Doktorgradsstipendiat i plantebasert kosthold, Kristiansand, frist 5.august 2020

Vil du forske på plantebasert kosthold? Søk på en av totalt 11 strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til FNs bærekraftsmål som er finansiert av Universitetet i Agder!

Doktorgradsstipendiat i Kristiansand, Søknadsfrist: 05.08.20. Kandidaten må ha fullført og bestått hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. ernæringsvitenskap, samfunnsernæring folkehelsevitenskap eller medisin). Sitert utlysningen:

“Stillingen er knyttet til prosjektet VeggiSkills – Sustainable Plant-based Diets in Adolescence. Hovedformålet med prosjektet å kartlegge kostholdet, ernæringsstatusen og mat- og ernæringskompetansen til unge norske veganere, lacto-ovo-vegetarianere og ikke-kjøttspisende, sammenliknet med en gruppe kjøttspisende, samt å utforske hva som styrer deres valg. Prosjektet er en av totalt 11 strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til FNs bærekraftsmål som er finansiert av Universitetet i Agder.”

“Doktorgradskandidaten skal arbeide med VeggiSkills-prosjektet. Å realisere målet om et tilfredsstillende kosthold for alle er avgjørende for å nå minst 12 av FNs 17 bærekraftsmål, direkte eller indirekte. Det er stadig mer populært å spise plantebasert, spesielt blant unge under 30 år. Et slikt kosthold kan være bærekraftig og samtidig helsefremmende, men krever ernæringskompetanse. Et ensidig plantebasert kosthold kan gi mangler på viktige næringsstoffer som kan hemme læring og arbeidsproduktivitet, og øke sykelighet på kort og lang sikt.

Vi vet lite om hva slags mat- og ernæringskompetanse unge i Norge har og hva som styrer deres valg. Det mangler også data på kostholdet og ernæringsstatusen til unge i Norge som velger å spise plantebasert. VeggiSkills-prosjektet vil bidra til å fylle dette kunnskapshullet for å legge grunnlaget for hvordan vi kan øke oppslutningen om et bærekraftig kosthold og samtidig ivareta de unges helse. Prosjektet er tverrfaglig, og kandidaten vil benytte både kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer og kvantitative metoder som blant annet antropometriske målinger og spørreskjema. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Anine C. Medin, anine.medin@uia.no.”

Les mer og søk på stillingen her https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/189746/doktorgradsstipendiat-i-ernaering?

En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Anine C. Medin, anine.medin@uia.no.