Livsforlengende ost eller oppskrudde overskrifter? — Sunn Skepsis

Det er over halvannet år siden jeg skrev om hvorvidt ost er hemmeligheten bak “det franske paradoks” (som kanskje ikke er et paradoks likevel), nemlig franskmenns lave dødelighet av hjertesykdom sammenliknet med andre vestlige land. I det siste har det vært en ny begeistret media-blest om ost og helse, men på tvilsomt grunnlag … Dette innlegget [Les mer på Erik Arnesens blogg SunnSkepsis.wordpress.com… ].

via Livsforlengende ost eller oppskrudde overskrifter? — Sunn Skepsis