Tang og tare i kosten – bli med på en studie fra Havforskningsinstituttet!

Tang og tare er sunne og bærekraftige kilder til jod i Norge – det trengs mer forskning! Alger, tang og tare er spennende ny mat fra havet. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som bor i Oslo og bruker tang og tare i kosten, enten i matlaging, som snacks, eller som kosttilskudd. Studien er i regi av Havforskningsinstituttet i Bergen, og du kan lese mer om studien i saken under – lenken er her .

Ta kontakt med prosjektarbeiderne Lidunn og Dina for deltakelse eller spørsmål!

epost: lidunn.evensen@student.uib.no

e-post: dina.solli@student.uib.no.

Hvordan studien vil foregå: Som deltaker ber vi deg om å fylle ut spørreskjema, gi to urinprøver og en blodprøve. Spørreskjemaet har fokus på bruk av tang- og tareprodukter. Urinprøven vil gi nyttig informasjon om jodstatus og blodprøven gir informasjon om produksjon av stoffskiftehormoner.