Plantebasert kosthold forbedrer livskvaliteten ved diabetes type to

Diabetes type to og plantebasert kosthold - en oppsummering
Plantebasert kosthold gir større psykologisk velvære og forbedrer helseparametre, viser en studieoppsummering

Et plantebasert kosthold forbedrer det psykologiske velvære hos pasienter med type 2 diabetes. Dette konkluderer en studieoppsummering publisert i tidsskriftet British Medical Journal. Forskerne gikk gjennom 11 kontrollerte studier som sammenlignet kostholdsintervensjon (kostholdsomlegging) hos pasienter med type 2 diabetes.

Hvordan sette sammen et sunt plantebasert kosthold? Les her

Les vår oppsummering av anbefalinger om diabetes og kosthold

Plantebaserte kosthold økte trivsel samlet sett sammenlignet med studietiltakere som i stedet mottok kostholdsråd i henhold de ulike diabetesforeningers retningslinjer.

Deltakerne rapportert også mindre smerter, og det var forbedring av depresjon, vekt, livskvalitet, kolesterol og nivåer av HbA1c («langtids blodsukker») samt flere helsemålinger.

Etterlevelse av rådene var høyere blant deltakerne i gruppen der man la om til et plantebasert kosthold, sammenlignet med kontrollgrupper.

Forskerne konkluderte med følgende:

«Plant-based diets were associated with significant improvement in emotional well-being, physical well-being, depression, quality of life, general health, HbA1c levels, weight, total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol, compared with several diabetic associations’ official guidelines and other comparator diets. Plant-based diets can significantly improve psychological health, quality of life, HbA1c levels and weight and therefore the management of diabetes.»

Lenke til studien er tilgjengelig her  https://drc.bmj.com/content/6/1/e000534

Kilde: Toumpanakis A, Turnbull T, Alba-Barba I, Effectiveness of plant-based diets in promoting well-being in the management of type 2 diabetes: a systematic review BMJ Open Diabetes Research and Care 2018;6:e000534.