Mer feilinformasjon fra kjøttbransjen! Forskningsstipend fra Beef Checkoff via National Cattlemen’s Beef Association

En fersk forskningsartikkel, som deles hyppig i sosiale medier for tiden,  konkluderte med at personer som unngår kjøtt skal ha en høyere frekvens av depresjon, angst og selvskading. Ikke overraskende var studien delvis finansiert av kjøttbransjen selv. (gjennom et ubegrenset forskningsstipend fra Beef Checkoff via National Cattlemen’s Beef Association).

Tidligere har vi skrevet om hvordan kjøttindustrien i Norge finansierte forskning som har blitt kraftig kritisert. For sin metodologi  blant annet av Harvard universitetet og verdensledende kreftforskere (WCRF). Vi har skrevet om dette her: ntfe.no/i/2019/4/p-1

Selv om også denne studien er finansiert av kjøttbransjen selv,  kan den selvsagt potensielt bidra med god og nøytral informasjon. Men at kjøttbransjen står for deler av finansieringen er ikke det eneste som er problematisk. Og lite tillitsvekkende med denne studien. Les også: Opplysningskontoret for egg og kjøtt, eller Matprat, bak Matopedia og Matstart – kjøttreklame og NutriRec og forvirring om kjøtt

Svak studiedesign

For det første er 16 av de 18 studiene i artikkelen såkalte tverrsnittsstudier. Som er desidert ett av de svakeste studiedesign man kan bruke. Slike studier gir kun et «snapshot» av en situasjon. Og tar ikke hensyn til hva som kom først av de tingene man ønsker å undersøke. I dette tilfellet den psykiske forstyrrelsen eller utelatelsen av kjøtt fra kostholdet.

Artikkelforfatterne innrømmer også at de ikke viste hva som kom først,  og at denne uklarheten gjelder de fleste av studiene i undersøkelsen. I en av studien kom det helt tydelig fram at  kjøtt faktisk ble ekskludert fra kostholdet i gjennomsnitt 5 år etter den psykiske diagnosen ble gitt.

Artikkelgjennomgangen slår også tydelig fast at det ikke finnes grunnlag for å støtte en årsakssammenheng mellom forbruk/utelatelse av kjøtt og enkelte psykologiske utfall, av årsaker nevnt ovenfor.

En annen svakhet med studien er at kvaliteten på kostholdet til de som unngikk kjøtt ikke ble undersøkt. Det er mulig å være vegetarianer og samtidig leve av ultraprosesserte matvarer,  som vi vet kan ha negativ innvirkning på mental helse.

Les også: Mer feilinformasjon fra kjøttbransjen! og Kjøttforbruk i Norge: klima, folkehelse og jordbruk – innspill

Andre mer robuste studier har kommet til annet resultat

Det finnes flere studier med mer robust data fra prospektive kohortstudier og randomiserte studier som SMILES studien og HELFIMED-studien. Den viser at et kostholdsmønster med hel plantemat, og begrenset inntak av  rødt og bearbeidet kjøtt kan være til fordel for mental helse.

Ingen grunn til å spise kjøtt for å bedre mental helse altså!

Les hele studien her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24524383/