Frukt reduserer risiko for impotens

Å spise mer frukt kan redusere risikoen for erektil dysfunksjon (impotens).
Frukt kan være bra for potensen!

Å spise mer frukt kan redusere risikoen for erektil dysfunksjon (impotens). Dette ifølge en studie publisert i Amercan Journal of Clinical Nutrition.

Forskere ved Harvard analyserte kostholdet til 25096 menn som deltok i Health Professionals Follow-Up Study og registrerte forekomst av erektil dysfunksjon.  Studieresultatene var justert (korrigert) for vanlige kardiovaskulære risikoafktorer.

Deltakere som hadde det høyeste inntaket av fytokjemikalier anthocyaniner, flavoner og flavononer hadde for hver og en av disse 11-16% redusert risiko for erektil dysfunksjon i forhold til de som hadde lavest inntak. De som spiste mest frukt generelt hadde en 14% redusert risiko for erektil dysfunksjon sammenlignet med dem som spiste minst.

Les også:

Erektil dysfunksjon er vanligvis en indikator for åreinnsnevring, den samme sykdomsprosessen som er vanlig ved andre hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, «røykebein» og åreinnsnevringer i andre organer.

«In food-based analysis, higher total intake of fruit, a major source of anthocyanins and flavanones, was associated with a 14% reduction in risk of ED (RR = 0.86; 95% CI: 0.79, 0.92;P=0.002).
Conclusions: These data suggest that a higher habitual intake of specific flavonoid-rich foods is associated with reduced ED incidence. Intervention trials are needed to further examine the impact of increasing intakes of commonly consumed flavonoid-rich foods on men’s health.»

Kilde: Cassidy A, Franz M, Rimm EB. Dietary flavonoid intake and incidence of erectile dysfunction.Am J Clin Nutr. Published online January 13, 2016.