Forskning.no dømt i PFU for innholds-markedsføring om kjøtt

Innholdsmarkedsføring er gammelt nytt. Det er strategi som fokuserer på å gi forbrukere, altså potensielle kjøpere, verdi gjennom verdifullt, relevant og konsistent innhold. Målet er å tiltrekker målgruppe og drive fram såkalt lønnsom kundeadferd, altså kjøp på kort og lang sikt. Matprat.no er og matopedia et godt eksempel på reklamebyrå som lager relevante artikler og sprer dem på alle mulige kanaler.

Forskning.no var august 2016 felt i Pressens faglige utvalg for brudd av Vær varsom plakatens §2.6, og det var tre klagere. Det er to artikler som fremhevet kjøtt og melk som viktige og nødvendige produkter for helsen, som var årsaken til klager på innholdsmarkedsføring var til behandling i PFU. Artiklene er pr-saker/innholdsmarkedsføring fra Opplysningskontoret for melk (meieribransjens markedsføringsorgan)  og Fakultet for husdyrfag ved NMBU. Les PFUs dom her

NTB fik kritikk for artikkelen der en husdyrforsker uttalte seg om melk, barnehelse og fosterutvikling.

Dette skriver Pressens faglige utvalg:

Presens Faglige Utvalg konkluderte enstemmig med at Forskning.no har brutt god presseskikk ved å ikke reklamemerke artikler fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (OFM) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), om potensielle skadevirkninger av nordmenns fallende forbruk av melk og kjøtt.

En avis som opererer etter presseetiske regler sprer markedsføringsstoff (pr-stoff) mot betaling. Uten å opplyse at her er det (indirekte) kommersielle interesser. Dette provoserte flere. Forskning.no ble derfor klaget inn til Pressens faglige utvalg. Oppsummering av klagene med tilsvars-runde er her http://presse.no/wp-content/uploads/2016/08/16-112ABC-Forskning-no.pdf eller her http://presse.no/np-nyhet/pfu-mote-23-august/

For et par måneder siden publiserte forskning.no to svært ensidige artikler fra Opplysningskontoret for melk og fra Fakultet for husdyrvitenskap ved NMBU, der både melk og kjøtt var fremhevet som viktige og nødvendige produkter for helsen, og som mindre helseskadelige enn de virkelig var. Konklusjonen til blant annet Verdens helseorganisasjon var betvilt av en forsker på husdyrfôr, uten noen som helst annen begrunnelse enn personlig synsing. Alvorlige, skremmende helsepåstander var fremmet, uten varsomhet eller tilstrekkelig opplysning.

Innholdsmarkedsføring bør merkes tydelig som reklame

Nettavisen Forskning.no som bl.a. eies (per 2016) av Opplysningskontoret for melk og NMBU.

NMBU er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, dannet ved en sammenslåing av tidligere Landbruks- og Veterinærhøyskoler). NMBU publiserer med jevne mellomrom pr-saker fra sine eiere (betalende kunder som utgjør forskning.no sin hovedinntekt). Det at pr-sakene kommer fra betalende kunder og er derfor betalt innhold kommer dog ikke tydelig nok frem for leserne.

“Poenget er at publikum skal være helt sikre på at redaksjonell omtale ikke styres av andre hensyn enn det rent journalistiske. Dette er en forutsetning for å bevare tillit og troverdighet til det journalistiske innholdet”, heter det fra PFU.

Anders Opdal (NRK) syntes ikke det var så interessant hva tredjepartsinnholdet gikk ut på, men derimot at det var betalt for og det ikke var godt nok merket.

– Jeg slutter meg til innstillingen. Slik verden ser ut akkurat nå så er det åpenbart. Jeg forstår hvor Forskning.no vil i sin argumentasjon. Men dette er innholdsmarkedsføring enten man vil eller ei. Det må merkes tydelig.

Les hele på journalisten.no

Les mer om innholdsmarkedsføring her