Brystkreft, livsstil og kosthold

Fiberrikt kosthold kan redusere risiko for brystkreft
Alkohol øker risiko for brystkreft. Fysisk aktivitet og et mer plantebasert, fiberrikt kosthold kan redusere risiko for brystkreft

Oktober er måned der det reises spesiell oppmerksomhet rundt brystkreft. Brystkreft kan ramme alle. Undersøkelser ved verdens ledende kreftforskningsorganisasjon WCRF viser samtidig at brystkreft til en viss grad kan forebygges ved et sunnere livsstil og kosthold. Spesielt godt dokumentert er at alkohol øker risiko for brystkreft, mens fysisk aktivitet og amming beskytter mot brystkreft. Det er også noen vitenskapelige studier som viser at et mer plantebasert kosthold kan beskytte mot bryskreft. Les mer på nettsider til WCRF her https://www.wcrf.org/dietandcancer/breast-cancer og på Kreftregisterets nettsider om bryskreft her https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-kreft/Brystkreft-Alt2/

Kreftregisteret skriver følgende på sine nettsider:

«Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft. Det er imidlertid mye som tyder på at livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.

Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder øker risiko for brystkreft.

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes antakeligvis arv.»

«Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få brystkreft:

Ha et sunt kosthold

Holde en sunn kroppsvekt

Drikke minst mulig alkohol

Være fysisk aktiv

Unngå langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder»

Et sunt, mer plantebasert kosthold som beskytter mot kreft

Om et sunt kosthold henviser Kreftregisteret til Kreftforeningen. Kreftforeningen anbefaler blant annet å unngå bearbeidet kjøtt og begrense rødt kjøtt:

«Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt.»

Hvorfor et plantebasert kosthold kan beskytte mot brystkreft er ikke helt kartlagt ennå. Dette kan skyldes mange ulike faktorer, blant annet høyt innhold av kostfiber, grønne grønnsaker som kålvekster og karotenoider kan være forklaringen.

En studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition viser redusert risiko for brystkreft hos kvinner som har et mer plantebasert kostholdsmønster. Forskerne brukte to kohorter (kull) for å identifisere og bekrefte sammenhengen mellom kostholdsmønstre og risikoen for brystkreft. Forskerne analyserte kostholdet til 3320 kvinner fra kohorten the Canadian Study of Diet Lifestyle and Health (CSDLH med totalt 39,532kvinner) og 49 410 kvinner fra kohorten National Breast Screening Study (NBSS). Til sammen ble 4756 tilfeller av brystkreft registrert.

Tre kostholdsmønstre ble identifisert og deres sammenheng med risiko for brystkreft ble beregnet. Av disse viste et mer plantebasert (sunt) kostholdsmønster 27% redusert risiko for brystkreft. Et kostholdsmønster med mer kjøtt og poteter viste 26% økt risiko for brystkreft i en kohort (CSDLH). I den andre kohorten (NBSS) var kostholdet med mer kjøtt assosiert med 31% øket risiko for brystkreft.

Forskerne konkluderer med at et mer plantebasert kostholdsmønster hvor rødt kjøtt er begrenset, kan være forbundet med redusert risiko for brystkreft, spesielt hos postmenopausale kvinner: «Conclusion: Adherence to a plant-based diet that limits red meat intake may be associated with reduced risk of breast cancer, particularly in postmenopausal women.» Lenke til studien er her (Chelsea Catsburg, Ryung S Kim, Victoria A Kirsh, Colin L Soskolne, Nancy Kreiger, and Thomas E Rohan. Dietary patterns and breast cancer risk: a study in 2 cohorts. Am J Clin Nutr April 2015. doi: 10.3945/​ajcn.114.097659 )

Fiberrikt kosthold kan beskytte mot brystkreft

WCRF trekker frem en stor studiesammenfatning om inntak av kostfiber og forebygging av brystkreft fra 2012, samt flere andre studier om plantebasert kosthold og brystkreft. Kvinner som spiste grønnere, mer plantebasert og fiberrikt kost hadde redusert risiko for brystkreft i henhold til en metaanalyse av 24 studier som vurderte kostfiberinntak og risiko for brystkreft. For hver 10 gram mer fiber i kosten blir risikoen for brystkreft redusert med 4%. Fiberrikt kosthold kan beskytte mot mange flere sykdommer, blant annet, på kort sikt, mot forstoppelse. Fiber er en type karbohydrat som kun finnes i matvarer fra planteriket. Ingen matvarer fra dyreriket inneholder fiber.

Å ha et mer plantebasert kosthold, med mer fiber, når man er ung kan redusere risikoen for å utvikle brystkreft senere i livet, ifølge resultatene til en studie publisert i tidsskriftet Pediatrics i 2016. Forskere fra Harvard Universitet registrerte kosthold og forekomst av brystkreft hos 44265 premenopausale kvinner som var inkludert i Nurses’ Health Study II. Studiedeltakerne ble intervjuet om hvilket kosthold de hadde mens de gikk på ungdomsskolen og videregående skole.

Det ble funnet ut at kvinnene som spiste mest fiber i ung voksen alder hadde 19% lavere risiko for å utvikle brystkreft senere i livet, sammenlignet med dem som spiste minst fiber. Kvinnende som spiste mest fiber i tenårene hadde 16% lavere risiko for brystkreft.

Når man sammenligner  gjennomsnittlige fiberinntaket kombinert i ung voksen alder og i tenårene, viser dte seg at de som spiste mest fiber i gjennomsnitt hadde 25% lavere risiko for å utvikle brystkreft enn de som spiste minst.

«For the average of fiber intake during adolescence and early adult life, the RR comparing highest with lowest quintiles was 0.75

CONCLUSIONS: Our findings support the hypothesis that higher fiber intakes reduce BC risk and suggest that intake during adolescence and early adulthood may be particularly important.»

Kilde: Farvid MS, Eliassen AH, Cho E, Liao X, Chen WY, Willett WC. Dietary fiber intake in young adults and breast cancer risk. Pediatrics. Published online February 1, 2016. Lenke til studien er her  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/01/28/peds.2015-1226

Fiber finnes ikke i mat fra dyreriket, men kun i mat fra planteriket. Det er ikke-bearbeidede eller minimalt bearbeidede matvarer som frukt, grønnsaker, belgfrukter, hele korn, nøtter og bær som inneholder mye fiber. En gjennomsnittlig kvinne i Norge spise 20 gram fiber per dag. Et kosthold som er helt plantebasert kan inneholde 70-100 gram fiber per dag.

Hvordan sette sammen et plantebasert kosthold kan du lese her

Frukt og grønt kan beskytte mot brystkreft

Å spise frukt og grønnsaker i ungdomsårene kan beskytte mot brystkreft senere i livet, viser ny forskning på 90476 kvinner. Kvinner som spiste mer frukt og noen typer grønnsaker i ungdomsårene og ung voksen alder viser lavere risiko for brystkreft senere i livet, følge en studie publisert i British Medical Journal.

Forskere ved Harvard fulgte 90476 kvinner fra Nurses’ Health Study II. Deres kosthold var registrert i 1991. De oppga også hva de spiste i ung alder under registreringen i 1998. Forekomsten av brystkreft ble registrert i 22 år.

Forskerne fant ut at de som spiste mest frukt i ungdomsårene hadde 25% lavere risiko for brystkreft senere i livet enn de som spiste minst. De som spiste mest frukt og grønnsaker med mye alfa-karoten i ung voksen alder viste 18% lavere risiko for tidlig brystkreft sammenlignet med dem som spiste minst.

Forskerne fikk også analysert enkelte frukter og grønnsaker, og fant at høyere inntak av eple, banan og druer i ungdomsårene, og appelsiner og grønnkål i ung voksen alder var assosiert med lavere risiko for brystkreft senere i livet.

Forskernes konklusjon var at det er en sammenheng mellom høyt inntak av frukt og lavere risiko for brystkreft, og inntak i ung alder kan være spesielt viktig.

«Conclusion There is an association between higher fruit intake and lower risk of breast cancer. Food choices during adolescence might be particularly important.»

Link til studien er tilgjengelig her Forskerne kommenterte resultatene  i Time magazine her

Overvekt øker risiko for brystkreft, mens plantekost kan forebygge overvekt

Mesteparten av brystkrefttilfeller oppstår hos kvinner etter menopausen (etter overgangsalderen). Overvekt og fedme øker risiko for brystkreft hos disse kvinnene.

Når det gjelder overvekt og fedme, er vegansk kosthold en god del mer gunstig enn blandet kosthold for å holde sunt vekt. Dette kan forklares at plantekost ofte inneholder mer kostfiber og vann, og har lavere innhold av fett og lavere kaloritetthet enn kjøtt og meieriprodukter. Disse faktorene gjør at det er lettere og holde seg mett og vanskeligere å få i seg for mye kalorier med plantebasert kosthold enn med animalsk kosthold. Les mer om sammenhengen mellom plantebasert kosthold og vekt her

Rødt kjøtt under oppveksten kan øke risiko for brystkreft

Kvinner som har høyere inntak av rødt kjøtt i tenårene kan ha økt risiko for å utvikle brystkreft i voksen alder. Kvinner som spiste mest rødt kjøtt hadde 43 % høyere risiko for å utvikle brystkreft før overgangsalderen sammenlignet med kvinner som spiste minst rødt kjøtt. Dette er resultater til en studie som nylig er publisert i International Journal of Cancer. Erstatning av rødt kjøtt med andre proteinkilder, bl.a. belgvekster, kan redusere risikoen for utvikling av brystkreft.

Brystvev er spesielt utsatt for kreftfremkallende påvirkninger i ungdomsårene på grunn av rask utvikling og vekst av celler i brystvevet. Studieforfatterne undersøkte forbruket av rødt kjøtt og andre proteinkilder i tenårene i forhold til risiko for utviking av brystkreft i Nurses Health Study II kohort. Forskerne fulgte 44 231 kvinner i alderen 33-52 år. 1132 brystkrefttilfeller i løpet av 13-års oppfølging ble dokumentert.

Resultatene ble justert for andre livsstilsfaktorer. Større totalforbruk av rødt kjøtt i ungdomsårene var signifikant assosiert med høyere risiko for premenopausal (før overgangsalderen) brystkreft.

Kilde: Farvid MS, Cho E, Chen WY, Eliassen AH, Willett WC. Adolescent meat intake and breast cancer risk. Int J Cancer. Published online October 3, 2014. Lenke til studien her