beskytte mot demens kognitiv svikt kosthold

Beskytte hjernen med frukt og grønnsaker

Mennesker som spiser mer frukt og grønnsaker har en redusert risiko for kognitiv svikt og demens, i henhold til en metaanalyse publisert i tidsskriftet Frontiers in Aging Neuroscience. Forskerne samlet data fra ni studier som evaluerte inntaket av frukt og grønnsaker, kognitiv svikt og risiko for demens. Det var totalt 31104 deltakere og 4583 tilfeller av kognitiv svikt og demens.

Dette er ikke den første eller eneste studien som viser at kosthold kan påvirke risiko for å utvikle demens – les mer her: Forebygge demens, Alzheimers o.a. kognitiv svikt med kosthold og livsstil

Det ble funnet at mennesker over 65 år som spiste mer frukt og grønnsaker hadde 20% lavere risiko for kognitiv svikt og demens. For hver 100 gram frukt og grønnsaker som ble lagt til kosten ble risikoen reduserte risikoen med 13%. Forskerne konkluderte med at økt inntak av frukt og grønnsaker er forbundet med redusert risiko for kognitiv svikt og demens.

Et mer plantebasert kosthold kan beskytte hjernen, og beskytte mot andre hjerte- og karsykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk.

Kilde: Jiang X, Huang J, Song D, Deng R, Wei J and Zhang Z (2017). Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of cognitive impairment and dementia: meta-analysis. Front. Aging Neurosci. 9:18. Lenke til til studien er tilgjengelig her.

Flere studier om helseeffektene ved frukt og bær:

Mot hjerneslag og hjerteinfarkt
Frokost, grønnsaker og frukt gir bedre humør og trivsel
Mot erektil dysfunksjon (impotens)
Reduserer risiko for impotens
Mot høyt blodtrykk
Beskytter mot lungekreft
Fargerike frukter og grønnsaker beskytter mot aldersrelatert synssvekkelse
Forebygger vektøkning
Gir sunnere vekt
Grønnsaker og frukt kan beskytte mot kreft i bukspyttkjertel
Mot slag
Frukt og grønnsaker for muskler
Kan beskytte mot astma og astmalignende pusteplager
Frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd