Lavere helsekostnader for vegetarianere

Det er samfunnsnyttig å spise vegetarisk! Vegetarianere har, ifølge resultatene i Tzu Chi vegetarian study, lavere helseutgifter

Mennesker som velger vegetarisk kosthold skaper lavere kostnader for helsetjenester. Dette ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nutrients.

Forskerne sammenliknet dataene fra 12 000 buddhistdeltakere i Tzu Chi vegetarian study og sammenlignet utgifter i helsevesenet for dem som var vegetarianere med dem som hadde blandet kosthold, altså både spiste kjøtt og andre matvarer fra dyr.

Det ble funnet at de som var vegetarianere hadde 15% lavere helseutgifter sammenlignet med dem som hadde blandet kosthold. Sammenlignet med befolkningen generelt hadde vegetarianere 25% lavere kostnader for helsehjelp, justert for alder og kjønn. Spesielt hadde vegetarianere lavere utgifter for helsetjenester for høyt blodtrykk, høyt kolesterol, depresjon, hjertesykdom og nyresykdom.

Les også: Hvordan og hvorfor kjøtt- og meierireduksjon kan redusere utgifter i norsk samfunn, ihht blant annet rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kosthold, side 27 og rapporten Sykdomsbyrden i Norge, side 28.

Forskerne mener at disse dataene stemmer overens med tidligere publikasjoner og antyder at promotering av vegetarisk kosthold er en håpefull strategi for å redusere utgifter for helsetjenester. Forskerne sier i konklusjonen:

«Vegetarian diets are associated with significantly lower medical care expenditure and could be an effective strategy to alleviate the medical-economic burden in selected populations.»

Lenke til studien finner du her.

Lin CL, W JH, Chang CC, Chiu THT, Lin MN. Vegetarian diets and medical expenditure in Taiwan – a matched cohort study. Nutrients. 2019;11:2688.