Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Helsepersonell for plantebasert kosthold har gitt følgende innspill til Helsedirektoratet:

Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Det bør oppfordres til å (delvis eller fullstendig) erstatte rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt med belgvekster.

Innspill til p.4.2.1 – Kosthold ved diabetes.

  1. Det bør oppfordres til å erstatte kjøtt (spesielt rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt) med belgvekster, og vises til oppskrifter på helsenorge.no og diabetes.no
  2. Ved anbefaling av et karbohydratredusert kosthold bør det ikke oppfordres til økt inntak av matvarer fra dyreriket.

Begrunnelse for 1: Det bør oppfordres til å erstatte kjøtt (spesielt rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt) med belgvekster, og vises til belgvekstbaserte oppskrifter på helsenorge.no, lhl.no og diabetes.no

  1. I Retningslinjen står det at tradisjonelt middelhavskosthold er å anbefale ved diabetes. Det er viktig å poengtere for pasientene og helsepersonell hva et tradisjonelt middelhavskosthold er: I middelshavskosthold er det betydelig mindre rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt enn det er i et vanlig norsk/vestlig kosthold. Belgvekster som bønner, erter, linser og kikerter brukes ofte som middagsmat i middelhavskosten. Videre er inntaket av animalske produkter generelt lavere i middelhavskosthold enn i vestlig kosthold.

Viser til NNR 2012 og Retningslinjens side 73.

  1. Flere studier viser at belgvekster har gunstig effekt ved diabetes. Belgvekster har lav glykemisk indeks (spesielt når belgvekster tilberedes sammen med oljer) og kan forbedre metabolsk profil, sykdomsmarkører og risikomarkører ved diabetes.

I studien (Fallah Noroozinejad E et al) ble pasienter med diabetes type to delt inn (randomisert) i to grupper. Begge grupper fikk et sunnere kosthold med mer frukt og grønt. Forskjellen mellom gruppene var at i en av gruppene fikk pasientene erstatte kjøtt med belgvekster. Soya var ikke inkludert i kosten i denne studien.

«Results: After the nutritional intervention, diabetic patients, those individuals who followed the legume-based TLC diet had significant reduction in ox- LDL (-3.1±0.5 vs. -0.7±0.4; P=0.003) and MDA (-1.1±0.2 vs. -0.3±0.1; P=0.006), but no change was observed in the TAC and BMI of the case and control groups. Conclusions: The legume-based TLC diet improves oxidative stress markers in diabetic patients, compared to the legume-free TLC diet.»

Tidligere viste resultatene fra den samme studien (på samme pasientgrupper) at nivåer av blodsukker, insulin, triglyserider og LDL kolesterol hos pasienter med diabetes type to var forbedret når man erstattet kjøtt med belgvekster bare tre ganger i uken (Hosseinpour-Niazi S et al. Lenken til studien er her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351652)

«Conclusions: Dietary advice given for substitution of red meat with legume intakes within a TLC diet-improved lipid profiles and glycemic control among diabetes patients, which were independent from BMI change.»

Kilder:

-Fallah Noroozinejad E, Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Delshad H, Effect of Legumes Intake on the Oxidative Stress Markers in Type 2 Diabetes Patients: A Randomized Cross-over Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism Vol 16 No.5 December, 2014 January, 2015

-Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Azizi F. Substitution of red meat with legumes in the therapeutic lifestyle change diet based on dietary advice improves cardiometabolic risk factors in overweight type 2 diabetes patients: a cross-over randomized clinical trial. Eur J Clin Nutr. 2014 Oct 29. doi: 10.1038/ejcn.2014.228.

Videre finnes det mange studier som viser at inntak av belgvekstyer kan bidra til å holde sunn vekt og forebygge hjerte- og karsykdommer, noe som er viktig ved diabetes.

–Kim SJ, de Souza RJ, Choo VL, et al. Effects of dietary pulse consumption on body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. Published online March 30, 2016. Lenke til studien er her http://ajcn.nutrition.org/content/early/2016/03/30/ajcn.115.124677.abstract

–Bazzano LA, He J, Ogden LG, Loria C, Vupputuri S, Myers L, Whelton PK. Legume consumption and risk of coronary heart disease in US men and women: NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. Arch Intern Med. 2001 Nov 26;161(21):2573-8. PubMed PMID: 11718588. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11718588

–Messina MJ. Legumes and soybeans: overview of their nutritional profiles and health effects. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):439S-450S. Review. PubMed PMID: 10479216.

–Messina VV. Nutritional and health benefits of dried beans. Am J Clin Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S. lenke http://ajcn.nutrition.org/content/100/Supplement_1/437S.full

–Flere studier er her: Baljväxtakademin

FN anbefaler belgvekster for bl.a. å takle fedmeepidemien http://www.fao.org/pulses-2016/en/

Norske pasientforeninger anbefaler belgvekster

–Diabetesforbundet

  1. Redusert inntak av kjøtt og økt inntak av belgvekster kan forebygge diabetes type to.

«Substituting 5% of energy intake from vegetable protein for animal protein was associated with a 23% (95% CI: 16, 30) reduced risk of T2D. In conclusion, higher intake of animal protein was associated with an increased risk of T2D, while higher intake of vegetable protein was associated with a modestly reduced risk.»

Kilde: Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary protein intake and risk of type 2 diabetes in US men and women. Am J Epidemiol. Published online March 28, 2016           http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/28/aje.kwv268.abstract

  1. Generelt: Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risiko, mens et mer plantebasert kosthold, der kjøtt er bl.a. erstattet med belgvekster, reduserer risiko for livsstilssykdommer kardiovaskulær død.

Nordiske næringsstoffsanbefalinger, NNR-2012:

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

«There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. Similar, but weaker, associations have been observed for red meat. Replacing processed and red meat with vegetarian alternatives (such as pulses), fish, or poultry reduces the risk.»

Begrunnelse for 2: Ved anbefaling av et karbohydratredusert kosthold bør det oppfordres til å unngå et økt inntak av matvarer fra dyreriket.

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, side 69:

«I en studie av Fung og medarbeidere (85 168 kvinner og 44 548 menn som ble fulgt over 26 år) fant man at lav-karbohydratkosthold basert på animalske matvarer var assosiert med økt total dødelighet, mens grønnsaksbasert lav-karbohydrat kosthold var assosiert med redusert dødelighet (15). Sjögren og medarbeidere fant også at lav-karbohydrat kosthold øker risiko for total dødelighet sammenlignet med et middelhavskosthold blant eldre svenske menn (16)».

Kilder:

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011

–Fung, T. T., van Dam, R. M., Hankinson, S. E., Stampfer, M., Willett, W. C., og Hu, F. B. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies (2010) Ann.Intern.Med. (153), 5, 289-298.

–Sjogren, P., Becker, W., Warensjo, E., Olsson, E., Byberg, L., Gustafsson, I. B., Karlstrom, B., og Cederholm, T. Mediterranean and carbohydrate-restricted diets and mortality among elderly men: a cohort study in Sweden (2010) Am.J.Clin.Nutr. (92), 4, 967-974.

“Conclusions Greater adherence to an LCD high in animal sources of fat and protein was associated with higher all‐cause and cardiovascular mortality post‐MI. We did not find a health benefit from greater adherence to an LCD overall after MI.»

Kilde: Shanshan Li, Alan Flint, Jennifer K. Pai, John P. Forman, Frank B. Hu, Walter C. Willett, Kathryn M. Rexrode, Kenneth J. Mukamal, Eric B. Rimm: Low-Carbohydrate Diet From Plant or Animal Sources and Mortality Among Myocardial Infarction Survivors. J Am Heart Assoc. 2014; 3: e001169 originally published September 22, 2014 doi: 10.1161/JAHA.114.001169

Last ned innspillet som Word-fil her