Konferanse VegMed2016

VegMed-2016-Berlin

22. – 24. april deltok HePla, ved leder Tanja Kalchenko, på en stor internasjonal konferanse i vegetarisk ernæring og medisin. På konferansen var det presentert forskningsfunn innen hvilken rolle plantebasert kosthold spiller i forebygging og behandling av sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, overvekt, diabetes type to, kreft og noen andre sykdommer. Ledende forskere holdte foredrag på VegMed 2016.

Scientific presentations by leading researchers & renowned medical practitioners, practice-oriented workshops, a platform for professional networking, a delicious plant-based buffet, public day “Open VegMed” and more

Mange forskere, ernæringsfysiologer og leger fra hele verden deltok på konferansen. Det var flere foredrag og workshops. Blant annet var det professor Gary Frazer, professor Timothy Key og professor Mark Messina som holdte foredrag og presenterte funn fra mange studier, blant annet studier som de selv ledet.

Abstracts fra foredragene er her. Foredragene vil bli lagt ut på nett etter hvert.

Ernæring er både et tema som i stor grad er påvirket av følelser, politikk og matvareindustri. Derfor er det viktig å oppsummere forskning på best mulig måte.

Professor Gary Fraser presenterte resultater far Adventist Health Study – en studie på en lavrisikogruppe, adventister fra USA og Canada. De aller fleste adventister lever en god del sunnere enn befolkningen i gjennomsnittet, men kun omtrent halvparten adventister er vegetarianere. Å sammenligne de ulike grupper innenfor adventistkohorten er en god måte å vurdere hvordan kosthold påvirker helse.

Results and Challenges Studying the Health Experience of U.S. Vegetarians Fraser, G. Loma Linda University, CA, USA
Results and Challenges Studying the Health Experience of U.S. Vegetarians Fraser, G. Loma Linda University, CA, USA

Professor og klinisk ernæringsfysiolog Mark Messina presenterte oppsummert forskning om soya. Til tross for mange fordommer er det anerkjent at inntak av soya er trygt, og fører verken til feminisering av menn eller økt risiko for brystkreft hos kvinner.

Mark Messina soya oversikt
Professor Mark Messina, foredrag om soya. Impact of Soyfoods on the Development of Breast Cancer and the Prognosis of Breast Cancer Patients. Messina, M. Nutrition Matters, Inc., USA

Lege Neal Barnard presenterte forskning på kosthold og Alzheimer sykdom, samt på kosthold og diabetes type to.

Neal Barnard om diabetes type to
Diabetes and Plant-Based Nutrition Barnard, N. George Washington University, DC, USA

Kreftlege David Stenholtz oppsummerte forskning om helsefordeler ved plantebasert kosthold generelt, samt forebygging av kreft – både sekundær og primær forebygging.

David Stenhotz VegMed2016
Health Benefits of a Plant-Based Diet Stenholtz, D. Physicians Committee for Responsible Medicine Europe, Stockholm, Sweden

Det var godt å treffe leger og ernærignsfysiologer fra hele verden. Spesielt gledelig var at HePla fikk presentere sitt arbeid i en workshop ledet av David Stenholtz fra Sverige, leder for Läkare för framtiden.

Kalchenko-diætist Maria Felding
Lege Tanja Kalchenko og klinisk ernærignsfysiolog (diætist) Maria Felding på VegMed 2016

Tanja Kalchenko møtte klinisk ernæringsfysiolog Maria Feldig fra Danmark. Her er hennes nettside

Det var mye god plantebasert mat, både middager, kaker, snacks, salat og flere typer jus. Vår er fullt i gang i Berlin, med mye blomster og grønt.