Metaanalyse av 17 studier (Wang, 2016): Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risiko for å dø for tidlig

Bearbeidet kjøtt øker risiko for å dø for tidlig
Bearbeidet kjøtt øker risiko for å dø for tidlig

Høyere forbruk av bearbeidet kjøtt er forbundet med en økt risiko for å dø for tidlig, viser resultater til en metastudie publisert juli 2015 i tidsskriftet Public Health Nutrition. Forskerne analyserte ni artikler med til sammen sytten prospektive kohorter og 150 328 dødsfall.

En porsjon bearbeidet kjøtt per dag økte risikoen for å dø for tidlig med 15 %. Lignende sammenhenger ble funnet med totalt kjøttinntak. Sammenhengen mellom inntak av ubehandlet rødt kjøtt og risiko for å dø for tidlig ble funnet hos amerikanere, men ikke i europeiske eller asiatiske populasjoner.

«CONCLUSIONS: The present meta-analysis indicates that higher consumption of total red meat and processed meat is associated with an increased risk of total, cardiovascular and cancer mortality.»

«For processed meat, the pooled relative risk with an increase of one serving per day was 1·15 (95 % CI 1·11, 1·19) for all-cause mortality (five studies; P<0·001 for linear trend), 1·15 (95 % CI 1·07, 1·24) for cardiovascular mortality (six studies; P<0·001) and 1·08 (95 % CI 1·06, 1·11) for cancer mortality (five studies; P<0·001). Similar associations were found with total meat intake. The association between unprocessed red meat consumption and mortality risk was found in the US populations, but not in European or Asian populations.

Kilde: Wang X, Lin X, Ouyang YY, Liu J, Zhao G, Pan A, Hu FB. Red and processed meat consumption and mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Public Health Nutr. 2015 Jul 6:1-13. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26143683.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26143683