Skatt på rødt og bearbeidet kjøtt vil gi bedre folkehelse

Kreftforeningen om kosthold og kreftforebygging: mer plantebasert kosthold og kjøttkutt

Mer plantekost og mindre kjøtt er viktig for kreftforebygging. 9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den amerikanske kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline), publisert.  Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter blant annet innen kreftforskning, offentlig politikk og helseforebygging og hvor målet er kreftforebygging. Veiledningen anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen.  I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

For å redusere risikoen for kreft, bør vi spise mer mat fra planteriket og mindre kjøtt. 9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen kreftforskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er kreftforebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kostholdsinntak i forbindelse med redusert risiko for kreft, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:◦Red and processed meats;◦Sugar‐sweetened beverages; or◦Highly processed foods and refined grain products.»

Kreftforeningen USA oppfordrer til kjøttkutt for kreftforebygging!

Det er en konsekvent sammenheng mellom spisemønstre som følger disse retningslinjene og redusert risiko for kreft, dødelighet og kronisk sykdom. Slike spisemønstre er dessuten bedre for miljøet.

Vi i PAN Norge støtter anbefalingen fullt ut, sier lege og leder i HePla Tanja Kalchenko (telefon 9888 60 75, tanja@hepla.no). PAN Norge har lenge jobbet for å fremme helsefordeler ved plantebaserte kosthold. 

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.
Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling. It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Samfunnsinitiativer og politikken for å gjøre det lettere for å spise sunt

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat:

«Public, private, and community organizations should work collaboratively at national, state, and local levels to develop, advocate for, and implement policy and environmental changes that increase access to affordable, nutritious foods; provide safe, enjoyable, and accessible opportunities for physical activity; and limit alcohol for all individuals.»

Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Vi i Helsepersonell for plantebasert kosthold (hepla.no) støtter anbefalingen fullt ut, sier lege og leder i HePla Tanja Kalchenko (tanja@hepla.no). Helsepersonell for plantebasert kosthold er en organisasjon for leger og andre utdannet innen helse eller ernæring som fremmer helsefordeler ved plantebaserte kosthold.

Staten og politikere har ansvar for å fremme sunnere kosthold – både kjøttkutt og økt forbruk av plantekost

Regjeringen har bestilt rapport for å utrede tiltaket Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk, foreslått av Miljødirektoratet som en del av Klimakur2030 og allerede utredet av NIBIO. Dette er et tidsriktig tiltak fremmet av regjeringen. Det å kutte ned på kjøtt og øke inntak av plantekost, vil gi store samfunnsgevinster, målt, i tillegg til mange sparte liv, i mange milliarder kroner, noe også rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd viste allerede i 2016 (se side 27, tabell 3.1).

Også den norske kreftforeningen oppfordrer til å kutte ned på eller gjerne også kutte helt ut bearbeidet kjøtt. Sitert:

«Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Her kan du lese mer om hvorfor rødt kjøtt øker kreftrisiko.
Disse rådene samsvarer med de helsemyndighetene anbefaler for å ha god helse, og tar utgangspunkt i kunnskap som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.»
https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/

Det er bred enighet om at grønnere kosthold er bra for helse og klima

I Folkehelsemeldingen 2019 står følgende:

«Å fremje eit sunt kosthald er viktig både for berekraftsmål 2 og for berekraftsmål 3. Handlingsplanen for kosthald har derfor berekraft som eit viktig element. Eit plantebasert kosthald og auka inntak av fisk, men mindre innslag av kjøt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål»

Forskere, helsemyndigheter, fagpaneler og andre seriøse aktører er enige: Kostholdet bør hovedsakelig være plantebasert, med mer grønnsaker, belgvekster, fullkorn og mindre kjøtt og fete meieriprodukter. Egg kan være skadelige hvis man er kolesterol-sensitiv, har hjerte- og karsykdom eller hvis man er i risikosonen for å få hjerte- og karsykdom. Sjekk hva store organisasjoner sier, her

Alle seriøse fagpaneler er dermed enige: Kjøttkutt vil gi store samfunnsgevinster. Flere kilder finnes her

Også andre norske pasientforeninger fremmer et kosthold med mindre kjøtt og mer plantekost, les mer her

Nok protein og jern i plantekost – kjøtt er unødvendig

Rødt kjøtt er samtidig totalt unødvendig i kosten nærings- eller helsemessig. Uten å snakke om bearbeidet kjøtt. Hele 50% inntaket av kjøtt i norsk kosthold kommer dessverre fra bearbeidet kjøtt som pølser, bacon, salami, skinke, karbonader og i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt, både rødt og hvitt, vi får kjøpt på butikk.

Når det gjelder jern, er det brød og kornprodukter som er den største kilden til jern i norsk kosthold, både for voksne og barn. Også protein kan må få nok av uten kjøtt, med plantekost, uten å snakke om at det er like gode proteiner i fisk.

Feilslått politikk – staten jobber i dag for økt kjøttforbruk, via Matprat og landbrukssubsidiene

Kjøttproduksjon i Norge er dessverre styrt av staten, med hjemmel i omsetningsloven. 80 prosent av norske landbrukssubsidier, noe som utgjør over ti milliarder våre skattekroner årlig, overføres til/støtter norsk kjøtt- og meieriindustri. Dette er feilslåttpolitikk, noe vi har forklart i vårt innspill til Miljødepartementets Klimakur 2030

Helsepersonell for plantebasert kosthold er en organisasjon for leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse eller ernæring som ønsker å fremme helsefordeler ved plantebaserte kosthold.