Springmann, Oxford, 2016: Sammenlignet tre typer kosthold mtp folkehelse, miljø og budsjett

Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change
Vegansk kosthold kom best ut når det gjelder folkehelse, miljø og budsjett, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change, som er basert på utregninger fra verdens største folkehelseundersøkelse

Vegetarisk og vegansk kosthold er best for miljøet og menneskehelse, ifølge studien Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change  publisert denne uken i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskere fra Oxford University, inkludert medvirkende forfatter til WHO-rapporten Global Burden of Disease, som er verdens største folkehelseundersøkelse ved WHO (se her), har brukt data fra denne rapporten til å beregne hvordan ulike kostmønstre påvirker vårt miljø og helse.

I forhold til det vi vet i dag om kosthold og helse er resultatene neppe overraskende (se våre nettsider om kosthold og forskning her). Hvis hele verdens befolkning ville følge globale kostråd som lignet Helsedirektoratets kostråd, kunne 5,1 millioner for tidlige dødsfall vært unngått hvert år på grunn av redusert forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og hjerneslag. Dersom vi i stedet ville gå over til vegetarisk kosthold kunne 7,3 millioner for tidlige dødsfall forebygges, og for vegansk kosthold er tallet 8,1 millioner. Hundretusener av kroner kunne blitt spart i helsekostnader. Vegansk kosthold ga også de største fordelene for miljøet.

Regnet ut i prosent ga overgang til et plantebasert kosthold anslagsvis reduksjon i global dødelighet og klimagasser forårsaket av matproduksjon henholdsvis 10 prosent og 70 prosent, sammenlignet med en kontroll-scenario i 2050.

Studien sammenligner tre typer kosthold og hvordan disse kan påvirke tre parametere: miljøet, helse/livslengde og helseutgifter

vegan-springmann-2016
Kosthold uten kjøtt, egg, melk og fisk kom best ut – både mtp. helse, miljø og helsebudsjett

Her ser vi grafene:

  • HGD – ihht offentlige kostråd,
  • VGT- vegetar,
  • VGN – vegansk.

Gevinsten – jo større stolpe jo større gevinst. Vegansk kosthold kom best ut mtp. miljøet, helse/livslengde og helseutgifter – bedre enn kosthold ihht. offentlige kostråd.

Studien er også omtalt her

«Health Impacts.

Moving to diets with fewer animal-sourced foods would have major health benefits (Fig. 1A). Compared with the reference scenario, we project that adoption of global dietary guidelines (HGD) would result in 5.1 million avoided deaths per year [95% confidence interval (CI), 4.8–5.5 million] and 79 million years of life saved (CI, 75–83 million) (Fig. 1A and SI Appendix, Fig. S2). The equivalent figures for the vegetarian (VGT) diet are 7.3 million avoided deaths (CI, 7.0–7.6 million) and 114 million life years saved (CI, 111–118 million) and for the vegan (VGN) diet 8.1 million avoided deaths (CI, 7.8–8.5 million) and 129 million life years saved (CI, 125–133 million).

Differentiated by risk factor, more than half of avoided deaths (51–57% across the three scenarios) were due to decreased red meat consumption, 24–35% to increased fruit and vegetable consumption, and 19–30% to a lower prevalence of being overweight and obese associated with limiting excessive energy intake.

The reduced mortality in the VGT and VGN scenarios compared with the HGD scenario was due to lower red meat consumption (1.7 million additional avoided deaths in each) and higher fruit and vegetable consumption (VGT, 0.8 million; VGN, 1.8 million additional avoided deaths). Across the three nonreference scenarios, about 45–47% of all avoided deaths were from reduced coronary heart disease (CHD), 26% from stroke, 16–18% from cancer, and 10–12% from type 2 diabetes mellitus (T2DM) (SI Appendix, Fig. S3).

Adopting the nonreference diets reduced the combined number of deaths per year from CHD, stroke, cancer, and T2DM in 2050 by 12% (HGD), 17% (VGT), and 19% (VEG) and the overall number of deaths from all causes by 6% (HGD), 9% (VGT), and 10% (VEG) (SI Appendix, Table S8).»

Kilde:

Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci U S A. Published online March 21, 2016.

Lenke til studien i full tekst er her

Hva sier norske helsemyndigheter og Helsedirektoratet nå?