Når Helsedirektoratet sender reklamevideo fra matindustrien, benekter at det er reklame og skaper falsk trygghet

Helsedirektoratets Facebook-side for publikum Helsedirektoratet – Helsa di har nylig sendt reklamevideo fra meieriindustri-eid selskap melk.no. Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) AS er et bransjeeid selskap som driver markedsovervåkning og markedspåvirkning på vegne av meieribransjen i Norge. På en bemerkning fra publikum om at det var reklame, svarte Helsedirektoratet: «Det er ikke mulig å reklamere i våre kanaler«.

Melkeindustriens innflytelse er så innarbeidet og innfløkt at Helsedirektoratet ikke gjenkjenner en gang at de blir brukt som reklameplatform, og det er alvorlig.

Meieriprodukter er hovedkilden til mettet fett i norsk kosthold, fett-typen 80% nordmenn spiser for mye av, og fett-typen som staten selv jobber for å redusere inntaket av. Burde Helsedirektoratet da sende oste-reklame gjennom sine kanaler for publikum?

Når 80 % norske gravide, samt flere andre befolkningsgrupper ikke får i seg nok jod med kosten, og når staten utreder nå jodering av salt som en befolkningsstrategi for å sikre adekvat jodinntak, skaper man ikke falsk trygghet ved å fremstille meieriprodukter som en pålitelig jod-kilde? Det burde samtidig/isteden vært opplyst om hvordan de som drikker «lite» melk (altså mindre enn 8 dl per dag) kan dekke sitt jod-behov, nemlig kosttilskudd, slik Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen anbefaler.

Sender reklamevideo fra bransje-eid selskap, og benekter at dette er reklame

Helsedirektoratet opplyste ikke i sin Facebook-post at videoen der meieriprodukter var fremstilt som «bra nok» og som kilde til næringsstoffer, var lagd av meieriindustrien. Videre, fortalte Helsedirektoratet følgende i en kommentar til publikum:

«Det er ikke mulig å reklamere i våre kanaler – heldigvis! 😊 Vi støtter og deler av og til kampanjer fra organisasjoner som formidler et budskap vi kan stille oss bak, og melk og meieriprodukter er fremdeles en del av våre kostråd.»

Dette var villedende, fordi

  1. videoen var generisk reklame for meieriprodukter
  2. melk.no er ingen organisasjon, men et bransjeeid selskap som driver med markedsovervåkning og -påvirkning.

Hvordan finansieres Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no)? Ihht. Omsetningsloven og omsetningsforskriften samler staten penger, såkalt omsetningsavgift, fra norske ku-bønder, og denne omsetningsavgiften blir brukt til å finansiere Opplysningskontoret for meieriprodukter, med konseptet melk.no

Hvis det virkelig ikke var mulig å reklamere gjennom Helsedirektoratets kanaler – hvorfor sendes det reklamevideo fra meieriindustrien på FB-siden til Helsedirektoratet?

Meieri er hovedkilden til mettet fett i norsk kosthold

Meieriprodukter er hovedkilden til mettet fett i norsk kosthold, fett-typen som staten selv jobber for å redusere inntaket av, fordi 80% nordmenn spiser for mye mettet fett. Hvorfor sender Helsedirektoratet video med oste-reklame?

Budskapet i reklamevideoen fra melk.no skaper falsk trygghet

Budskapet «vanlig mat er bra nok» kan være problematisk. I denne videoen vises meieriprodukter og det er pil med «jod» som peker mot glass med melk. Meieriprodukter er hovedkilden til jod i norsk kosthold, men kan man si at melk er en pålitelig og robust kilde til jod? I dag får 80 % norske gravide, samt flere andre befolkningsgrupper, for lite jod med kosten. VKM utreder derfor muligheter av tilsetting av opp til 10 ganger store mengder jod i norsk salt – både bordsalt og salt som brukes av matindustrien. Det er jo nettopp fordi vanlig mat, som 80 % norske gravide spiser, ikke er en bra nok kilde til jod. Ny retningslinje for svangerskapsomsorgen anbefaler tilskudd av jod for store deler av befolkningen.

Er det da ok at Helsedirektoratet:

  • Sender reklame fra et bransjeeid selskap som driver med generisk reklame for meieriprodukter?
  • Ikke opplyser om at dette er reklame?
  • Villeder aktivt ved å si «Det er ikke mulig å reklamere i våre kanaler»
  • Skaper inntrykk av at melk.no ikke er et bransjeeid selskap?
  • Sender reklame for ost på sine kanaler for publikum?
  • Sender reklamebudskap som skaper falsk trygghet – «Vanlig mat er bra nok»?

Kilder:

Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold 2017 som skriver på side 21:

«Melk og meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold.»

Fettrapporten 2017 fra Helsedirektoratet anbefaler at inntaket av mettet fett i norsk kosthold reduseres med en fjerdedel i forhold til dagens nivå:

«Nyere kunnskapsoppsummeringer viser også at utskifting av mettet fett med flerumettet fett reduserer risiko for hjerte- og karsykdom.
For å oppnå dette må forbruket av mettet fett i befolkningen reduseres med om lag 1/4 fra dagens forbruk. Dette innebærer en utfordring for matprodusenter, leverandører og myndigheter, men også store muligheter for sykdomsbesparelse og derved reduserte kostnader både menneskelig og økonomisk. Siden det gjelder den sykdomsgruppen som tar flest liv, anbefales en sterk prioritering av dette arbeidet.»

Omtrent halvparten nordmenn spiser for mye rødt kjøtt, og 80 % nordmenn inkludert barn spiser for mye mettet fett, i henhold til Handlingsplanen for bedre kosthold 2017 – 2021 og Norkost 3, som er en stor norsk kostholdsundersøkelse fra 2011. Sitert side 12 og 13 I Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021):

«85 prosent av 9- og 13-åringer har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt – Nærmere 80 prosent av voksne har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt»

En oversiktsartikkel i Legeforeningens tidsskrift oppsummerer:

«De nye studiene bekrefter at utilstrekkelig jodinntak er utbredt blant kvinner i fertil alder, gravide, ammende, spedbarn som fullammes, eldre, veganere og innvandrere.»

Bjørn Olav Åsvold er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og overlege ved Avdeling for endokrinologi ved St. Olavs hospital skriver i et innlegg i Tidsskriftet:

«Befolkningsstrategier synes å være tryggeste måte å sikre adekvat jodinntak på, og jodering av salt er Verdens helseorganisasjons foretrukne strategi (9). Det er grunn til å følge andre lands eksempel og vurdere om økt, systematisk jodering av salt bør innføres i Norge.»