Veganere blir stigmatisert av TV2

Vi oppfatter det slik at norske veganere, spesielt gravide og nye mødre, har svært gode kunnskaper om kosthold, matvarer, nærignsstoffer og kosttilskudd, og spesielt om behovet for tilskudd av vitamin B12. Dette er i stor grad takket være Helsedirektoratets omfattende, moderne og godt oppdatert informasjon både til helsepersonell og publikum.

Likevel postet TV 2 Nyhetene en sak med overskrift “Advarer mot økende mangelsykdom: Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp” Her går, etter vår mening, både overskriften sammen med bildeteksten mye lengre enn det det var dekning for i selve saken, og dermed mener vi at TV2 brøt pressens etiske regler, Vær Varsom-plakaten, del 4: “4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet”. Derfor sendte vi mail til Pressens Faglige Utvalg, pfu.no Her under er noe av innholdet i mailen vår.

Ingen av intervjuede leger i denne saken har sett veganerbarn med symptomer på B12-mangel som for eksempel pustestopp, men journalistens fremstilling kan likevel, etter vår mening skape tydelig inntrykk av dette.

Denne saken (tv2.no/a/10262245) var kort tid etter publisering endret, likevel kan det fortsatt virke for oss at (de som har valgt) vegansk kosthold blir stigmatisert her. I første bildeteksten står det: “Sykehus i Danmark og Sverige ser en økning av barn med veganmødre som kommer inn med alvorlige symptomer på B12-mangel” og videre i teksten “I Norge er ikke debatten like heftig som i Danmark, men også her ser man barn av veganermødre som blir innlagt på landets sykehus med mangel på B12-vitamin.

Hvor sant er det? Dette skriver TV2 til tross for at overlegene som er intervjuet i saken ikke trekker frem veganerbarn som dem som blir innlagt med alvorlige symptomer på B12-mangel. Overlegen fra Norge sa kun “– Vi ser barn med mødre som er veganere og vegetarianere på sykehuset hos oss.” Det at man ser veganere i helsevesenet er ikke så rart, fordi veganisme er en sterkt økende trend i hele verden Norge inkludert. Han har ikke sagt at han ser barn av veganermødre med symptomer på B12-mangel. Heller ikke overlegen fra Danmark sa dette, at han så veganerbarn med symptomer på B12-mangel. Mange grupper har risiko for å få lave B12 lagre i kroppen, men her i TV2-saken blir veganere fremhevet – hvorfor? Det er da bare TV2 som vet.

Mangel på B12 er et godt kjent, utbredt problem, og oppstår ved mange ulike tilstander: økt behov for B12 ved graviditet og amming, redusert opptak i tarmen ved økt alder, bruk av antibiotika og syredempende medisiner, betennelser i mage-tarmkanalen, alkoholoverforbruk. Vitaminpreparatet TrioBe er en gammel medisin som har vært foreskrevet av norske leger i flere titalls år, altså lenge før begrepet veganer ble bredt kjent i Norge. Viser til nettsiden som brukes mye av norske fastleger https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/vitamin-b12-mangel/ og legemiddelfirmaets nettside
Det er ikke kartlagt hvor mye eventuell mangel på B12 er utbredt blant norske veganere, og om denne er hyppigere blant veganere enn blant ikke-veganere. Det er heller ikke rapportert, oss bekjent, om symptomgivende mangel på B12 hos veganerbarn i Norge.

Helsedirektoratet har utgitt på papiret og publisert på nettet  omfattende info-materiell for veganere om kosttilskudd, og råd om vegansk kosthold og noen kosttilskudd er inkludert i alle relevante retningslinjer for helsepersonell.

Til tross for at det ikke fins holdepunkter for å si at norske veganere blir innlagt sykehus med alvorlige symptomer på næringsstoffmangel, skriver TV2-journalisten uforholdsmessig mye og urimelig om veganere i saken. Vi i Helsepersonell for plantebasert kosthold var i kontakt med en lege som var intervjuet der, som ikke kunne si at han så veganerbarn med symptomer på B12-mangel. Det at journalisten valgte å peke på veganere her, gjør at vi oppfatter fremstillingen som usaklig. I tillegg er veganisme anerkjent som et livssyn av norske LDO (les mer om dette her) , og saken kan være stigmatiserende med tanke på livssyn.
Det blir interessant å vite om disse reglene er brutt av TV2 eller ikke:

Vær varsom-plakaten, del 4 – Publiseringsreglene

“4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.”