Helmelk er knyttet til for tidlig død

Mennesker med høyt forbruk av helmelk kan ha økt risiko for tidlig død, sammenlignet med dem som har lavt forbruk av melk. Det å erstatte melkeprodukter med sunn plantekost som nøtter, belgvekster og fullkorn, reduserer risikoen for å dø for tidlig. Dette ifølge en studie publisert i tidsskriftet British Medical Journal.

Bildet: lakareforframtiden.se

Forskere ved Harvard University fulgte 217 755 deltakere i Nurses ‘Health Study, Nurses’ Health Study II og Health Professionals Follow-up Study. Deres matinntak og helsetilstand ble registrert i 32 år.

Hypotesen om at det å spise mye meieriprodukter kunne redusere risiko for å dø for tidlig, er avkreftet i denne undersøkelsen. Det ble funnet at de som hadde det høyeste forbruket av melkeprodukter, hadde den høyeste risikoen for tidlig død og den høyeste risikoen for å dø av et hjerteinfarkt.

Videre ble det funnet at de som erstattet meieriprodukter med belgfrukter (bønner, linser, erter, tofu), nøtter eller fullkorn hadde redusert risiko for tidlig død. Men da melkeprodukter ble erstattet med rødt kjøtt og kjøttprodukter, økte risikoen. Bytte av kjøtt med melkeprodukter kan forklare hvorfor noen studier viser redusert risiko for tidlig død med økt forbruk av melkeprodukter. Det mest helsefremmende ser ut til å være det å ekskludere både kjøtt og melk.

Resultatene lyder slik:

«For subtypes of dairy products, whole milk intake was significantly associated with higher risks of total mortality (hazard ratio per 0.5 additional serving/day 1.11, 1.09 to 1.14), cardiovascular mortality (1.09, 1.03 to 1.15), and cancer mortality (1.11, 1.06 to 1.17). In food substitution analyses, consumption of nuts, legumes, or whole grains instead of dairy foods was associated with a lower mortality, whereas consumption of red and processed meat instead of dairy foods was associated with higher mortality.»

I 2014 og 2017 var det publisert svenske studier som viste den samme sammenhengen mellom høyere melkeforbruk og økt dødelighet og økt risiko for beinbrudd. Et sammendrag av 2014-studien finner du på vår hjemmeside her.

Lenke til studien finner du her.
Lenke til de svenske studiene finner du her og her.

Ding M, Li J, Qi L, et al. Associations of dairy intake with risk of mortality in women and men: three prospective cohort studies. BMJ. 2019;27:367:l6204.

Les mer om melk og helse

Melk og nevrologiske sykdommer – Alzheimer, demens og Parkinson

Prostatakreft og melk

Kan melk forebygge benskjørhet og benbrudd?
Erstatt melk med havremelk
Melk, dødelighet, kviser og overvekt:
Er det viktig/sunt å drikke melk?
Er melk sunt for barn og idrettsutøvere?
Melk, politikk, reklame via melk.no og folkehelse