Et plantebasert kosthold gunstig for å forebygge og som en del i behandling av nyresykdom

Kronisk nyresvikt rammer mange, og plantebasert kosthold kan være gunstig både som forebygging og som en del i behandling av kronisk nyresvikt

Å velge et plantebasert kosthold kan forhindre kronisk nyresykdom (nyresvikt – chronic kidney disease) og kan også være gunstig i behandlingen av den kronisk nyresykdommen. Dette ifølge en litteraturgjennomgang publisert i tidsskriftet Current Opinion in Nephrology and Hypertension. Plantebaserte kosthold har med økende popularitet også blitt brukt som en del i behandling av et bredt spekter av livsstilsrelaterte sykdommer, inkludert diabetes, hypertensjon og overvekt.

Helsedirektoratet forklarer hva kronisk nyresvikt er: «Kronisk nyresvikt betyr at nyrene mister evnen til å filtrere avfallsstoffer ut av blodet. Det kalles også kronisk nyresykdom eller nyreinsuffisiens. Kronisk betyr at det er en langvarig tilstand.» 

Et plantebasert kosthold består av belgvekster som erter, bønner og linser, grønnsaker, fullkorn, frukt og bær, nøtter og kjerner, med lite eller ingen mat fra dyreriket.

Forskerne gjennomgikk den nyeste litteraturen om kostholdsintervensjon, eller behandling med kostholdsendringer, for å forebygge og behandle nyresykdom.

Det ble funnet at rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt, eller såkalt bearbeidet kjøtt, øker risikoen for nyresykdom og fremskynder forverringen av sykdommen. Å bruke plantebasert kosthold for å behandle nyresykdommer viser lignende resultater som medisinering, men med ytterligere gevinster når det gjelder blodtrykk, vekt og andre helsemarkører.

Forfatterne bemerker at dagens bevis ikke støtter forestillingen om at et plantebasert kosthold er ernæringsmessig mangelfullt eller risikoen for å få i seg for mye kalium. De understreker at plantebasert ernæring tilbyr et nytt og effektivt verktøy for behandling og forebygging av nyresykdom.

SUMMARY:

Plant-based diets should be recommended for both primary and secondary prevention of CKD. Concerns of hyperkalemia and protein inadequacy related to plant-based diets may be outdated and unsupported by the current body of literature. Healthcare providers in general medicine and nephrology can consider plant-based diets as an important tool for prevention and management of CKD.

Lenke til studien finner du her

Joshi, Hashmi, Shah S, Kalantar-Zadeh K. Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. Published online November 12, 2019.

Hva er kronisk nyresykdom og hva er årsakene?

Vanligvis oppstår kronisk nyresvikt fordi pasienten har hatt diabetes eller høyt blodtrykk over lengre tid, forklarer offentlige nettsider helsenorge.no

Diabetes er den vanligste årsaken til kronisk nyresvikt. ​​Personer med diabetes har for mye sukker (glukose) i blodet. Over tid kan dette skade de små blodkarene som filtrerer ut avfallsstoffer i nyrene.

Høyt blodtrykk kan også skade disse små blodkarene over tid. Dette er den nest vanligste årsaken.

Les også: Vegetable-Based Diets for Chronic Kidney Disease? It Is Time to Reconsider.