Valg 2019: Stem for kjøttkutt og mer vegetarmat der du bor!

Snart valg! Ved å stemme på partier og kandidater som vil jobbe for kjøttkutt og mer vegetarisk og vegansk mat i kantiner og andre offentlige etater i ditt fylke, by eller bydel, vil du bidra til følgende:

  • bedre folkehelse,
  • bedre klima,
  • bærekraftig matproduksjon,
  • rettferdig matfordeling og bruk av landbruksressurser,
  • bedre framtid for dyrene.

Ønsker du kjøttkutt og mer vegetarmat, må du ut og stemme! Sjekk programmer til partier der du bor, og stem på riktig parti. Gi i tillegg en såkalt slengerstemme til en kandidat (i et annet parti) som du kjenner er for kjøttkutt og gi ham/henne en personlig stemme (en «slengerstemme»)! I Oslo er det De Grønne som skiller seg positivt ut. Hvordan er det hos deg?

Les også: Valg 2021: Hva sier partiene om kjøttkutt og Innspill

Redusert innkjøp av kjøtt og økt innkjøp av vegetarmat i kantiner og i det offentlige

På lokalt plan kan man gjøre en del når det gjelder kjøttkutt. Kommunen kan bestemme offentlige innkjøp av mat. Ønsker du at det blir mer av velsmakende vegetarisk og vegansk mat i kommunale kantiner og etater? Nå har du en gylden anledning – bruk din stemme ved valget 2019! Det er ganske mye politikere kan gjøre lokalt.

Velg et riktig parti – som er for kjøttkutt og mer vegetarmat

Vi kan ikke sjekke partiprogrammer for alle norske byer, og derfor oppfordrer vi deg til å gjøre dette. Det er ikke mange partier som har kjøttkutt i sitt program. Dette er synd fordi interesse for vegetarmat eksploderer, noe vi ser i norske medier. Også Hanne-Lenes vegetarisk kokebok har vært mest solgte kokebok i Norge i 2019. Stadig flere, spesielt unge, er oppmerksomme på hvordan matvalg påvirker omverdenen.

Gi personstemme til vegetarvennlige enkeltkandidater – sett kryss og gi “slengestemmer»

Kjenner du noen gode, vegetarvennlige kandidater? Gi dem en personstemme ved å krysse og gi en slenger til kandidater på valglister, uavhengig parti.

  • Gi vanlig personstemme ved å sette et kryss i boksen ved siden av kandidat-navnet som allerede står på listen til det partiet du vil stemme på.
  • Gi “slengerstemmer” til kandidater fra andre partier. Dette gjør du ved å skrive et annet partis kandidat-navn i eget felt på stemmeseddelen.
  • Du kan gjøre dette i begge listene – både bystyre, bydel og fylkesting.

For eksempel, du bor i Stavanger og vet at Mari Hult som står bak Vegetarbloggen er listekandidat i Miljøpartiet De grønne i Stavanger. Du vil stemme FrP eller Venstre, og ikke MDG, ut fra din helhetsvurdering. Da kan du skrive «Mari Hult, MDG» på stemmeseddelen din i feltet som er merket for dette. Bor du i Oslo, kan du dessverre ikke gi en slenger til Mari Hult, men kun til kandidater for Oslo. Stemmer du MDG i Stavanger, kan du sette kryss eller tallet «en» i boksen ved siden av Mari Hults navn. Les mer om hvordan du stemmer og hva slengerstemmer innebærer, her

Har du tips til andre gode kandidater? Tips oss ved å sende mail eller melding på Facebook!

Partier for kjøttkutt og/eller mer vegetarmat i Oslo: MDG, Venstre og Rødt

For Oslo, for eksempel, er det dessverre kun tre partier som har programfestet kjøttkutt eller mer vegetarmat, og Miljøpartiet De grønne (MDG) skiller seg positivt ut. I sitt program for Oslo 2019 – 2023 har De Grønne følgende mål:

“Høyt kjøttforbruk er et problem for folkehelsa, dyrevelferden og klima. Derfor vil vi sette et mål om å halvere kjøttforbruket i Oslo i løpet av neste bystyreperiode, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.”

“For å tilrettelegge for et bærekraftig kosthold i vil vi gå bredt til verks der kommunen har virkemidler, og blant annet bruke kommunens innkjøpsmakt til å fremme plantebasert kosthold i barnehager og skoler, halvere kjøttforbruket og sikre at det som minimum alltid er et velsmakende og fullverdig vegansk alternativ i kommunens kantiner og institusjoner, og begrense reklame for kjøtt og usunn mat på kommunale flater.”

Oslo Rødt har programført følgende:

“Det må innføres minst en kjøttfri dag i uka i alle kommunale kantiner, som også bør fremme økt bruk av norske, kortreiste råvarer. Kommunen bør også oppfordre andre til å gjøre det samme.”

Oslo Venstre har dette i sitt program:

“At alle kommunens kantiner og institusjoner skal tilby et fullverdig vegansk alternativ”.

Hvordan er det der du bor? Last ned partiprogrammene som pdf og søk på kjøtt, vegansk, plantebasert og vegetar. Sjekk facebokk-profiler av listekandidatene for å se om noen av dem bryr seg om kjøttkutt og mer vegetarmat.

Kjøttkutt og mer plantebasert kosthold bør være et eget politisk mål

Dagens høye kjøttkonsum ødelegger for folkehelsen, miljøet, naturen og dyrene, og fortrenger dyrking av sunn plantekost som mennesker kan spise direkte. Rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, altså mindre kjøtt og mer plantekost, kan spare samfunnet for milliarder, uten å snakke om sykdom, lidelse, ødelagt livskvalitet og for tidlig død. Se gjerne side 27 i rapporten.

Vi mener at politikere bør ta ansvar for ovennevnte og jobbe for å redusere både forbruk og produksjon av kjøtt. Dette kan man gjøre både på nasjonalt og på lokalt plan.

Kjøttkutt på nasjonalt plan: MDG, Venstre, FrP og Høyre

På nasjonalt plan kan man redusere subsidier til produksjon av kjøtt og meieriprodukter, og avvikle dagens ordning der bønder er pålagt til å drive generisk reklame for kjøtt og meieriprodukter via de såkalte opplysningskontorene/ matprat.no og melk.no, med hjemmel i omsetningsloven. Som kjent, går mesteparten av landbrukssubsidiene til produksjon av kjøtt og meieriprodukter. MDG, Venstre, Høyre og FrP vil jobbe for avvikling av generisk kjøttreklame, ihht. deres partiprogrammer og Jeløya-plattformen. FrP ønsker kutt i subsidiene, MDG ønsker rekanalisering av subsidiene til større produksjon av plantekost.

Til tross for retorikken sin, har både AP, SV og Rødt programfestet av de ønsker å videreføre ordningen med generisk kjøttreklame – dette er på ingen måte positivt. Også Senterpartiet og KrF ønsker at statens fortsetter å pålegge bønder til å drive generisk reklame for kjøtt, egg og melk.