter mot diabetes type 2

«RESULTS During a mean follow-up of 9.3 (± 1.7) years, 206 case subjects with incident diabetes were observed. In multivariable analysis, participants with the largest increase in APDQS over 20 years had a 48% (95% CI 0.31–0.85; P-trend < 0.001) lower risk of diabetes over the subsequent 10 years compared with participants whose score remained stable. Each 1-SD increment in APDQS over 20 years was associated with lower gains in BMI (−0.39 kg/m2; SE 0.14; P = 0.004), WC (−0.90 cm; SE 0.27; P < 0.001), and weight (−1.14 kg; SE 0.33; P < 0.001) during the same period, but not with subsequent changes.

CONCLUSIONS Young adults who increased plant-centered diet quality had a lower diabetes risk and gained less weight by middle adulthood.»

Kilde: Yuni Choi, Nicole Larson, Daniel D. Gallaher, Andrew O. Odegaard, Jamal S. Rana, James M. Shikany, Lyn M. Steffen, David R. Jacobs. A Shift Toward a Plant-Centered Diet From Young to Middle Adulthood and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes and Weight Gain: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Diabetes Care 2020 Aug; dc201005. https://doi.org/10.2337/dc20-1005

Lenke til studien er her

Mye kjøtt gir diabetes type to, ikke bare CARDIA-studien

Samtlige nye retningslinjer anbefaler plantebasert kosthold som både forebygging og behandling av diabetes type 2. Kosthold og fysisk aktivitet er viktig når det gjelder forebygging og behandling av diabetes type 2 (DM2). En ny litteraturgjennomgang utført av The Canadian Diabetes Association publisert i oktober 2016 i tidsskriftet Canadian Journal of Diabetes, fant at et plantebasert kosthold er forbundet med en lavere forekomst av DM2 sammenlignet med andre kostholdstyper. Forskerne av studien konkluderte med at plantebasert kosthold kan være en god støttebehandling ved DM2, og at behandlere bør opplyse om dette til sine pasienter. Les mer om kosthold og diabetes type 2 her

The Academy of Nutrition and Dietetics konkluderte nylig med at vegetariske og veganske kostholdsmønstre minsker risiko for utvikling av DM2 og er et effektivt virkemiddel som støttebehandling for DM2. Plantebasert kosthold er gunstig og bør brukes både som forebygging og ved behandling av diabetes type to, ifølge blant annet Canadian Diabetes Association. Nyeste forskning om kosthold og diabetes har vi samlet her

Hva er diabetes type 2?

DM2 er en kompleks livsstilssykdom som skyldes dels en nedsatt insulinproduksjon og dels at cellene har utviklet resistens mot insulin. Insulinresistens fører til at glukose fra maten ikke slippes inn i cellene og vi får høyt blodsukker.

Forekomst. Sykdommen har økt kraftig i forekomst de senere år og utgjør et voksende folkehelseproblem. Det er spesielt skremmende at stadig yngre utvikler sykdommen. I følge Diabetesforeningen er det ca 200 000 som lider av DM2 i Norge. Siden sykdomsforløpet ofte er snikende og uten klare symptomer, frykter man at det reelle tallet kan være dobbelt så høyt. På nettsiden diabetes.no kan du teste din risiko.

Diabetes gir mange komplikasjoner. Et for høyt blodsukker er skadelig over tid, og kan føre til en økt risiko for hjerte- karsykdom og andre diabetiske senkomplikasjoner, eller senvirkninger.