Egg kan øke risiko for hjerte- og karsykdom

Eggindustrien påvirker forskningskonklusjonene

Forskning finansiert av eggbransjen har tonet ned helserisikoen ved å spise egg. Dette ifølge en større litteraturanmeldelse publisert i tidsskriftet American Journal of Lifestyle Medicine.

Forskerne gikk gjennom alle studier publisert mellom 1950 og 2019 som evaluerte hvordan egg påvirker kolesterolnivået og undersøkte om finansieringen av dem påvirket resultater og konklusjoner.

Det ble funnet at blant studier publisert før 1970 hadde 0% blitt finansiert av eggindustrien, og deretter økte andelen med tiden til 60% mellom 2010-2019.

Mer enn 85% av alle studier viste at egg hadde en negativ effekt på kolesterolnivået. Blant studier som ble finansiert av eggindustrien, var sannsynligheten større for at disse funnene ble tonet ned: 49% av industrifinansierte studier rapporterte konklusjoner som gikk direkte mot studiens resultater, sammenlignet med 13% av studiene med annen finansiering.

Forskjellen i andelen studier som viste en økning i kolesterolnivået av eggspisingen, var liten (86% i industriell finansiering jf. 93% i annen finansiering), men andelen studier som ikke viste signifikante resultater var dobbelt så stor i industriell finansiering (39% i 21%). At man ikke lyktes med å oppnå statistisk betydningsfull resultat skyldes ofte en feil utforming av studien, for eksempel for få deltakere i studien.

«However, 49% of industry-funded intervention studies reported conclusions that were discordant with study results (ie, net cholesterol increases were described as favorable in the articles’ stated conclusions), compared with 13% of non–industry-funded studies. Readers, editors, and the public should remain alert to funding sources in interpreting study findings and conclusions.»

Forbindelsen mellom eggforbruk (til og med mindre store mengder) og økt risiko for hjerte- og karsykdommer er nylig bekreftet i en analyse av flere studiekohorter (se her)

Lenke til studien finner du her

Victor W. Zhong, PhD1; Linda Van Horn, PhD1; Marilyn C. Cornelis, PhD1; et al Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality, JAMA march 19, 2019

Les også: Egg, kolesterol og hjerte- og karsykdom