Nordiske ernæringsanbefalinger 2022 (NNR-2022)

Arbeid med de Nordiske ernæringsanbefalinger 2022 er i gang, og innspill fra publikum og fagpersoner er velkomne! Norge ved Helsedirektoratet skal lede prosjektet, og professor i ernæring ved UiO Rune Blomhoff, som er en av mest kjente forskere innen sitt fagfelt og forfatter av boken Mat mot kreft, er prosjektleder. Både fokus på bærekraft og sunn kroppsvekt/overvekt og fedme skal være spesielt stort. Les også på Helsedirektoratets nettsider 

Det er viktig å spille inn og fremheve fem punkter: et mer, et hovedsakelig plantebasert kosthold som det beste for bærekraft og sunn vekt, erstatning av kjøtt med belgvekster og smør/ost med nøttesmør, hummus og bønnepate, avlive myten om at norsk rødt kjøtt er bærekraftig (kort sommer og kort beitesesong), og gi konkrete råd for vegansk kost med relevante kosttilskudd.

Både fokus på bærekraft og sunn kroppsvekt/overvekt og fedme skal være spesielt stort i de kommende nordiske ernæringsanbefalingene:

“Bærekraft med i vurderingen  De nordiske ernæringsanbefalingene er det viktigste grunnlaget for de nasjonale kostrådene. NNR danner også grunnlaget for det nordiske Nøkkelhullsmerket. NNR har blitt oppdatert regelmessig siden 1980. Sist gang var i 2012, og nå er altså tiden inne for en ny oppdatering. Sammenhengen mellom kosthold og bærekraft vil i sterkere grad bli inkludert i NNR denne gangen.

Overvekt og fedme Økende overvekt og fedme bidrar i stor grad til sykdomsbyrden i de Nordiske land. Vektreduksjon for overvektige, og opprettholdelse av sunn kroppsvekt vil derfor også få et økt fokus i de nye anbefalingene.”