Options for keeping the food system within environmental limits, Marco Springmann, Oxford, 2018

Både ny og gammel forskning viser at mer plantekost, altså kost med en del lavere mengder kjøtt og større mengder sunn plantekost, som både fleksitarisk og vegansk kosthold, kan redde jorden og helsen din, og kan dermed være med på å løse vår tids viktigste utfordringer. Vi bør spise mindre kjøtt og meieriprodukter, og mer bønner, grønnsaker, frukt og bær. Flere av oss bør bli såkalte «fleksitarianere», og kutte en god del ned på kjøtt, melk og egg, i forhold til et vanlig vestlig kosthold. Studien er av stor betydning og er blant annet omtalt i The Guardian her 

VG har intervjuet Marco Springmann, hovedforfatter av en stor studie om dette , og skriver: “Den nye studien, som er skrevet av 23 forskere fra hele verden, er den første som beregner hvor stor omleggingen av matvareproduksjon og kosthold må være for å sikre at vi kan ivareta behovet for mat i fremtiden.

– Det finnes ikke en enkelt løsning på problemet, men om vi sammenstiller løsningene, kan vi produsere nok mat til å dekke behovet fra en voksende befolkning på en bærekraftig og helsefremmende måte, sier forsker Marco Springmann fra Nuffield Department of Population Health ved Oxford University, som ledet studien.

Om vi derimot fortsetter på samme vis som i dag, uten å foreta endringer, kan matproduksjonens påvirkning på miljøet øke med mellom 50 og 90 prosent innen 2050, som et resultat av befolkningsvekst, økning av matsvinn og kosthold med høyt fettinnhold, sukker og kjøtt.” Har du aonnement, kan du lese i VG her 

Dette er i henhold til både en to år gammel studie av samme forfatter  og i henhold til Helsedirektoratets rapport  

Kilde: 

Springmann M, Clark M, Mason-D’Croz D, Wiebe K, Bodirsky BL, Lassaletta L, de Vries W, Vermeulen SJ, Herrero M, Carlson KM, Jonell M, Troell M, DeClerck F, Gordon LJ, Zurayk R, Scarborough P, Rayner M, Loken B, Fanzo J, Godfray HCJ, Tilman D, Rockström J, Willett W. Options for keeping the food system within environmental limits. Nature. 2018 Oct;562(7728):519-525. doi:
10.1038/s41586-018-0594-0
. Epub 2018 Oct 10. PubMed PMID: 30305731.