God jul og godt nytt år!

God jul 2015
Vi i Helsepersonell for plantebasert kosthold ønsker alle god jul og godt nytt år!

Vi vil takke for din interesse både for vårt arbeid og for plantebasert kosthold. Det er nå godt dokumentert og anerkjent, blant annet av Helsedirektoratet, at et riktig sammensatt plantebasert kosthold kan gi flere helsefordeler: forebygging hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og noen typer kreft. Vi vil derfor at flest mulig får vite  det – noe som er hovedformålet med foreningen.

Det blir stadig større fokus på at mindre kjøtt og mer plantekost er bra fra flere synspunkter. Fram til nylig har det vært mye fokus på kjøttforbrukets skadelige virkninger på miljø og dyrevelferd. Siden i sommer har det også vært mye fokus på hvordan kjøtt og kjøttprodukter påvirker vår helse. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har sagt at rødt kjøtt er et viktig tema, også når det gjelder helsen  nationen.no/politikk/ap-leder-jonas-gahr-stare-spiser-svin-pay-skogen . Dette tyder godt!

HePla har jobbet hardt for å belyse de negative virkningene av et høyt forbruk av animalske matvarer på helse, både individuell helse og folkehelsen. Vi har også bidratt til å belyse at et mer plantebasert kosthold har flere helsefordeler. Vi har vært i løpende debatt i ulike medier, og har oppnådd en god del oppmerksomhet . Spesielt gledelig er at Tanja Kalchenko, fagmedlem i HePla, ble spurt av redaksjonen i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen om å anmelde boken ” Veganmat på sitt beste”, skrevet av Jane Helen Johansen. Anmeldelsen kom på trykk i siste nummeret av Tidsskriftet! Vi oppfatter dette som et tegn på at både kunnskapen om plantekost og om HePla øker!

Vi har deltatt i Oslo Vegetarfestival, Vegetarfestivalen i Halden og Vegansk Julefestival, og delt ut fere hundre brosjyrer. Vi jobber stadig med å oppdatere vår nettside og er i løpende kontakt med journalister, fagpersoner og organisasjoner.

I 2015 har vi fått flere medlemmer og fagmedlemmer. Er du medlem/fagmedlem allerede, håper vi at du vil støtte vårt arbeid også i 2016, både med medlemskap og med et årlig pengebeløp – 300 kroner (150 kroner for studentmedlemskap).

Er du ikke medlem, kanskje du vil vurdere å bli det? Medlemmer er viktige for at vi effektivt kan fremme plantebasert kosthold, og for å vise at det er mange som støtter vårt formål. Vi har ingen ansatte og baserer vårt arbeid på 100 % frivillig innsats. Midler vi får inn brukes direkte på å promotere plantebasert kosthold, som for eksempel å trykke brosjyrer og delta i vegetarfestivaler.